Camilo Quintáns Graña

Profesor/a contratado/a doutor/a

Docencia

2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V05M145V01 M145213 Circuítos Mixtos Analóxicos e Dixitais OP 35
V05M145V01 M145331 Acondicionadores de Sinal OP 35
V05G300V01 G300923 Deseño e síntese de sistemas dixitais OP 16
V05G300V01 G300624 Electrónica analóxica OP 21
V05G300V01 G300401 Tecnoloxía electrónica OB 56
V12G330V01 G330601 Electrónica dixital e microcontroladores OB 24
V12G330V01 G330923 Sistemas electrónicos dixitais OP 18
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G330V01 G330923 Sistemas electrónicos dixitais OP 18
V12G330V01 G330601 Electrónica dixital e microcontroladores OB 24
V05G300V01 G300401 Tecnoloxía electrónica OB 56
V05G300V01 G300624 Electrónica analóxica OP 14
V05M145V01 M145213 Circuítos Mixtos Analóxicos e Dixitais OP 35
V05M145V01 M145331 Acondicionadores de Sinal OP 30
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
305010V01 305010776 Laboratorio de sensores e acondicionadores OP
305010V01 305010502 Sensores e acondicionadores TR
309110V01 309110540 Convertedores electrónicos OP
V05G300V01 G300401 Tecnoloxía electrónica OB 70
V05G300V01 G300624 Electrónica analóxica OP 7
V12G330V01 G330601 Electrónica dixital e microcontroladores OB 12
V12G330V01 G330923 Sistemas electrónicos dixitais OP 36
V05M145V01 M145213 Circuítos Mixtos Analóxicos e Dixitais OP 35
V05M145V01 M145331 Acondicionadores de Sinal OP 30
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V05G300V01 G300921 Deseño de aplicacións con microcontroladores OP 11
V05G300V01 G300401 Tecnoloxía electrónica OB 56
309110V01 309110540 Convertedores electrónicos OP
305010V01 305010776 Laboratorio de sensores e acondicionadores OP
305010V01 305010502 Sensores e acondicionadores TR
V12G330V01 G330923 Sistemas electrónicos dixitais OP 36
V12G330V01 G330601 Electrónica dixital e microcontroladores OB 24
V05M145V01 M145213 Circuítos Mixtos Analóxicos e Dixitais OP 30
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
305010V01 305010776 Laboratorio de sensores e acondicionadores OP
305010V01 305010502 Sensores e acondicionadores TR
309110V01 309110540 Convertedores electrónicos OP
312210V01 312210904 Microcontroladores e simulación electrónica TR
312110V01 312110709 Microcontroladores e simulación electrónicas OP
V05M145V01 M145213 Circuítos Mixtos Analóxicos e Dixitais OP 30
V12G330V01 G330601 Electrónica dixital e microcontroladores OB 24
V12G330V01 G330923 Sistemas electrónicos dixitais OP 36
V04M127V01 M127201 Procesos Avanzados de Fabricación OB 3
V05G300V01 G300401 Tecnoloxía electrónica OB 56
V05G300V01 G300522 Sistemas electrónicos de procesado de sinal OP 10
2013/2014
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V05G300V01 G300401 Tecnoloxía electrónica OB 42
V04M127V01 M127201 Procesos Avanzados de Fabricación OB 5
312110V01 312110709 Microcontroladores e simulación electrónicas OP
V12G330V01 G330923 Sistemas electrónicos dixitais OP 18
V12G330V01 G330601 Electrónica dixital e microcontroladores OB 24
312210V01 312210904 Microcontroladores e simulación electrónica TR
305010V01 305010776 Laboratorio de sensores e acondicionadores OP 60
305010V01 305010502 Sensores e acondicionadores TR 30
305010V01 305010204 Dispositivos electrónicos II TR
2012/2013
Titulación Materia Nome Carác. Horas
312110V01 312110709 Microcontroladores e simulación electrónicas OP
305010V01 305010204 Dispositivos electrónicos II TR
305010V01 305010502 Sensores e acondicionadores TR 46
305010V01 305010776 Laboratorio de sensores e acondicionadores OP 60
305010V01 305010769 Laboratorio de sistemas dixitais programables II OP 24
V05G300V01 G300401 Tecnoloxía electrónica OB 42
V04M065V01 M065106 Procesos Avanzados de Fabricación OB 5
309110V01 309110540 Convertedores electrónicos OP 15
V12G330V01 G330601 Electrónica dixital e microcontroladores OB 24
2011/2012
Titulación Materia Nome Carác. Horas
305010V01 305010502 Sensores e acondicionadores TR 30
305010V01 305010309 Laboratorio de electrónica analóxica OB 25
305010V01 305010204 Dispositivos electrónicos II TR
309110V01 309110304 Electrónica OB 10
309110V01 309110540 Convertedores electrónicos OP 15
V04M065V01 M065106 Procesos Avanzados de Fabricación OB 5
305010V01 305010776 Laboratorio de sensores e acondicionadores OP 60
V05G300V01 G300401 Tecnoloxía electrónica OB 84
312110V01 312110709 Microcontroladores e simulación electrónicas OP 23
2010/2011
Titulación Materia Nome Carác. Horas
305010V01 305010776 Laboratorio de sensores e acondicionadores OP 60
305010V01 305010502 Sensores e acondicionadores TR 60
305010V01 305010204 Dispositivos electrónicos II TR 15
312510V01 312510203 Electrónica analóxica TR
312110V01 312110709 Microcontroladores e simulación electrónicas OP 23
309110V01 309110540 Convertedores electrónicos OP 15

2018/2019

Desenvolvemento dun regulador electrónico para o control dun convertedor bidireccional en modo corrente para interconexión entre un acumulador eléctrico e unha batería de supercondensadores. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Sistema de medida autónomo con captación de enerxía de radiofrecuencia para o rexistro de variables ambientais. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Configuración dunha plataforma dixital electrónica de alta velocidade para o procesado de sinais analóxicas. aplicación na síntesis dixital de sinais. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2017/2018

Implementación dun Sensor Capacitivo e do seu Circuito de Acondicionamento - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Caracterización de sensor de fibra óptica para medida de densidade de disolucións mediante refractómetro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenrolo dun medidor de densidade de disolucións acuosas baseado nun sensor capacitivo implementado nun circuíto impreso. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

Desenvolvemento dun voltímetro USB baseado nun microcontrolador para dispositivos Android - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

Desenvolvemento dun medidor USB da permitividade dun líquido basado nun sensor capacitivo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007