Ana Isabel Gueimonde Canto

Profesor/a contratado/a doutor/a

Docencia

2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O04G020V01 G020203 Empresa: Xestión de empresas FB 72
O04G020V01 G020906 Xestión da innovación OP 55
O04G020V01 G020303 Dirección de recursos humanos OB 66
O06M132V03 M132201 Dirección e Xestión da Innovación OB 48
O04M097V01 M097105 Turismo Interior e Rural OB 33
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O04G020V01 G020906 Xestión da innovación OP 55
O04G020V01 G020303 Dirección de recursos humanos OB 66
O04G020V01 G020203 Empresa: Xestión de empresas FB 73
O04M097V01 M097105 Turismo Interior e Rural OB 33
O06M132V03 M132201 Dirección e Xestión da Innovación OB 48
O04M157V01 M157204 Sistemas Español e Galego de Innovación OB 0.0
O04M157V01 M157208 Dirección Estratéxica da Innovación e a Tecnoloxía: Ferramentas para a súa Xestión OB 0.0
O04M157V01 M157301 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
O04M157V01 M157302 Prácticas en Empresas u Organizaciones de Soporte á Investigación e Innovación OB 0.0
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O04G020V01 G020303 Dirección de recursos humanos OB 58
O04G020V01 G020203 Empresa: Xestión de empresas FB 95
O04G020V01 G020906 Xestión da innovación OP 55
O06M132V03 M132201 Dirección e Xestión da Innovación OB 48
O06M090V01 M090201 Dirección e Xestión da Innovación OB 0.0
O04M157V01 M157204 Sistemas Español e Galego de Innovación OB 0.0
O04M157V01 M157208 Dirección Estratéxica da Innovación e a Tecnoloxía: Ferramentas para a súa Xestión OB 0.0
O04M157V01 M157302 Prácticas en Empresas u Organizaciones de Soporte á Investigación e Innovación OB 0.0
O04M097V01 M097105 Turismo Interior e Rural OB 33
O04M006V01 M006112 Prácticas en Empresas ou Organizacións de Soporte para a Investigación e Innovación OB 0.0
O04M006V01 M006203 Sistemas Español e Galego de Innovación OB 0.0
O04M006V01 M006206 Políticas de I+D e Innovación na Unión Europea OB 0.0
O04M006V01 M006207 Dirección Estratéxica da Innovación e a Tecnoloxía: Ferramentas para a súa Xestión OB 0.0
O04G390V01 G390703 Xestión do coñecemento e innovación OB 0.0
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O04M097V01 M097105 Turismo Interior e Rural OB 33
O04M157V01 M157302 Prácticas en Empresas u Organizaciones de Soporte á Investigación e Innovación OB 0.0
O04M157V01 M157204 Sistemas Español e Galego de Innovación OB 0.0
O04M157V01 M157208 Dirección Estratéxica da Innovación e a Tecnoloxía: Ferramentas para a súa Xestión OB 0.0
O04M006V01 M006206 Políticas de I+D e Innovación na Unión Europea OB 0.0
O04M006V01 M006207 Dirección Estratéxica da Innovación e a Tecnoloxía: Ferramentas para a súa Xestión OB 0.0
O06M132V01 M132201 Dirección e Xestión da Innovación OB 48
O04G020V01 G020303 Dirección de recursos humanos OB 58
O04G020V01 G020203 Empresa: Xestión de empresas FB 94
O04G020V01 G020906 Xestión da innovación OP 55
O04G390V01 G390703 Xestión do coñecemento e innovación OB 0.0
O04M006V01 M006112 Prácticas en Empresas ou Organizacións de Soporte para a Investigación e Innovación OB 0.0
O04M006V01 M006203 Sistemas Español e Galego de Innovación OB 0.0
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O04M006V01 M006112 Prácticas en Empresas ou Organizacións de Soporte para a Investigación e Innovación OB 0.0
O04M006V01 M006203 Sistemas Español e Galego de Innovación OB 0.0
O04M006V01 M006206 Políticas de I+D e Innovación na Unión Europea OB 0.0
O04M006V01 M006207 Dirección Estratéxica da Innovación e a Tecnoloxía: Ferramentas para a súa Xestión OB 0.0
O04G390V01 G390703 Xestión do coñecemento e innovación OB 0.0
O04G020V01 G020303 Dirección de recursos humanos OB 63
O04G020V01 G020203 Empresa: Xestión de empresas FB 117
O04G020V01 G020906 Xestión da innovación OP 50
O04M097V01 M097105 Turismo Interior e Rural OB 43
O04M157V01 M157204 Sistemas Español e Galego de Innovación OB 1
O04M157V01 M157207 Políticas de I+D e Innovación na Unión Europea OB 1
O04M157V01 M157208 Dirección Estratéxica da Innovación e a Tecnoloxía: Ferramentas para a súa Xestión OB 5
O04M157V01 M157302 Prácticas en Empresas u Organizaciones de Soporte á Investigación e Innovación OB 0.0
O06M132V01 M132201 Dirección e Xestión da Innovación OB 48
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O04M097V01 M097105 Turismo Interior e Rural OB 43
