Ana María Iglesias Álvarez

Profesor/a contratado/a doutor/a

Docencia

2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01M126V01 M126201 Conciencia Lingüística (Language Awareness) e Adquisición de Segundas Linguas en Contextos Multilingües OP 15
O05G110V01 G110201 Comunicación: Lingua galega FB 0.0
O05G120V01 G120404 Lingua galega OB 75
O05G110V01 G110981 Prácticas externas: Practicum OB 10
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G110V01 G110981 Prácticas externas: Practicum OB 10
O05G120V01 G120404 Lingua galega OB 98
V01M126V01 M126201 Conciencia Lingüística (Language Awareness) e Adquisición de Segundas Linguas en Contextos Multilingües OP 15
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O04G240V01 G240308 Linguas estranxeiras para o turismo ID: Portugués OB 0.0
O04G240V01 G240608 Linguas estranxeiras para o turismo IVB: Portugués OB 0.0
O04G240V01 G240408 Linguas estranxeiras para o turismo IID: Portugués OB 0.0
O04G240V01 G240508 Linguas estranxeiras para o turismo IIIB: Portugués OB 0.0
O05G110V01 G110981 Prácticas externas: Practicum OB 10
O05G110V01 G110505 Lingua e literatura: Galego OB 75
O05G110V01 G110201 Comunicación: Lingua galega FB 0.0
O05G120V01 G120602 Lingua e literatura: Galego OB 60
O05G120V01 G120404 Lingua galega OB 0.0
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O04G240V01 G240608 Linguas estranxeiras para o turismo IVB: Portugués OB 0.0
O04G240V01 G240308 Linguas estranxeiras para o turismo ID: Portugués OB 12
O04G240V01 G240408 Linguas estranxeiras para o turismo IID: Portugués OB 0.0
O04G240V01 G240508 Linguas estranxeiras para o turismo IIIB: Portugués OB 12
O05G110V01 G110505 Lingua e literatura: Galego OB 75
O05G120V01 G120404 Lingua galega OB 0.0
O05G120V01 G120602 Lingua e literatura: Galego OB 53
O05G110V01 G110201 Comunicación: Lingua galega FB 0.0
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O04G240V01 G240508 Linguas estranxeiras para o turismo IIIB: Portugués OB 24
O04G240V01 G240408 Linguas estranxeiras para o turismo IID: Portugués OB 24
O04G240V01 G240308 Linguas estranxeiras para o turismo ID: Portugués OB 24
O04G240V01 G240608 Linguas estranxeiras para o turismo IVB: Portugués OB 24
O05G120V01 G120602 Lingua e literatura: Galego OB 75
O05G110V01 G110505 Lingua e literatura: Galego OB 27
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O04G240V01 G240608 Linguas estranxeiras para o turismo IVB: Portugués OB 25
O04G240V01 G240308 Linguas estranxeiras para o turismo ID: Portugués OB 25
O04G240V01 G240408 Linguas estranxeiras para o turismo IID: Portugués OB 25
O04G240V01 G240508 Linguas estranxeiras para o turismo IIIB: Portugués OB 25
O05G110V01 G110505 Lingua e literatura: Galego OB 27
O05G120V01 G120602 Lingua e literatura: Galego OB 65
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O04G240V01 G240508 Linguas estranxeiras para o turismo IIIB: Portugués OB 24
O04G240V01 G240608 Linguas estranxeiras para o turismo IVB: Portugués OB 11
O04G240V01 G240408 Linguas estranxeiras para o turismo IID: Portugués OB 25
O04G240V01 G240308 Linguas estranxeiras para o turismo ID: Portugués OB 25
O05G120V01 G120602 Lingua e literatura: Galego OB 53
O05G110V01 G110505 Lingua e literatura: Galego OB 15
2011/2012
Titulación Materia Nome Carác. Horas
301611V01 301611501 Gramática da lingua galega II TR 20
V01G160V01 G160601 Sociolingüística e planificación lingüística do galego e do español OB 0.0
2010/2011
Titulación Materia Nome Carác. Horas
202111V01 202111704 Comentario lingüístico de textos galegos OP 15
301611V01 301611423 Sociolingüística da lingua galega OB 75
2009/2010
Titulación Materia Nome Carác. Horas
301611V01 301611102 Lingua galega I TR 0.0
301611V01 301611815 Seminario de linguas románicas minorizadas OP 0.0
301611V01 301611423 Sociolingüística da lingua galega OB 0.0
202111V01 202111704 Comentario lingüístico de textos galegos OP 0.0

Titorías non presenciais concertadas

O docente ten unha oferta de titorías non presenciais en horario concertado durante o período 1º Cuatrimestre (2020/2021). Para concertar unha cita podes facelo dende a túa Secretaría Online.

2019/2020

Influencia dos axentes de transmisión lingüística - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O contacto de linguas en Educación Infantil no CEIP Plurilingüe Ribadavia. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Presenza da lingua galega en Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O uso do galego nas aulas de educación infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O Uso do galego nas aulas de Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A configuración do estándar da lingua galega. Os efectos da súa implantación na percepción e usos dos falantes Autor: - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A influencia da escola e os materiais didácticos no uso das linguas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A influencia de distintos factores na lingua dos nenos/as de Ourense. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

Mantemento ou substitución do galego na idade infantil en concellos semiurbanos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Analise do grao da competencia oral e escrita en galego e castelán en 2º de Primaria. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A perda do galego nas zonas rurais. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Álbum ilustrado como camiño á intelixencia emocional - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise da competencia oral e escrita en galego e castelán do alumnado de 5º curso de E.P. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Mellora da competencia e aprendizaxe da lingua galega nunha aula de infantil de cidade. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2017/2018

Nivel de comprensión da lingua galega nos nenos e nenas dos diferentes ámbitos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Os idiomas nas aulas de Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Ruptura xeracional do galego no seo de familias galegofalantes - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Influencia dos axentes de transmisión lingüística. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Érase unha escola... sen rosas caramelo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Técnica Matched-guise e o seu uso en primaria para detectar actitudes lingüísticas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A oralidade a través do TIL - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O tratamento das linguas na Educación Primaria dunha comunidade bilingüe. O caso galego - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

Actitudes cara ao galego entre os estudantes da Universidade de Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A influencia do ensino na lingua materna do alumnado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Os valores no Álbum ilustrado. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O contacto entre as linguas galega e castelá no sistema educativo. Unha investigación en educación infantil en dous centros do rural Ourensán - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O álbum ilustrado como ferramenta indispensable na educación infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O bilingüismo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O bilingüismo na ensinanza da comunidade galega (6-7 anos) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O traballo por proxectos: A visión da realidade das refuxiadas e os refuxiados - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O Tratamento Integrado de Linguas a través da robótica educativa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

Diferencias metodolóxicas no ensino de segundas linguas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A influencia do ensino no proceso de adquisición lingüística - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O contacto de linguas galego-castelán no proceso de ensino aprendizaxe - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O contacto de linguas galego-castelán no proceso de ensino-aprendizaxe - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Diferencias metodolóxicas no ensino de segundas linguas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007