David Patiño Vilas

Profesor/a titular de universidade

Docencia

2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M167V01 M167201 Enerxía Térmica Renovable: Biomasa e Xeotermia de moi baixa Temperatura OB 10
V04M150V01 M150204 Auditoría dos Sistemas de Prevención de Riscos Laborais OB 1
V04M150V01 M150205 Prácticas Externas OP 0.0
V04M150V01 M150206 Prácticas en Instalacións Industriais OP 3
V04M150V01 M150106 Ergonomía e Psicosocioloxía OB 3
V04M150V01 M150202 Especialización en Hixiene Industrial OB 3
V04M150V01 M150207 Prácticas para a Formación en Prevención de Riscos Laborais OP 2
V04M150V01 M150203 Especialización en Ergonomía e Psicosocioloxía OB 3
V04M150V01 M150208 Traballo de Fin de Máster OB 2
V04M150V01 M150107 Medicina do Traballo OB 2
V04M150V01 M150201 Especialización en Seguridade no Traballo OB 1
V04M150V01 M150105 Hixiene Industrial OB 1
V04M150V01 M150103 Ámbito Xurídico OB 2
V04M150V01 M150104 Seguridade no Traballo OB 0.0
V04M150V01 M150102 Xestión da Prevención e outras Técnicas Afíns OB 1
V04M150V01 M150101 Fundamentos Xerais da Prevención OB 1
V04M120V06 M120112 Sistema motopropulsor OB 10
V09G290V01 G290991 Traballo de Fin de Grao OB 5
V09G290V01 G290608 Motores e turbomáquinas térmicas OB 81
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M150V01 M150204 Auditoría dos Sistemas de Prevención de Riscos Laborais OB 1
V04M150V01 M150205 Prácticas Externas OP 0.0
V04M150V01 M150206 Prácticas en Instalacións Industriais OP 3
V04M150V01 M150202 Especialización en Hixiene Industrial OB 6
V04M150V01 M150203 Especialización en Ergonomía e Psicosocioloxía OB 3
V04M150V01 M150207 Prácticas para a Formación en Prevención de Riscos Laborais OP 0.0
V04M150V01 M150208 Traballo de Fin de Máster OB 2
V04M150V01 M150107 Medicina do Traballo OB 2
V04M150V01 M150201 Especialización en Seguridade no Traballo OB 3
V04M150V01 M150105 Hixiene Industrial OB 1
V04M150V01 M150106 Ergonomía e Psicosocioloxía OB 3
V04M150V01 M150103 Ámbito Xurídico OB 2
V04M150V01 M150104 Seguridade no Traballo OB 5
V04M150V01 M150101 Fundamentos Xerais da Prevención OB 1
V04M150V01 M150102 Xestión da Prevención e outras Técnicas Afíns OB 3
V04M167V01 M167201 Enerxía Térmica Renovable: Biomasa e Xeotermia de moi baixa Temperatura OB 10
V09G290V01 G290608 Motores e turbomáquinas térmicas OB 70
V04M120V05 M120203 Sistema Motopropulsor OP 4
V09G290V01 G290991 Traballo de Fin de Grao OB 5
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V09G290V01 G290608 Motores e turbomáquinas térmicas OB 91
V09G290V01 G290991 Traballo de Fin de Grao OB 5
V04M112V01 M112101 Fundamentos Xerais da Prevención OB 0.0
V04M112V01 M112102 Xestión da Prevención e Outras Técnicas Afíns OB 0.0
V04M112V01 M112103 Ámbito Xurídico OB 0.0
V04M112V01 M112104 Seguridade no Traballo OB 0.0
V04M112V01 M112105 Hixiene Industrial OB 0.0
V04M112V01 M112106 Ergonomía e Psicosocioloxía/Medicina do Traballo OB 0.0
V04M112V01 M112201 Especialización en Seguridade no Traballo OB 0.0
V04M112V01 M112203 Especialización en Ergonomía e Psicosocioloxía OB 0.0
V04M112V01 M112204 Auditoría dos Sistemas de Prevención de Riscos Laborais OB 0.0
V04M112V01 M112205 Traballo Fin de Máster OB 0.0
V04M112V01 M112206 Prácticas Externas OB 0.0
V04M120V05 M120101 A Industria do Automóbil, Tecnoloxías e Procesos OB 5
V04M150V01 M150102 Xestión da Prevención e outras Técnicas Afíns OB 0.0
V04M150V01 M150101 Fundamentos Xerais da Prevención OB 0.0
V04M150V01 M150106 Ergonomía e Psicosocioloxía OB 0.0
V04M150V01 M150107 Medicina do Traballo OB 0.0
V04M150V01 M150103 Ámbito Xurídico OB 0.0
V04M150V01 M150202 Especialización en Hixiene Industrial OB 0.0
V04M150V01 M150201 Especialización en Seguridade no Traballo OB 0.0
V04M150V01 M150104 Seguridade no Traballo OB 0.0
V04M150V01 M150105 Hixiene Industrial OB 0.0
V04M150V01 M150203 Especialización en Ergonomía e Psicosocioloxía OB 0.0
V04M150V01 M150204 Auditoría dos Sistemas de Prevención de Riscos Laborais OB 0.0
V04M150V01 M150205 Prácticas Externas OP 0.0
V04M150V01 M150206 Prácticas en Instalacións Industriais OP 0.0
V04M150V01 M150207 Prácticas para a Formación en Prevención de Riscos Laborais OP 0.0
