Benedicto Soto González

Profesor/a titular de universidade

Docencia

2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M167V01 M167201 Enerxía Térmica Renovable: Biomasa e Xeotermia de moi baixa Temperatura OB 3
V02G030V01 G030902 Análise e diagnóstico medioambiental OP 24
V02G030V01 G030904 Avaliación de impacto ambiental OP 5
V02G030V01 G030910 Xestión e conservación de espazos OP 23
O01M142V01 M142215 Biomasa: Cultivos Enerxéticos OP 11
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M167V01 M167201 Enerxía Térmica Renovable: Biomasa e Xeotermia de moi baixa Temperatura OB 3
V04M166V01 M166205 Traballo Fin de Máster OB 5
V04M166V01 M166102 Xestión de Residuos OB 4
V02G030V01 G030201 Bioloxía: Solo, medio acuático e clima FB 11
V02G030V01 G030910 Xestión e conservación de espazos OP 17
V02G030V01 G030904 Avaliación de impacto ambiental OP 5
O01M142V01 M142215 Biomasa: Cultivos Enerxéticos OP 14
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02G030V01 G030201 Bioloxía: Solo, medio acuático e clima FB 14
V02G030V01 G030904 Avaliación de impacto ambiental OP 5
V02G030V01 G030910 Xestión e conservación de espazos OP 17
O01M142V01 M142215 Biomasa: Cultivos Enerxéticos OP 14
V04M046V01 M046201 Análise e Caracterización de Solos Contaminados OB 0.0
V04M046V01 M046202 Técnicas e Procedementos de Descontaminación de Solos OB 0.0
V04M046V01 M046206 Traballo Fin de Máster OB 0.0
V04M046V01 M046101 Caracterización e Clasificación de Residuos Industriais OB 0.0
V04M046V01 M046103 Monitorización e Modelización da Contaminación OB 0.0
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02G030V01 G030904 Avaliación de impacto ambiental OP 5
V02G030V01 G030910 Xestión e conservación de espazos OP 17
V02G030V01 G030201 Bioloxía: Solo, medio acuático e clima FB 14
O01M142V01 M142215 Biomasa: Cultivos Enerxéticos OP 16
V04M115V01 M115201 Enerxía da Biomasa, dos Biocombustibles e dos Residuos OB 3
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O01G260V01 G260911 Avaliación e conservación de solos OP 28
V04M046V01 M046101 Caracterización e Clasificación de Residuos Industriais OB 2
V04M046V01 M046201 Análise e Caracterización de Solos Contaminados OB 6
V04M046V01 M046103 Monitorización e Modelización da Contaminación OB 3
V04M046V01 M046105 Xestión e Tratamento de Residuos e Emisións Industriais OB 2
V04M046V01 M046205 Prácticas de Empresas OB 10
V04M046V01 M046206 Traballo Fin de Máster OB 5
O01M142V01 M142215 Biomasa: Cultivos Enerxéticos OP 16
V04M115V01 M115201 Enerxía da Biomasa, dos Biocombustibles e dos Residuos OB 3
V02G030V01 G030910 Xestión e conservación de espazos OP 17
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O01G260V01 G260911 Avaliación e conservación de solos OP 30
V02G030V01 G030201 Bioloxía: Solo, medio acuático e clima FB 14
O01M142V01 M142215 Biomasa: Cultivos Enerxéticos OP 15
V02G030V01 G030910 Xestión e conservación de espazos OP 17
V04M046V01 M046105 Xestión e Tratamento de Residuos e Emisións Industriais OB 3
V04M046V01 M046103 Monitorización e Modelización da Contaminación OB 3
V04M046V01 M046101 Caracterización e Clasificación de Residuos Industriais OB 2
V04M046V01 M046201 Análise e Caracterización de Solos Contaminados OB 5
V04M046V01 M046204 Tecnoloxía e Instalacións de Depuración de Augas e Verquidos OB 2
V04M046V01 M046205 Prácticas de Empresas OB 10
V04M046V01 M046206 Traballo Fin de Máster OB 5
V04M115V01 M115201 Enerxía da Biomasa, dos Biocombustibles e dos Residuos OB 3
2013/2014
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O01M032V01 M032205 Agronomía e Produción de Materias Primas OP 21
O01G260V01 G260911 Avaliación e conservación de solos OP 45
V02G030V01 G030910 Xestión e conservación de espazos OP 11
V02G030V01 G030904 Avaliación de impacto ambiental OP 5
V04M046V01 M046103 Monitorización e Modelización da Contaminación OB 3
V04M046V01 M046101 Caracterización e Clasificación de Residuos Industriais OB 2
V04M046V01 M046201 Análise e Caracterización de Solos Contaminados OB 5
V04M046V01 M046204 Tecnoloxía e Instalacións de Depuración de Augas e Verquidos OB 2
