Área de Xestión das Infraestruturas

Ten como misión coordinar os labores técnicos administrativos derivados das necesidades de planificación, xestión e mantemento dos edificios, obra civil e planificación urbanística da Universidade de Vigo.

  • Coordinar e supervisar as actividades das unidades técnicas da universidade.
  • Colaborar na elaboración e no seguimento dos plans urbanísticos e na xeración de nova infraestrutura nos campus universitarios.
  • Propoñer os plans de mantemento e xestión das infraestruturas civís.
  • Apoiar e participar na elaboración de plans, informes e todo tipo de documentos técnicos e administrativos, tanto no ámbito interno coma externo á universidade.

 

Responsable:

Héctor Andrés Álvarez Arias
Director Técnico de Obras, Instalacións e Infraestruturas

 

Teléfonos