V04M150V01 M150208 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V04M167V01 M167201 Enerxía Térmica Renovable: Biomasa e Xeotermia de moi baixa Temperatura OB 9
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V09G290V01 G290608 Motores e turbomáquinas térmicas OB 103
V04M120V05 M120101 A Industria do Automóbil, Tecnoloxías e Procesos OB 5
V09G290V01 G290991 Traballo de Fin de Grao OB 0.0
V04M150V01 M150208 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V09G290V01 G290991 Traballo de Fin de Grao OB 0.0
V09G290V01 G290608 Motores e turbomáquinas térmicas OB 89
V04M120V05 M120101 A Industria do Automóbil, Tecnoloxías e Procesos OB 2
V04M155V01 M155104 Sistemas de Coxeración OB 0.0
V04M150V01 M150208 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V04M115V01 M115201 Enerxía da Biomasa, dos Biocombustibles e dos Residuos OB 25
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M155V01 M155104 Sistemas de Coxeración OB 0.0
V09G290V01 G290991 Traballo de Fin de Grao OB 0.0
V09G290V01 G290608 Motores e turbomáquinas térmicas OB 63
V04M112V01 M112205 Traballo Fin de Máster OB 0.0
V04M115V01 M115201 Enerxía da Biomasa, dos Biocombustibles e dos Residuos OB 10
309110V01 309110413 Xeradores e motores térmicos II OP 0.0
312110V01 312110674 Enxeñaría térmica I TR 0.0
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
312110V01 312110674 Enxeñaría térmica I TR 0.0
309110V01 309110413 Xeradores e motores térmicos II OP 0.0
V04M115V01 M115201 Enerxía da Biomasa, dos Biocombustibles e dos Residuos OB 10
V04M112V01 M112205 Traballo Fin de Máster OB 0.0
V09M070V01 M070102 Complemento Prácticum OB 10
V09M070V01 M070212 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V09G290V01 G290608 Motores e turbomáquinas térmicas OB 91
V09G290V01 G290991 Traballo de Fin de Grao OB 0.0
2013/2014
Titulación Materia Nome Carác. Horas
312110V01 312110674 Enxeñaría térmica I TR 0.0
V04M115V01 M115201 Enerxía da Biomasa, dos Biocombustibles e dos Residuos OB 10
V09G290V01 G290991 Traballo de Fin de Grao OB 0.0
V09G290V01 G290608 Motores e turbomáquinas térmicas OB 75
309110V01 309110413 Xeradores e motores térmicos II OP 0.0
V12G380V01 G380913 Motores e máquinas térmicos OP 52
2012/2013
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M112V01 M112205 Traballo Fin de Máster OB 10
V09G290V01 G290608 Motores e turbomáquinas térmicas OB 75
V09M070V01 M070212 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V09M070V01 M070102 Complemento Prácticum OB 40
V09M070V01 M070101 Introdución á Investigación OB 10
V04M020V01 M020105 Centrais de Xeración de Enerxía Eléctrica OB 5
V04M020V01 M020201 Enerxía da Biomasa, dos Combustibles e dos Residuos OB 6
V04M024V01 M024206 Traballo Fin de Máster OB 0.0
312110V01 312110674 Enxeñaría térmica I TR 96
309110V01 309110413 Xeradores e motores térmicos II OP 75
2011/2012
Titulación Materia Nome Carác. Horas
309110V01 309110413 Xeradores e motores térmicos II OP 75
V04M024V01 M024206 Traballo Fin de Máster OB 5
V04M020V01 M020105 Centrais de Xeración de Enerxía Eléctrica OB 3
V04M020V01 M020201 Enerxía da Biomasa, dos Combustibles e dos Residuos OB 6
V09M070V01 M070101 Introdución á Investigación OB 10
V09M070V01 M070102 Complemento Prácticum OB 20
312110V01 312110674 Enxeñaría térmica I TR 155
2010/2011
Titulación Materia Nome Carác. Horas
312110V01 312110647 Motores e turbomáquinas térmicas OP 15
312110V01 312110674 Enxeñaría térmica I TR 156
V04M024V01 M024206 Traballo Fin de Máster OB 5
V04M020V01 M020201 Enerxía da Biomasa, dos Combustibles e dos Residuos OB 6
V04M020V01 M020105 Centrais de Xeración de Enerxía Eléctrica OB 3
309110V01 309110412 Centrais térmicas OP 2
309110V01 309110413 Xeradores e motores térmicos II OP 45
V09M070V01 M070101 Introdución á Investigación OB 10
V09M070V01 M070102 Complemento Prácticum OB 20
2009/2010
Titulación Materia Nome Carác. Horas
309110V01 309110413 Xeradores e motores térmicos II OP 0.0
312110V01 312110221 Transmisión de calor OB 0.0
V09M070V01 M070101 Introdución á Investigación OB 10
V09M070V01 M070102 Complemento Prácticum OB 20
V04M020V01 M020201 Enerxía da Biomasa, dos Combustibles e dos Residuos OB 5
V04M024V01 M024206 Traballo Fin de Máster OB 5

