Antonio Fernández Otero

Profesor/a titular de universidade

Departamento

Docencia

2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G320V01 G320703 Liñas eléctricas e transporte de enerxía OB 69
V04M141V01 M141347 Instalacións Eléctricas de Alta Tensión OP 36
V12G380V01 G380303 Fundamentos de electrotecnia OB 18
V09G290V01 G290602 Tecnoloxía eléctrica II OB 56
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G320V01 G320703 Liñas eléctricas e transporte de enerxía OB 63
V04M141V01 M141347 Instalacións Eléctricas de Alta Tensión OP 36
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G320V01 G320703 Liñas eléctricas e transporte de enerxía OB 69
V04M141V01 M141347 Instalacións Eléctricas de Alta Tensión OP 36
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
312110V01 312110616 Liñas de transporte da enerxía eléctrica OP 0.0
V12G320V01 G320503 Instalacións eléctricas I OB 9
V12G320V01 G320703 Liñas eléctricas e transporte de enerxía OB 69
V04M141V01 M141347 Instalacións Eléctricas de Alta Tensión OP 36
V04M141V01 M141215 Instalacións e Innovación Industrial OB 3
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M141V01 M141215 Instalacións e Innovación Industrial OB 5
V12G320V01 G320703 Liñas eléctricas e transporte de enerxía OB 21
V04M141V01 M141347 Instalacións Eléctricas de Alta Tensión OP 24
312110V01 312110616 Liñas de transporte da enerxía eléctrica OP 0.0
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
203011V01 203011615 Tecnoloxía eléctrica OP 0.0
312410V01 312410622 Seguridade e risco eléctrico OP 0.0
312110V01 312110616 Liñas de transporte da enerxía eléctrica OP 0.0
V12G320V01 G320703 Liñas eléctricas e transporte de enerxía OB 60
2013/2014
Titulación Materia Nome Carác. Horas
203011V01 203011615 Tecnoloxía eléctrica OP 0.0
203011V01 203011221 Electrotecnia OB 0.0
V12G320V01 G320703 Liñas eléctricas e transporte de enerxía OB 51
312110V01 312110616 Liñas de transporte da enerxía eléctrica OP 60
312410V01 312410622 Seguridade e risco eléctrico OP 0.0
2012/2013
Titulación Materia Nome Carác. Horas
312110V01 312110616 Liñas de transporte da enerxía eléctrica OP 105
312110V01 312110682 Tecnoloxía eléctrica TR 24
2011/2012
Titulación Materia Nome Carác. Horas
312110V01 312110616 Liñas de transporte da enerxía eléctrica OP 105
312410V01 312410623 Transporte e distribución OP 15
312110V01 312110682 Tecnoloxía eléctrica TR 30
2010/2011
Titulación Materia Nome Carác. Horas
312110V01 312110682 Tecnoloxía eléctrica TR 20
312110V01 312110616 Liñas de transporte da enerxía eléctrica OP 75
2009/2010
Titulación Materia Nome Carác. Horas
312110V01 312110616 Liñas de transporte da enerxía eléctrica OP 0.0
312110V01 312110682 Tecnoloxía eléctrica TR 0.0

2019/2020

Liña de alta tensión 220 KV “Vilaboa – Marín” - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Liña de Alta Tensión 66 kV “PE O Sobredo – Montouto” - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Interconexión eléctrica soterrada de Alta Tensión entre Sallente (España) e Cazaril (Francia) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

Proxecto de instalación eléctrica e protección contra incendio dunha nave industrial para un aserradero de pedra - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proxecto de instalación eléctrica e protección contra incendio dunha nave industrial para un aserradero de pedra - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2017/2018

Deseño dunha liña eléctrica aérea de alta tensión a 220 kV entre as Subestacións Eléctricas de Tibo e Lousame. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Cálculo e deseño dunha liña de 132 kV para a evacuación do parque eólico Outeiro Grande - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Repotenciación de unha liña eléctrica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Sistema de Evacuación de Potencia para o Parque Eólico Cernego. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Liña de Alta Tensión 66 kV ' Paizás-Silleda' - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Liña eléctrica de alta tensión para a evacuación de enerxía dun parque eólico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Control e automatización dun equipo destinado ao transporte de envases metálicos para a industria conserveira - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

Deseño dunha rede de suministro eléctrico en alta tensión para a alimentación dun polígono industrial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

Deseño e cálculo eléctrico dun parque eólico mariño de 25 MW na costa galega de Lugo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Liña eléctrica de transporte Fontefría-Portugal (400 kV) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2013/2014

Deseño e instalación eléctrica dunha vivenda unifamiliar con estudo do uso de enerxía solar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007