David Casado Neira

Profesor/a contratado/a doutor/a

Docencia

2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M042V01 M042102 Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo OB 8
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 8
O05G110V01 G110981 Prácticas externas: Practicum OB 10
O05G110V01 G110105 Socioloxía: Socioloxía da educación FB 79
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G110V01 G110105 Socioloxía: Socioloxía da educación FB 60
O05G110V01 G110981 Prácticas externas: Practicum OB 10
V08M042V01 M042102 Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo OB 8
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 8
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G110V01 G110981 Prácticas externas: Practicum OB 10
O05G110V01 G110105 Socioloxía: Socioloxía da educación FB 98
O05M138V01 M138205 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V08M042V01 M042102 Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo OB 8
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 12
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M042V01 M042102 Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo OB 8.00
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 8.00
O05G110V01 G110105 Socioloxía: Socioloxía da educación FB 58.00
O05G120V01 G120105 Socioloxía: Socioloxía da educación FB 30.00
O05G110V01 G110981 Prácticas externas: Practicum OB 10.00
O05M138V01 M138205 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G120V01 G120105 Socioloxía: Socioloxía da educación FB 60.00
O05G110V01 G110105 Socioloxía: Socioloxía da educación FB 30.00
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 8.00
V08M042V01 M042102 Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo OB 8.00
O05M138V01 M138205 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 8.00
V08M042V01 M042102 Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo OB 8.00
O05G120V01 G120105 Socioloxía: Socioloxía da educación FB 75.00
O05G110V01 G110105 Socioloxía: Socioloxía da educación FB 30.00
O05M138V01 M138205 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G120V01 G120105 Socioloxía: Socioloxía da educación FB 60.00
O05G110V01 G110105 Socioloxía: Socioloxía da educación FB 75.00
V08M042V01 M042102 Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo OB 8.00
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 8.00
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G120V01 G120105 Socioloxía: Socioloxía da educación FB 60.00
V08M042V01 M042102 Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo OB 8.00
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 8.00
O05G110V01 G110105 Socioloxía: Socioloxía da educación FB 60.00

Titorías presenciais concertadas

O docente ten unha oferta de titorías presenciais concertadas durante o período Anual (2021/2022). Para concertar unha cita podes facelo dende a túa Secretaría Online.

2020/2021

Estereotipos de xénero existentes nos contos infantís e a súa influencia na construción do xénero. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Cómo afecto el Covid-19 al sistema educativo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Espazos infantís e xuvenís: o dereito á cidade dos nenos e nenas Experiencias de Rosario e O Porriño. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Menores nos lindeiros - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
As TIC na aula de Inglés - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O reto das escolas alternativas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2019/2020

Menores nos límites. A trata de menores en España - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Arquitectura Escolar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Sustentibilidade en centros educativos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A inclusividade ó longo da historia educativa e a súa posta en práctica dentro da aula - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Influencia da programación da TVG na escolla da lingua de uso habitual - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

Iniciación á lectoescritura en diferentes países: PIRLS, PISA e TALIS. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Dinámicas nos patios de recreo entre o alumnado de Primaria. O fútbol: o rei do patio. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Traballo por proxectos: unha proposta no rural - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Violencia contra as nenas. A trata de nenas para a explotación sexual. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Sexismo no xogo durante a idade infantil? - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Vulneración dos dereitos dos nenos a comezos do século XX en Galicia a través das obras de Castelao. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Contratación e uso de menores en conflitos armados. Situación do recrutamento de yihadistas xuvenís en España - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Intervención socieducativa no centro de día - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2017/2018

Prevención do acoso escolar dende a etapa de Educación Infantil. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aprendizaxe Servizo en Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise da correlación entre resultados académicos e nomes - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Traballo infantil: entre a vulnerabilidade e os dereitos, retos e limitacións conceptuais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Intervención intercultural no alumnado de Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Violencia sexual contra as nenas: a trata con fins de explotación sexual - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2016/2017

A importancia da lectura e do hábito lector no colexio plurilingüe Luis Vives - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Construción de proxectos de vida en adolescentes baixo medida de adoptabilidad e longa permanencia en centros de protección en Colombia. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Familia, escola e educación en valores na etapa de Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Menores nos límites. Unha proposta de intervención dende a educación. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Estudo comparativo do sistema educativo entre Singapur e España - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
desenrolo socioemocional no aula - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O sexismo no xogo infantil (3-6 anos) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

Estudo sobre os coñecementos e hábitos de alimentación dun grupo de nenos e nenas de educación infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A educación musical desde unha perspectiva internacional - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A calidade nas asociacións de Síndrome de Down de Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Sexismo nos catálogos de xoguetes - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Causas e problemas da alimentación infantil actual. Perspectiva dende a aplicación dun programa educativo: Programa SI! de saúde integral - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Actitudes e influencias dos nenos e das nenas de Educación Primaria ante a oferta de Actividades Extraescolares do curso 2014/2015 en O Carballiño - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Inmigración nos colexios de Educación Infantil e Primaria do Barco - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Traballo infantil e empoderamento educativo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Educación, traballo e familia. Finlandia, Irlanda e España - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007