Eduardo Suárez Porto

Profesor/a contratado/a doutor/a

Contacto

Docencia

2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M167V01 M167104 Enerxía Eólica e Mariña OB 8
V04M141V01 M141329 Enxeñaría Fluidomecánica OP 38
V04M141V01 M141340 Instalacións de Fluídos OP 36
V04M150V01 M150201 Especialización en Seguridade no Traballo OB 5
V04M141V02 M141105 Máquinas de Fluídos OP 48
V12G360V01 G360403 Mecánica de fluídos OB 83
V04M120V05 M120203 Sistema Motopropulsor OP 8
V04M093V01 M093111 Sensores e Actuadores para Maquinaria OB 7
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G360V01 G360403 Mecánica de fluídos OB 65
V04M141V01 M141215 Instalacións e Innovación Industrial OB 3
V04M141V02 M141105 Máquinas de Fluídos OP 48
V04M141V01 M141340 Instalacións de Fluídos OP 36
V04M141V01 M141329 Enxeñaría Fluidomecánica OP 26
V04M150V01 M150201 Especialización en Seguridade no Traballo OB 5
V04M093V01 M093111 Sensores e Actuadores para Maquinaria OB 7
V04M161V01 M161211 Instalacións de Gas e Aire Comprimido OP 7
V04M167V01 M167104 Enerxía Eólica e Mariña OB 8
V12G380V01 G380942 Sistemas fluidomecánicos e materiais avanzados para o transporte OP 15
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M161V01 M161211 Instalacións de Gas e Aire Comprimido OP 8
V04M150V01 M150201 Especialización en Seguridade no Traballo OB 5
V04M141V02 M141206 Deseño de Máquinas Hidráulicas e Oleoneumática Industrial OP 24
V04M141V01 M141340 Instalacións de Fluídos OP 36
V12G380V01 G380942 Sistemas fluidomecánicos e materiais avanzados para o transporte OP 32
V04M093V01 M093111 Sensores e Actuadores para Maquinaria OB 7
V12G360V01 G360403 Mecánica de fluídos OB 20

Día da semana
Luns
Data de inicio
2020-01-27
Data de fin
2020-05-08
Rango de horas
17:30 - 20:00
Lugar
Despacho 327 Sede ciudad, Escola de Enxeñaría Industrial
Cuadrimestre
2º Cuatrimestre (2019/2020)
Día da semana
Martes
Data de inicio
2019-09-16
Data de fin
2019-12-20
Rango de horas
11:00 - 13:30
Lugar
Despacho 212 sede campus, Escola de Enxeñaría Industrial
Cuadrimestre
1º Cuatrimestre (2019/2020)
Día da semana
Martes
Data de inicio
2020-01-27
Data de fin
2020-05-08
Rango de horas
16:30 - 18:30
Lugar
Despacho 327 Sede ciudad, Escola de Enxeñaría Industrial
Cuadrimestre
2º Cuatrimestre (2019/2020)
Día da semana
Mércores
Data de inicio
2019-09-16
Data de fin
2019-12-20
Rango de horas
16:00 - 20:00
Lugar
Despacho 212 sede campus, Escola de Enxeñaría Industrial
Cuadrimestre
1º Cuatrimestre (2019/2020)
Día da semana
Mércores
Data de inicio
2020-01-27
Data de fin
2020-05-08
Rango de horas
17:30 - 20:00
Lugar
Despacho 327 Sede ciudad, Escola de Enxeñaría Industrial
Cuadrimestre
2º Cuatrimestre (2019/2020)
Día da semana
Xoves
Data de inicio
2019-09-16
Data de fin
2019-12-20
Rango de horas
16:00 - 17:00
Lugar
Despacho 212 sede campus, Escola de Enxeñaría Industrial
Cuadrimestre
1º Cuatrimestre (2019/2020)

2019/2020

Análise e proposta de mellora dunha isntalación de aire comprimido - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Simulación de biofluídos aplicado ó sistema cardiaco, arterias coronarias realistas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo aerodinámico de posicionamento de alerón traseiro para vehículo de competición de rally - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenvolvemento dun algoritmo de simulación de interacción fluído-estrutura para a análise da resposta estática e dinámica dun á de avión - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2018/2019

