Ana Luna Alonso

Profesor/a titular de universidade

Docencia

2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01G230VGI G230411 Tradución idioma 2, I: Francés-Galego OB 22
V01G230VGF G230311 Tradución idioma 1, I: Francés-Galego OB 48
V01M128V01 M128205 Tradución Servizos Culturais OP 46
V01M128V01 M128217 Tradución Especializada Económico-Comercial: Alemán-Galego-Alemán / Alemán-Español-Alemán OP 40
V01G230VEF G230928 Tradución editorial idioma 1: Francés-Galego OP 48
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01M128V01 M128205 Tradución Servizos Culturais OP 48
V01M128V01 M128217 Tradución Especializada Económico-Comercial: Alemán-Galego-Alemán / Alemán-Español-Alemán OP 41
V01G230VEF G230928 Tradución editorial idioma 1: Francés-Galego OP 48
V01G230VGF G230311 Tradución idioma 1, I: Francés-Galego OB 48
V01G230VEI G230933 Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Francés-Galego OP 21
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01G230VEF G230418 Cultura e civilización para a tradución e a interpretación (conceptualizacións básicas): Francés OB 24
V01G230VGF G230311 Tradución idioma 1, I: Francés-Galego OB 48
V01G230VEF G230928 Tradución editorial idioma 1: Francés-Galego OP 29
V01G230VEI G230933 Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Francés-Galego OP 24
V01M128V01 M128205 Tradución Servizos Culturais OP 48
V01M128V01 M128217 Tradución Especializada Económico-Comercial: Alemán-Galego-Alemán / Alemán-Español-Alemán OP 39
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01G230VEF G230933 Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Francés-Galego OP 24
V01G230VEF G230209 Antropoloxía: Antropoloxía das prácticas de tradución e interpretación FB 24
V01G230VEF G230418 Cultura e civilización para a tradución e a interpretación (conceptualizacións básicas): Francés OB 24
V01G230VGF G230311 Tradución idioma 1, I: Francés-Galego OB 48
V01M128V01 M128205 Tradución Servizos Culturais OP 48
V01M128V01 M128217 Tradución Especializada Económico-Comercial: Alemán-Galego-Alemán / Alemán-Español-Alemán OP 38
V01M128V01 M128218 Tradución e Cooperación Transfronteriza OP 38
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
301411EFV01 301411620 Tradución de textos científicos e técnicos C/A1: Francés/Galego OP 0.0
301411EFV01 301411626 Tradución de textos literarios B/A1: Francés/Galego OP 0.0
301411EFV01 301411614 Tradución de textos científicos e técnicos B/A1/B: Francés/Galego/Francés OP 0.0
V01M128V01 M128205 Tradución Servizos Culturais OP 48
V01G230VEI G230612 Tradución idioma 2, III: Francés-Español OB 42
V01G230VGF G230311 Tradución idioma 1, I: Francés-Galego OB 48
V01G230VGI G230411 Tradución idioma 2, I: Francés-Galego OB 48
V01G230VEF G230418 Cultura e civilización para a tradución e a interpretación (conceptualizacións básicas): Francés OB 24
V01G230VEF G230928 Tradución editorial idioma 1: Francés-Galego OP 48
V01G230VEF G230933 Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Francés-Galego OP 24
V01G230VEF G230209 Antropoloxía: Antropoloxía das prácticas de tradución e interpretación FB 24
V01M128V01 M128217 Tradución Especializada Económico-Comercial: Alemán-Galego-Alemán / Alemán-Español-Alemán OP 39
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
301411EFV01 301411626 Tradución de textos literarios B/A1: Francés/Galego OP 0.0
301411EFV01 301411614 Tradución de textos científicos e técnicos B/A1/B: Francés/Galego/Francés OP 0.0
301411EFV01 301411620 Tradución de textos científicos e técnicos C/A1: Francés/Galego OP 0.0
V01G230VEF G230209 Antropoloxía: Antropoloxía das prácticas de tradución e interpretación FB 24
V01G230VGF G230311 Tradución idioma 1, I: Francés-Galego OB 48
V01G230VGI G230611 Tradución idioma 2, III: Francés-Galego OB 2
V01G230VGF G230704 Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Francés-Galego OB 3
V01G230VGI G230411 Tradución idioma 2, I: Francés-Galego OB 48
V01G230VEF G230418 Cultura e civilización para a tradución e a interpretación (conceptualizacións básicas): Francés OB 38
V01G230VEF G230928 Tradución editorial idioma 1: Francés-Galego OP 48
V01G230VEF G230933 Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Francés-Galego OP 36
V01M128V01 M128217 Tradución Especializada Económico-Comercial: Alemán-Galego-Alemán / Alemán-Español-Alemán OP 39
