Burghard Baltrusch

Profesor/a titular de universidade

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01G400V01 G400926 Xénero e literatura: Galicia e os países lusófonos OP 36
V01G180V01 G180706 Literatura e cultura do segundo idioma estranxeiro: Portugués OB 52
V01G180V01 G180607 Segundo idioma estranxeiro V: Portugués OB 0.0
2022/2023
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01G180V01 G180607 Segundo idioma estranxeiro V: Portugués OB 36
V01G180V01 G180706 Literatura e cultura do segundo idioma estranxeiro: Portugués OB 52
2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01G400V01 G400926 Xénero e literatura: Galicia e os países lusófonos OP 30
V01G180V01 G180706 Literatura e cultura do segundo idioma estranxeiro: Portugués OB 52
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01G180V01 G180607 Segundo idioma estranxeiro V: Portugués OB 20
V01G180V01 G180706 Literatura e cultura do segundo idioma estranxeiro: Portugués OB 52
V01G400V01 G400304 Obras principais das literaturas galega e lusófona OB 26
V01G400V01 G400926 Xénero e literatura: Galicia e os países lusófonos OP 28
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01G180V01 G180706 Literatura e cultura do segundo idioma estranxeiro: Portugués OB 52
V01G400V01 G400926 Xénero e literatura: Galicia e os países lusófonos OP 48
V01G400V01 G400985 Estudos lusófonos III OP 0.0
V01G400V01 G400987 Seminario de literaturas e culturas lusófonas OP 0.0
V01G160V01 G160704 Seminario de literaturas e culturas lusófonas OB 0.0
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01G180V01 G180207 Idioma moderno: Segundo idioma estranxeiro II: Portugués FB 0.00
V01G400V01 G400981 Lingua portuguesa III OP 0.00
V01G400V01 G400982 Estudos lusófonos I OP 0.00
V01G400V01 G400983 Lingua portuguesa IV OP 0.00
V01G400V01 G400985 Estudos lusófonos III OP 48.00
V01G400V01 G400987 Seminario de literaturas e culturas lusófonas OP 35.00
V01G400V01 G400303 Lingua portuguesa II OB 0.00
V01G160V01 G160506 Panorama das literaturas lusófonas OB 0.00
V01G160V01 G160704 Seminario de literaturas e culturas lusófonas OB 0.00
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01G160V01 G160506 Panorama das literaturas lusófonas OB 0.00
V01G160V01 G160704 Seminario de literaturas e culturas lusófonas OB 48.00
V01G400V01 G400982 Estudos lusófonos I OP 48.00
V01G400V01 G400105 Idioma moderno: Lingua portuguesa I FB 39
V01G400V01 G400303 Lingua portuguesa II OB 24.00

  2022/2023

  Tradución e comentario traductolóxico da primeira metade de "Orballo da Media Noite", de Roberto Blanco Torres. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2021/2022

  "A cona sagrada das brancas": branquitude, corpo e xénero en Isabela Figueiredo e Grada Kilomba. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Aproximación á tradución da spoken word: tradución ao español e análise tradutolóxica dun poema de Kae Tempest - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O precario rexistro das palabras. Migración e escrita na obra de Rui Knopfli - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2020/2021

  Elementos da obra de arte urbana de Tamara Alves: o feminismo anti-especista - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Máis alá do papel. Aproximación á intermedialidade na nova poesía galega creada por mulleres. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  “Necesito unha meniña. Alguén terá que coidar de Ramón cando eu falte”. Aproximación ó tratamento da muller coidadora nalgunhas obras da literatura galega - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Poetas nas marxes: Elementos para unha análise comparativa entre Lupe Gómez e Adília Lopes - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2019/2020

  Filosofía de exportación: antropofaxia made in Brazil. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Don Giovanni ou O dissoluto absolvido de José Saramago. A (des)construción dun mito. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2017/2018

  Análise da representação e reação da mulher em O Ano de 1993 de José Saramago. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Sobre as vivências do amor em Memorial do Convento: Blimunda e Baltasar. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2015/2016

  Inês de Castro: tratamento nun romance histórico contemporáneo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  A Clockwork Orange: unha posible tradución ó galego e comparación coas versións catalá, española e italiana - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007