Titorías presenciais concertadas

O docente ten unha oferta de titorías presenciais concertadas durante o período Anual (2020/2021). Para concertar unha cita podes facelo dende a túa Secretaría Online.

2020/2021

Deseño e execución dunha metodoloxía de recollida de residuos non gaseosos de combustión de biomasa (VOCs) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2019/2020

Plan de Prevención da empresa Hidráulica&Neumática NEJU - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Plan de prevención da empresa López Ingeniería. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Plan de prevención da empresa Salud y Bienestar - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Plan de Prevención da empresa T.R. Viento S.L. Instalación e Mantemento de Aeroxeradores. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Plan de prevención clínica dental Dra. Manchas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Plan de Prevención da Canteira FLINTSTONES - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Estudo de secado selectivo para chapas de madeira - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Estudo experimental sobre a redución activa de emisións na combustión de biomasa. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Estudo experimental dos efectos da recirculación de gases sobre as emisións xeradas na combustión de biomasa. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Plan de prevención de riesgos laborales de la clínica dental Rodriguez Sieiro - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Plan de prevención de riesgos laborales de la empresa de congelados - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Plan de prevención de riscos laborais de Carpintería de madeira FilTur, S.L. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Plan de Prevención de Riscos Laborais de Centro Loxístico de Balaídos, Grupo Auxiliar, S.A. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Plan de Prevención de Riscos Laborais de empresa de corte de metais por láser Bemar, S.L. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Plan de prevención do Centro de Atención a Drogodependentes CARBALLO S.L. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análise do consumo enerxético no territorio español durante o estado de alarma declarado con motivo da pandemia do COVID-19 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo da viabilidade de biomasas non valorizadas de alto potencial - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2018/2019