V01M128V01 M128205 Tradución Servizos Culturais OP 48
2013/2014
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01M128V01 M128205 Tradución Servizos Culturais OP 24
V01G230VGF G230311 Tradución idioma 1, I: Francés-Galego OB 48
V01G230VGF G230704 Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Francés-Galego OB 15
V01G230VGI G230411 Tradución idioma 2, I: Francés-Galego OB 48
301411EFV01 301411620 Tradución de textos científicos e técnicos C/A1: Francés/Galego OP 0.0
301411EFV01 301411626 Tradución de textos literarios B/A1: Francés/Galego OP 0.0
301411EFV01 301411715 Tradución e cultura C/A1: Francés/Galego OP 0.0
301411EFV01 301411614 Tradución de textos científicos e técnicos B/A1/B: Francés/Galego/Francés OP 0.0
V01G230VEF G230928 Tradución editorial idioma 1: Francés-Galego OP 48
V01G230VEF G230933 Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Francés-Galego OP 27
V01G230VEF G230209 Antropoloxía: Antropoloxía das prácticas de tradución e interpretación FB 12
V01G230VEF G230418 Cultura e civilización para a tradución e a interpretación (conceptualizacións básicas): Francés OB 24
2012/2013
Titulación Materia Nome Carác. Horas
301411GFV01 301411236 Tradución xeral B/A1: Francés/Galego OB 0.0
301411EFV01 301411626 Tradución de textos literarios B/A1: Francés/Galego OP 12
301411EFV01 301411614 Tradución de textos científicos e técnicos B/A1/B: Francés/Galego/Francés OP 8
301411EFV01 301411715 Tradución e cultura C/A1: Francés/Galego OP 0.0
V01M047V01 M047208 Tradución e Edición OP 50
V01M047V01 M047103 Crítica da Tradución e Paratradución OP 12
V01G230VGI G230411 Tradución idioma 2, I: Francés-Galego OB 24
V01G230VEF G230418 Cultura e civilización para a tradución e a interpretación (conceptualizacións básicas): Francés OB 24
V01G230VGF G230311 Tradución idioma 1, I: Francés-Galego OB 36
V01G230VEI G230928 Tradución editorial idioma 1: Francés-Galego OP 48
V01G230VEI G230933 Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Francés-Galego OP 19
V01G230VEF G230209 Antropoloxía: Antropoloxía das prácticas de tradución e interpretación FB 16
2011/2012
Titulación Materia Nome Carác. Horas
301411GFV01 301411236 Tradución xeral B/A1: Francés/Galego OB 0.0
301411EFV01 301411715 Tradución e cultura C/A1: Francés/Galego OP 0.0
301411GFV01 301411105 Introdución á tradución B/A2: Francés/Español TR 0.0
301411EFV01 301411626 Tradución de textos literarios B/A1: Francés/Galego OP 12
V01M047V01 M047208 Tradución e Edición OP 50
V01M047V01 M047103 Crítica da Tradución e Paratradución OP 12
V01G230VGF G230311 Tradución idioma 1, I: Francés-Galego OB 24
V01G230VGF G230418 Cultura e civilización para a tradución e a interpretación (conceptualizacións básicas): Francés OB 32
V01G230VGF G230621 Introdución aos ámbitos de especialización para a tradución e a interpretación e aspectos profesionais da tradución OB 48
V01G230VGI G230411 Tradución idioma 2, I: Francés-Galego OB 24
2010/2011
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01G230VGI G230411 Tradución idioma 2, I: Francés-Galego OB 14
V01M047V01 M047208 Tradución e Edición OP 50
V01M047V01 M047103 Crítica da Tradución e Paratradución OP 12
V01M033V01 M033104 Panorama Actual da Edición OB 33
V01G230VGF G230209 Antropoloxía: Antropoloxía das prácticas de tradución e interpretación FB 21
V01G230VGF G230311 Tradución idioma 1, I: Francés-Galego OB 25
301411EIV01 301411714 Tradución e cultura C/A1: Francés/Español OP 0.0
301411EIV01 301411715 Tradución e cultura C/A1: Francés/Galego OP 30
301411GFV01 301411236 Tradución xeral B/A1: Francés/Galego OB 0.0
301411EIV01 301411626 Tradución de textos literarios B/A1: Francés/Galego OP 30
301411EFV01 301411106 Introdución á tradución B/A2: Francés/Galego TR 0.0
2009/2010
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01M047V01 M047208 Tradución e Edición OP 45
V01M047V01 M047103 Crítica da Tradución e Paratradución OP 12
V01M033V01 M033104 Panorama Actual da Edición OB 33
V01G230VGF G230204 Idioma moderno: Idioma 1, II: Francés FB 0.0
301411EFV01 301411626 Tradución de textos literarios B/A1: Francés/Galego OP 0.0
301411EFV01 301411106 Introdución á tradución B/A2: Francés/Galego TR 0.0
301411GFV01 301411236 Tradución xeral B/A1: Francés/Galego OB 0.0
301411EFV01 301411715 Tradución e cultura C/A1: Francés/Galego OP 0.0