O06M132V01 M132201 Dirección e Xestión da Innovación OB 48
O04G020V01 G020203 Empresa: Xestión de empresas FB 96
O04G020V01 G020906 Xestión da innovación OP 50
O04G020V01 G020303 Dirección de recursos humanos OB 73
O04G390V01 G390703 Xestión do coñecemento e innovación OB 45
O04M006V01 M006112 Prácticas en Empresas ou Organizacións de Soporte para a Investigación e Innovación OB 0.0
O04M006V01 M006207 Dirección Estratéxica da Innovación e a Tecnoloxía: Ferramentas para a súa Xestión OB 0.0
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O04G020V01 G020906 Xestión da innovación OP 50
O04G020V01 G020303 Dirección de recursos humanos OB 23
O04G390V01 G390703 Xestión do coñecemento e innovación OB 45
O04M006V01 M006111 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
O04M006V01 M006112 Prácticas en Empresas ou Organizacións de Soporte para a Investigación e Innovación OB 0.0
O04M006V01 M006207 Dirección Estratéxica da Innovación e a Tecnoloxía: Ferramentas para a súa Xestión OB 0.0
O04M097V01 M097105 Turismo Interior e Rural OB 40
O06M132V01 M132201 Dirección e Xestión da Innovación OB 0.0
2013/2014
Titulación Materia Nome Carác. Horas
104011V01 104011323 Practicum OB 0.0
O04G020V01 G020906 Xestión da innovación OP 50
O04G020V01 G020303 Dirección de recursos humanos OB 98
104110V01 104110511 Innovación tecnolóxica na Peme OP 0.0
104011V01 104011621 Dirección e xestión da innovación tecnolóxica e industrial OP 0.0
O04G390V01 G390505 Dirección de persoas OB 3
O04M006V01 M006111 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
O04M006V01 M006112 Prácticas en Empresas ou Organizacións de Soporte para a Investigación e Innovación OB 0.0
O04G390V01 G390703 Xestión do coñecemento e innovación OB 45
O04M097V01 M097105 Turismo Interior e Rural OB 15
O04M006V01 M006207 Dirección Estratéxica da Innovación e a Tecnoloxía: Ferramentas para a súa Xestión OB 5
O06M132V01 M132201 Dirección e Xestión da Innovación OB 53
2012/2013
Titulación Materia Nome Carác. Horas
104110V01 104110511 Innovación tecnolóxica na Peme OP 0.0
104011V01 104011621 Dirección e xestión da innovación tecnolóxica e industrial OP 0.0
104011V01 104011323 Practicum OB 0.0
O04M006V01 M006111 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
O04M006V01 M006112 Prácticas en Empresas ou Organizacións de Soporte para a Investigación e Innovación OB 0.0
O04M006V01 M006207 Dirección Estratéxica da Innovación e a Tecnoloxía: Ferramentas para a súa Xestión OB 0.0
O04M097V01 M097105 Turismo Interior e Rural OB 6
O04G020V01 G020906 Xestión da innovación OP 88
O04G020V01 G020303 Dirección de recursos humanos OB 125
2011/2012
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O04G020V01 G020303 Dirección de recursos humanos OB 101
104011V01 104011621 Dirección e xestión da innovación tecnolóxica e industrial OP 0.0
104110V01 104110511 Innovación tecnolóxica na Peme OP 0.0
V03M106V01 M106205 Investigación en Management: un Enfoque Interdisciplinar OP 10
O04M006V01 M006111 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
O04M006V01 M006112 Prácticas en Empresas ou Organizacións de Soporte para a Investigación e Innovación OB 0.0
O04M097V01 M097105 Turismo Interior e Rural OB 6
O04M006V01 M006207 Dirección Estratéxica da Innovación e a Tecnoloxía: Ferramentas para a súa Xestión OB 0.0
2010/2011
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O04M006V01 M006111 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
O04M006V01 M006112 Prácticas en Empresas ou Organizacións de Soporte para a Investigación e Innovación OB 0.0
O04M006V01 M006207 Dirección Estratéxica da Innovación e a Tecnoloxía: Ferramentas para a súa Xestión OB 0.0
V03M043V01 M043211 Investigación en Management: un Enfoque Interdisciplinar OP 10
104011V01 104011323 Practicum OB 90
2009/2010
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O04M006V01 M006111 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
O04M006V01 M006112 Prácticas en Empresas ou Organizacións de Soporte para a Investigación e Innovación OB 0.0
O04M006V01 M006207 Dirección Estratéxica da Innovación e a Tecnoloxía: Ferramentas para a súa Xestión OB 0.0
V03M043V01 M043211 Investigación en Management: un Enfoque Interdisciplinar OP 10
104011V01 104011621 Dirección e xestión da innovación tecnolóxica e industrial OP 0.0
104011V01 104011323 Practicum OB 0.0