Caracterización experimental dun queimador de biomasa de cámara refrixerada - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Investigación experimental sobre a carga e descarga dunha unidade de almacenamento de enerxía térmica fría, integrada nun sistema de refrixeración R744 para supermercados. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenvolvemento dunha metodoloxía de traballo para a determinación experimental da materia orgánica condensable xerada na combustión da biomasa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Plan de prevención da empresa Hierros Blanco S.L. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Plan de prevención da Panadería e pastelería Trigo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Plan de prevención da Pesquería Costas S.L. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Plan de Prevención da Tenda de Comida Rápida SainVert - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Plan de Prevención Centro de día Berdeal - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Plan de prevención da canteira Miraflor - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Plan de Prevención de Riscos Laborais Hotel Lumar - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Plan de prevención do taller de neumáticos e mecánica rápida de camións e turismos MIRP, S.L. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Plan de Prevención de Riscos Laborais AutomoAxuda SI - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Plan de Prevención de Riscos Laborais da EDAR Quirino da Fonseca - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Plan de Prevención de Riscos Laborais da empresa ELECTROHENS S.L. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Plan de Prevención de la Empresa de Suministros Industriales – “SUISA” - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Plan de Prevención de Riscos Laborais do ximnasio "The Cube" - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Plan de Prevención de Riscos Laborais dunha Autoridade Portuaria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Plan de prevención de riscos laborais do Centro de Reparación Anemoi - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Instalación e posta a punto de caldeira experimental de biomasa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo dun sistema de xestión enerxética e implantación de melloras de eficiencia en filtros de mangas en industria madereira - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análise da viabilidade técnica de novos combustibles nun queimador experimental de biomasa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise das propiedades térmicas do Novec - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2017/2018

Posta a punto e análise de eficiencia dun filtro electrostático comercial nun queimador de biomasa de baixa potencia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Posta en marcha e primeiros ensaios dunha caldeira de biomasa. Influencia dos parámetros operativos no comportamento da caldeira. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Diseño e validación experimental dunha cociña mellorada en Nikki - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Elaboración de prácticas e actividades manipulativas de combustión - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aplicación dun sistema aéreo non tripulado para a monitorización de contaminantes atmosféricos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo experimental da influencia da inclusión de material poroso inerte na combustión de biomasa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

Simulación e análise do comportamento dun vehículo híbrido eléctrico mediante o software AVL CRUISE - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e construción dunha instalación para a determinación da velocidade de propagación de chama en combustións gasosas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Influencia do deseño do módulo de aire secundario nas emisións na combustión de biomasa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Influencia do material do intercambiador de calor no se ensuciamento na combustión de biomasa. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Efecto do envellecemento na eficiencia dun filtro electrostático en caldeira de biomasa de baixa potencia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Determinación da velocidade de propagación de frente de chama mediante métodos fotográficos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Eficiencia de retención dun precipitador electrostático (ESP) para biomasa con diferentes concentracións de partículas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

Regulación dun prototipo de filtro electrostático para caldeiras de baixa potencia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo experimental dun prototipo de filtro electrostático acoplado a unha caldeira de biomasa de baixa potencia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo experimental da influencia da zonificación do aire nun queimador de biomasa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudio experimental de transferencia de calor en leitos porosos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudio experimental dos efectos dun deflector na combustión de biomasa en leito fixo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise termogravimétrico de fouling e slagging nunha caldeira de biomasa con filtro electrostático. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño dun sistema de distribución variable electromagnético para motores de combustión interna alternativos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise da influenza do ciclo de alimentación nun queimador experimental de biomasa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise da eficiencia de retención dun filtro electrostático acoplado a unha caldeira de biomasa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Caracterización dunha caldeira pirotubular equipada cun queimador de biomasa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Caracterización experimental dun queimador de biomasa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Análise do Estado da Arte da Coxeración con Motor Stirling - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo da Condutividade Térmica en Leitos Fixos Estancos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Simulación unidimensional dun grupo electróxeno diésel mediante software AVL BOOST - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Simulación CFD e validación dun queimador de metano con regulación das proporcións Aire-Metano. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudio Experimental das Inestabilidades da Combustión Nunha Caldeira de Biomasa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudio Experimental Dun Prototipo de Precipitador Electrostático (esp) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2013/2014

Simulación CFD do fluxo a través das válvulas dun motor de combustión interna alternativo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Simulación dun motor de combustión interna alternativo monoválvula con fluxo controlado por diafragmas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Simulación numérica e optimización dun motor de combustión interna alternativo modelo EP6CDTX - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo experimental da deposición de partículas nun intercambiador acuotubular de un queimador de biomasa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño dun sistema de regulación de temperatura de fumes para unha caldeira doméstica de biomasa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

Cargos académicos

Director/a de área en Vicerreitoría de Ordenación Académica e Profesorado ( Dende 16/11/2020 )

Profesorado doutor con vinculación permanente en Claustro Universitario ( Dende 29/06/2018 )