Alicia Pérez Paz

Postdoutoral Xunta de Galicia modalidade A

Docencia

2018/2019

Biorrefinería de residuos de castaña para a produción de bacteriocinas. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2017/2018

Estudo fisiolóxico e encimático de bacterias illadas na Patagonia arxentina - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

Caracterización de Streptomyces antibioticus con fins industriais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007