2019/2020

A xestión do patrimonio cultural e a súa interacción co desenvolvemento turístico - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Aplicación de historias dixitais como instrumento de difusión cultural para mellorar a experiencia dos turistas: estudo de caso Economuseo Municipal Casa del Sombrero - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O fracaso empresarial. Teoría e casos prácticos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Boas prácticas no turismo do viño: casos internacionais de éxito - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Plan Comercial Beevent - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Intraemprendemento. Caso práctico: Grupo Hotusa - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2018/2019

O fracaso empresarial - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
programa de fortalecimiento de las manifestaciones culturales de los pueblos kichwas del cantón antonio ante a fin de ser insertadas al sector turístico - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Estudo sobre a Universidade emprendedora e a intención emprendedora do alumnado universitario - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Plan de empresa Beevent - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Plan de empresa patinetes electricos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Fracaso empresarial. Análise da situación en Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Creatividade e innovación: estudo bibliométrico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2017/2018

Vixilancia tecnolóxica e intelixencia competitiva. Estudo do caso nunha empresa comercializadora de alimentos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Modelo de negocio: conceptualización, ferramentas de diseño e tipoloxías - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

Vila Velha de Ródão - Recursos Culturais e Turísticos - A Arte Rupestre do Tejo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Fracaso empresarial: unha revisión bibliográfica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Xeración dun modelo de negocio empregando a metodoloxía Canvas. Empresa: Glitter Green - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Políticas de axuda á innovación e coperación entre empresas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Informe de vixilancia tecnolóxica e intelixencia competitiva de Aparthotel Arenteiro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Revisión Bibliográfica: Relación entre Migración e Iniciativa Emprendedora - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
"Proposta de Innovación Turística con Bases en Turismo Rural para a Empresa Club do Val" - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Turismo rural en España: evolución nos últimos anos e as consecuencias da súa aplicación xeneralizada. O caso de Cataluña - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2015/2016

O fracaso nos negocios en España e Galicia. Fracaso empresarial e fracaso emprendedor. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A Innovación no Polígono Empresarial de San Cibrao Das Viñas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
As empresas do Parque Tecnolóxico de Galicia e a innovación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Empresas de Economía Social: Cooperativas e Sociedades Laborais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Innovación Aberta: Un novo modelo de innovación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2013/2014

Orientación emprendedora das mulleres e homes universitarios, xénero e outros factores determinantes. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007