Deseño dunha instalación desalinizadora por ósmosis inversa para un buque pesqueiro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño, análise CFD e optimización dun alerón dianteiro de F1 e o seus condutos de refrixeración de freos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise da utilidade de simulacións CFD na formación de microgotas en dispositivos biomédicos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise mediante simulación CFD do fluxo sanguíneo en arterias coronarias - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise mediante simulación CFD do fluxo sanguíneo en arterias coronarias - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Simulación numérica mediante CFD do crecemento de osteocitos nun biorreactor - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Simulación e análise da deposición de partículas inhaladas en vías aéreas humanas superiores mediante CFD e deseño experimental para a súa validación - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Simulación CFD da fluidodinámica dos scaffolds empregados en implantes óseos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Simulación CFD da fluidodinámica dos scaffolds empregados en implantes óseos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo mediante CFD do deseño das melloras aerodinámicas dun coche de competición - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño dunha liña de fabricación de pezas de poliuretano cun sistema de quentamento por indución - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Deseño de novas endo-exopróteses para animais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2017/2018

Simulación CFD do proceso de formación de ondas na intercara aire-moco, durante a tos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise e redeseño da instalación de aire comprimido nunha industria de fabricación de aceiro forxado por estampaxe - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Deseño e posta a punto de banco para á medición por Velocimetría de Partículas (PIV) do transporte dun fluido viscoso baixo o efecto dunha corrente de aire. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Deseño mecánico e simulación de mini brazo articulado neumático. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Simulación fluidodinámica en CFD dun cuadricóptero en voo estático. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise do comportamento de compresores con diferentes fluidos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

Estudo de frecuencias asociadas á aerodinámica externa de trens de alta velocidade mediante simulación CFD - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo de ascensor somerxible integrado nunha embarcación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Simulación CFD transitoria do mecanismo de arrastre de biofluídos asociado á tose utilizando o modelo Volume of Fluid. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Simulación CFD de aerodinámica de trens de alta velocidade en zonas desérticas: Estudo do efecto da area en suspensión. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Simulación CFD de absorbedores puntuais de enerxía undimotriz baixo distintas condicións de ondada - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise e cálculo da rede de saneamento de Vigo mediante SWMM - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise en túnel de vento do efecto das dormentes ferroviarias no fluxo de aire orixinado polos trens de alta velocidade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Caracterización experimental do túnel de vento e primeiros ensaios. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Simulación numérica da interación fluido-estrutura para avaliar o nivel de esforzos nas arterias con ateromas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Simulación numérica do fluxo comprendido entre tren e vía de lastre - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo CFD da eficiencia dun separador ciclónico para a eliminación de partículas en gases de escape. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
'Estudio mediante CFD do error experimental de medida da temperatura en gases de escape, efecto de turbulador' - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

Análise mediante CFD do tren de alta velocidade ETR 500 sometido a vento cruzado, validación con ensaios de túnel de vento - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Plan de xestión enerxética nas instalacións térmicas e eléctricas dunha comunidade de propietarios: implantación e seguimento - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño dunha práctica de laboratorio para o estudo de procesos de fluxo en condutos de ventilación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Comparación de modelos turbulentos en fluxos externos a alto número de Reynolds. Determinación do comportamento aerodinámico de trens de alta velocidade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Simulación CFD de aerodinámica de trens de alta velocidade en zonas desérticas: Estudo do efecto da area en suspensión. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Simulación CFD da aerodinámica externa dun tren de alta velocidade ETR 500. Validación con datos de túnel de vento - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aplicación dunha base de datos para o estudo e caracterización dos principais parámetros que interveñen no fouling - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
'Estudio mediante CFD do error experimental de medida da temperatura en gases de escape, efecto de turbulador' - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Deseño e cálculo dunha instalación de combustible líquido - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
"Programación dunha base de datos en Matlab para un banco experimental de ""fouling"" de motor diésel" - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo CFD do fenómeno do voo do balasto en trens de alta velocidade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo CFD dos efectos aerodinámicos do cruce de trens de alta velocidade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo CFD do fluxo ó redor dun tren de alta velocidade ó seu paso por un túnel - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise en CFD da aerodinámica externa dun autobús interurbano - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2013/2014

Deseño e cálculo do sistema contra incendios dunha torre de control - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Cálculo da instalación de recollida de augas pluviais no entorno dun centro de salude - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise aerodinámico mediante CFD do efecto dun difusor nun vehículo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise CFD de tecnoloxías empregadas en intercambidores de calor e criterios de optimización - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007