Ana Gago Martínez

Profesor/a titular de universidade

Docencia

2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V11G200V01 G200904 Química industrial OP 9
V11M085V02 M085106 Análise química de productos da pesca. Contaminantes bióticos e abióticos. Control de calidade no laboratorio. OB 5
V11M162V01 M162101 Selección e Validación de Metodoloxías Analíticas OB 14
V02M074V01 M074205 Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade OP 7
V02M074V01 M074107 Técnicas de Aplicación en Biotecnoloxía OB 8
V02G030V01 G030901 Análise e diagnóstico agroalimentario OP 64
V02M102V03 M102221 Toxicoloxía e mareas tóxicas OP 10
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02G030V01 G030901 Análise e diagnóstico agroalimentario OP 41
V11M085V01 M085103 Análise Química de Produtos da Pesca. Contaminantes Bióticos e Abióticos. Control de Calidade no Laboratorio OB
V11M147V01 M147124 Cromatografía e Técnicas Analíticas de Separación OP
V11M162V01 M162101 Selección e Validación de Metodoloxías Analíticas OB 14
V02M074V01 M074107 Técnicas de Aplicación en Biotecnoloxía OB 8
V02M074V01 M074205 Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade OP 10
V02M102V01 M102206 Mareas Tóxicas OP 13
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M102V01 M102206 Mareas Tóxicas OP 13
V02M074V01 M074205 Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade OP 10
V02M074V01 M074107 Técnicas de Aplicación en Biotecnoloxía OB 8
V02G030V01 G030901 Análise e diagnóstico agroalimentario OP 64
V10G060V01 G060604 Química aplicada ao medio mariño II OB 7
V11M147V01 M147124 Cromatografía e Técnicas Analíticas de Separación OP
V11G200V01 G200904 Química industrial OP 9
V11M085V01 M085103 Análise Química de Produtos da Pesca. Contaminantes Bióticos e Abióticos. Control de Calidade no Laboratorio OB 5
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V11M147V01 M147122 Técnicas de Preparación de Mostra OP 11
V11M147V01 M147123 Espectrometría de Masas Analítica de Compostos Orgánicos OP 9
V11M147V01 M147124 Cromatografía e Técnicas Analíticas de Separación OP 8
V11G200V01 G200904 Química industrial OP 6
V02M102V01 M102206 Mareas Tóxicas OP 13
311110V01 311110631 Análise de contaminantes mediante métodos de separación OP
311110V01 311110621 Bioanalítica OP
V02G030V01 G030901 Análise e diagnóstico agroalimentario OP 42
V02M074V01 M074205 Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade OP 10
V02M074V01 M074107 Técnicas de Aplicación en Biotecnoloxía OB 8
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M102V01 M102206 Mareas Tóxicas OP 13
V10G060V01 G060604 Química aplicada ao medio mariño II OB 19
V11G200V01 G200904 Química industrial OP 9
V11M085V01 M085103 Análise Química de Produtos da Pesca. Contaminantes Bióticos e Abióticos. Control de Calidade no Laboratorio OB 5
311110V01 311110621 Bioanalítica OP
311110V01 311110631 Análise de contaminantes mediante métodos de separación OP
V02G030V01 G030901 Análise e diagnóstico agroalimentario OP 64
V02M074V01 M074103 Xenómica e Proteómica OB 5
V02M074V01 M074107 Técnicas de Aplicación en Biotecnoloxía OB 9
V02M074V01 M074205 Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade OP 8
2013/2014
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M074V01 M074205 Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade OP 8
V10G060V01 G060604 Química aplicada ao medio mariño II OB 23
311110V01 311110621 Bioanalítica OP
311110V01 311110631 Análise de contaminantes mediante métodos de separación OP
V02G030V01 G030901 Análise e diagnóstico agroalimentario OP 64
V02M074V01 M074107 Técnicas de Aplicación en Biotecnoloxía OB 9
V02M074V01 M074103 Xenómica e Proteómica OB 5
V02M102V01 M102206 Mareas Tóxicas OP 13
2012/2013
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M102V02 M102206 Mareas Tóxicas OP 13
V02M074V01 M074205 Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade OP 7
V02M074V01 M074103 Xenómica e Proteómica OB 5
V02M074V01 M074107 Técnicas de Aplicación en Biotecnoloxía OB 9
V02G030V01 G030901 Análise e diagnóstico agroalimentario OP 24
V11M085V01 M085103 Análise Química de Produtos da Pesca. Contaminantes Bióticos e Abióticos. Control de Calidade no Laboratorio OB 5
311110V01 311110621 Bioanalítica OP 35
311110V01 311110631 Análise de contaminantes mediante métodos de separación OP 45
2011/2012
Titulación Materia Nome Carác. Horas
311110V01 311110621 Bioanalítica OP 30
311110V01 311110631 Análise de contaminantes mediante métodos de separación OP 50
V02M074V01 M074107 Técnicas de Aplicación en Biotecnoloxía OB 9
V02M074V01 M074103 Xenómica e Proteómica OB 5
V02M074V01 M074205 Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade OP 7
V02M015V02 M015311 Mareas Tóxicas OP 12
V02M102V01 M102206 Mareas Tóxicas OP 13

2017/2018

Estratexias de pretratamento de mostra para a análise de biotoxinas mariñas lipofílicas en matrices procesadas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2016/2017

Procedemento de extracción e purificación para a determinación de biotoxinas mariñas lipofílicas mediante CL-MS / MS en mostras de mexilón procesados - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenvolvemento dun método in vitro para estudar a bioaccesibilidade e a biodispoñibilidade dos contaminantes presentes en alimentos. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Desenrrolo e optimización de procedementos de preparación de mostra para a análise de ciguatoxinas. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2015/2016

Deseño e desenvolvemento dunha proba de aptitude para o análise de biotoxinas mariñas lipofílicas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Evaluación dunha metodoloxía analítica aplicada o estudo de contaminantes ambientais de origen natural antropogénico mediante aplicación de técnicas de separación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Aplicación de Técnicas de Separación acopladas a distintos modos de detección para a análise de contaminantes orgánicos en alimentos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenvolvemento de Métodos Analíticos para a Determinación de Toxinas Acuáticas de Orixe Natural - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007