V04M046V01 M046206 Traballo Fin de Máster OB 0.0
V04M046V01 M046105 Xestión e Tratamento de Residuos e Emisións Industriais OB 3
V04M115V01 M115201 Enerxía da Biomasa, dos Biocombustibles e dos Residuos OB 3
2012/2013
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O01M032V01 M032205 Agronomía e Produción de Materias Primas OP 30
O01M056V01 M056204 Impacto do Cambio Climático nos Recursos Hídricos OP 4
O01M057V01 M057110 Xestión e Manexo Sostible de Ecosistemas Terrestres OP 3
O01M057V01 M057204 Estratexias de Manexo Sostible do Solo OP 6
V04M020V01 M020201 Enerxía da Biomasa, dos Combustibles e dos Residuos OB 3
V04M046V01 M046101 Caracterización e Clasificación de Residuos Industriais OB 2
V04M046V01 M046103 Monitorización e Modelización da Contaminación OB 3
O01G260V01 G260911 Avaliación e conservación de solos OP 30
V02G030V01 G030904 Avaliación de impacto ambiental OP 5
V02G030V01 G030910 Xestión e conservación de espazos OP 17
V04M046V01 M046201 Análise e Caracterización de Solos Contaminados OB 5
V04M046V01 M046105 Xestión e Tratamento de Residuos e Emisións Industriais OB 3
V04M046V01 M046206 Traballo Fin de Máster OB 0.0
2011/2012
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M020V01 M020201 Enerxía da Biomasa, dos Combustibles e dos Residuos OB 3
O01M056V01 M056204 Impacto do Cambio Climático nos Recursos Hídricos OP 4
O01M057V01 M057110 Xestión e Manexo Sostible de Ecosistemas Terrestres OP 3
O01M057V01 M057204 Estratexias de Manexo Sostible do Solo OP 6
O01M032V01 M032205 Agronomía e Produción de Materias Primas OP 30
V04M046V01 M046101 Caracterización e Clasificación de Residuos Industriais OB 1
V04M046V01 M046201 Análise e Caracterización de Solos Contaminados OB 3
V04M046V01 M046206 Traballo Fin de Máster OB 0.0
V04M046V01 M046103 Monitorización e Modelización da Contaminación OB 3
V04M046V01 M046105 Xestión e Tratamento de Residuos e Emisións Industriais OB 2
101511V01 101511301 Agronomía TR 20
2010/2011
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O01M056V01 M056204 Impacto do Cambio Climático nos Recursos Hídricos OP 4
O01M057V01 M057204 Estratexias de Manexo Sostible do Solo OP 4
O01M057V01 M057110 Xestión e Manexo Sostible de Ecosistemas Terrestres OP 3
V04M020V01 M020201 Enerxía da Biomasa, dos Combustibles e dos Residuos OB 3
V04M046V01 M046105 Xestión e Tratamento de Residuos e Emisións Industriais OB 8
V04M046V01 M046101 Caracterización e Clasificación de Residuos Industriais OB 4
V04M046V01 M046206 Traballo Fin de Máster OB 0.0
V04M046V01 M046201 Análise e Caracterización de Solos Contaminados OB 3
V04M046V01 M046203 Tipoloxía de Efluentes e Verquidos Industriais OB 2
O01M032V01 M032205 Agronomía e Produción de Materias Primas OP 30
2009/2010
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O01M056V01 M056204 Impacto do Cambio Climático nos Recursos Hídricos OP 4
O01M032V01 M032205 Agronomía e Produción de Materias Primas OP 45
O01M057V01 M057110 Xestión e Manexo Sostible de Ecosistemas Terrestres OP 3
O01M057V01 M057204 Estratexias de Manexo Sostible do Solo OP 4
V04M046V01 M046206 Traballo Fin de Máster OB 0.0
V04M046V01 M046101 Caracterización e Clasificación de Residuos Industriais OB 0.0
V04M046V01 M046103 Monitorización e Modelización da Contaminación OB 2
V04M020V01 M020201 Enerxía da Biomasa, dos Combustibles e dos Residuos OB 3

2019/2020

Evaluación da diversidade de insectos en biotopos con presencia da especie invasora Vespa velutina Lepeletier, 1836 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

Análise do ciclo de vida do asento de poliuretano dun automóbil - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2015/2016

Calculo da pegada de carbono dunha instalación de procesamento de cervexa artesana - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Estimación da calidade das augas das lagoas do Campus da Universidade de Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño dun xardín vertical no Edificio de Ferro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007