Área de Calidade

A Área de Calidade ten por misión centralizar, coordinar e xestionar as actividades institucionais sobre calidade na Universidade de Vigo.

Os nosos obxectivos principais son facilitar os procesos orientados a mellorar a calidade da Universidade de Vigo, así como xestionar as accións institucionais de calidade que contribúan á mellora continua e á busca da excelencia.

 

  • Xestionar os programas institucionais de calidade nos distintos eidos de funcionamento da universidade (docencia, xestión e investigación).
  • Apoiar, asesorar e coordinar as diferentes actividades institucionais en materia de calidade na universidade.
  • Promover o desenvolvemento dunha cultura de calidade na comunidade universitaria que fomente a mellora continua.

 

 

Responsable:

Joaquín Collazo Rodríguez
Director de Área

 

Correos electrónicos

Teléfonos