Servizo de Xestión de Estudos de Grao

A principal función encomendada ao Servizo de Xestión de Estudos de Grao é a xestión da matrícula e dos expedientes do estudantado de estudos de grao, así como a xestión de incidencias derivadas da matrícula, como modificacións, anulacións, información e asesoramento.

Ademais, entre as súas funcións inclúense a xestión e a tramitación dos títulos oficiais xunto coa actualización e aplicación dos plans de estudo.

Funcións

  • Planificar e coordinar os procesos de matrícula, propor instrucións e resolver incidencias.
  • Elaborar propostas de normas e criterios de aplicación sobre a materia, resolver incidencias.
  • Tramitar a elaboración e modificación de plans de estudos, elaborar e actualizar o catálogo de títulos de grao.
  • Colaborar e prestar apoio ao sistema de garantía de calidade nos centros, singularmente nos procesos de verificación, seguimento e acreditación das titulacións oficiais dos centros.
  • Coordinar a intervención das diferentes unidades colaboradoras e asistir tecnicamente ao persoal da unidade e dos centros, ámbitos e campus nas tarefas específicas da xestión académica.
  • Xestionar e expedir os títulos de grao e outros documentos relacionados.
  • Elaborar estudos e informes.
  • Tramitar reclamacións e impugnacións e elaborar propostas de resolución.
  • Actuar con criterios de colaboración e asistencia con outras administracións e entidades relacionadas coa universidade.

Responsable

María Cristina Rodríguez Cendón
Xefa de Servizo

 

Persoal do Servizo

Ver

Onde estamos?

Edificio Exeria
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
Mapa

Horario de atención

De 9.00 a 14.00 h de luns a venres


 

Correos electrónicos