Día da semana
Luns
Data de inicio
2020-01-08
Data de fin
2020-07-31
Rango de horas
11:00 - 14:00
Lugar
Vigo, Facultade de Filoloxía e Tradución
Cuadrimestre
2º Cuatrimestre (2019/2020)
Día da semana
Mércores
Data de inicio
2020-01-08
Data de fin
2020-07-31
Rango de horas
11:00 - 13:00
Lugar
Vigo, Facultade de Filoloxía e Tradución
Cuadrimestre
2º Cuatrimestre (2019/2020)

2019/2020

A linguaxe non binaria directa. Comentario e proposta de tradución de El demonio en el interior de Siriel de Guille Jiménez - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Comentario e proposta de tradución de tres testemuños de mulleres xudías francesas baixo o Réxime de Vichy - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Tradución ao galego e comentario da banda deseñada El guardián invisible - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

Tradución ao galego e comentario Du mal à une mouche de Anne-Lise Grobéty - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2017/2018

O sexismo na tradución da literatura infantil e xuvenil. O caso do Nicolasiño. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O rol da muller e a linguaxe sexista na tradución cara ao galego e ao español de The house on Mango Street - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Tradución ó español e cometario de L'élève Ducobu: Un copieur sachant copier - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Edición e tradución: o proxecto Kalandraka - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Tradución comentada de dous capítulos de Aliss, de Patrick Senécal - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Tradución de textos turísticos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2016/2017

Análise e proposta de tradución ao español do libro Images of Marilyn Monroe editado por Gareth Thomas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Le Petit Prince: análise comparativa das traducións ao galego e proposta de tradución para un capítulo inédito - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proposta de montaxe dunha exposición sobre a T&I - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Tradución literaria. Comentario da tradución cara o galego da Triloxía do Baztán, de Dolores Redondo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Traducir a publicidade. Comentario de 10 anuncios publicitarios traducidos dende o francés cara ao español - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Tradución ao español e comentario de Le Noël de Marguerite, de India Desjardins - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

Análise da produción de LIX traducida en lingua galega (2010-2015) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A autotradución en A xeira das árbores, de Teresa Moure - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Tradución e comentarios de L'enfance de Bécassine de Caumery e Joseph Porphyre Pinchon - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Autotradución e tradución allea. O caso de Fina Casalderrey - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007