Oficina de Medio Ambiente

A Oficina de Medio Ambiente da Universidade de Vigo depende da Vicerreitoría de Planificación e Sostibilidade e está dirixida por unha persoa pertencente ao persoal da Universidade, nomeada polo equipo de goberno coma directora da OMA.


Ademais, conta con outra persoa que exerce como Técnica Superior de Xestión Ambiental da Universidade de Vigo (Persoal de Administración e Servizos), e persoas bolseiras en formación con carácter temporal que exercen o seu labor na oficina por distintos períodos e en diferentes proxectos e actividades.

 

Máis información

 

Correos electrónicos

Teléfonos