Eloy Díaz Dorado

Profesor/a titular de universidade

Contacto

Departamento

Docencia

2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M167V01 M167103 Xeración e Almacenamento de Enerxía OB 2
V04M167V01 M167104 Enerxía Eólica e Mariña OB 3
V04M167V01 M167101 Eficiencia nas Tecnoloxías Industriais OB 1
V04M161V01 M161109 Instalacións Eléctricas OP 2
V04M141V01 M141338 Xeración Eléctrica con Fontes de Enerxía Renovable OP 24
V04M141V02 M141302 Sistemas de Enerxía Eléctrica Avanzada OP 30
V04M141V02 M141310 Sistemas de Enerxía Eléctrica OP 24
V04M167V01 M167204 Sistemas Enerxéticos no Ámbito Doméstico, Comercial e Industrial OB 6
V04M167V01 M167205 Sistemas Avanzados de Análise e Distribución de Enerxía OP 5
V04M141V01 M141201 Sistemas de Enerxía Eléctrica OB 48
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G320V01 G320801 Xeración eléctrica con enerxías renovables OB 7.00
V04M167V01 M167204 Sistemas Enerxéticos no Ámbito Doméstico, Comercial e Industrial OB 6.00
V04M167V01 M167205 Sistemas Avanzados de Análise e Distribución de Enerxía OP 5
V04M161V01 M161109 Instalacións Eléctricas OP 2
V04M167V01 M167101 Eficiencia nas Tecnoloxías Industriais OB 2
V04M167V01 M167103 Xeración e Almacenamento de Enerxía OB 3.00
V04M167V01 M167104 Enerxía Eólica e Mariña OB 8
V04M141V01 M141338 Xeración Eléctrica con Fontes de Enerxía Renovable OP 24.00
V04M141V02 M141302 Sistemas de Enerxía Eléctrica Avanzada OP 15.00
V04M141V01 M141201 Sistemas de Enerxía Eléctrica OB 66.00
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M141V02 M141310 Sistemas de Enerxía Eléctrica OP 23.00
V04M161V01 M161109 Instalacións Eléctricas OP 2
V04M141V01 M141201 Sistemas de Enerxía Eléctrica OB 28.00
V04M141V01 M141338 Xeración Eléctrica con Fontes de Enerxía Renovable OP 30.00
V12G320V01 G320801 Xeración eléctrica con enerxías renovables OB 34.00
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G360V01 G360705 Sistemas eléctricos OB 9.00
V04M141V01 M141338 Xeración Eléctrica con Fontes de Enerxía Renovable OP 48.00
V04M141V02 M141302 Sistemas de Enerxía Eléctrica Avanzada OP 24.00
V04M141V02 M141310 Sistemas de Enerxía Eléctrica OP 24.00
V04M141V01 M141201 Sistemas de Enerxía Eléctrica OB 24.00
V04M115V01 M115203 Sector Enerxético Español: Regulación Sectorial da Enerxía e Redes. Sector Eléctrico. Sector HC e Carbón OP 4.00
V04M115V01 M115104 Tecnoloxías Térmicas e da Enerxía Eléctrica OB 2.00
V04M116V02 M116110 Instalacións Eléctricas OP 2.00
V04M115V01 M115101 Enerxía Eólica OB 5.00
V12G320V01 G320802 Sistemas eléctricos de potencia OB 18.00
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G320V01 G320802 Sistemas eléctricos de potencia OB 29
V09G290V01 G290604 Instalacións de enerxías renovables OB 38.00
V04M141V01 M141338 Xeración Eléctrica con Fontes de Enerxía Renovable OP 48.00
V04M141V01 M141201 Sistemas de Enerxía Eléctrica OB 33.00
V04M141V02 M141310 Sistemas de Enerxía Eléctrica OP 24.00
V04M115V01 M115101 Enerxía Eólica OB 3.00
V04M115V01 M115104 Tecnoloxías Térmicas e da Enerxía Eléctrica OB 2.00
V04M116V02 M116110 Instalacións Eléctricas OP 2.00
V04M115V01 M115203 Sector Enerxético Español: Regulación Sectorial da Enerxía e Redes. Sector Eléctrico. Sector HC e Carbón OP 3
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M116V02 M116110 Instalacións Eléctricas OP 5
V04M115V01 M115101 Enerxía Eólica OB 2.00
V04M115V01 M115202 Eficiencia, Aforro e Auditorías Enerxéticas OB 5.00
V04M115V01 M115203 Sector Enerxético Español: Regulación Sectorial da Enerxía e Redes. Sector Eléctrico. Sector HC e Carbón OP 4.00
V04M115V01 M115104 Tecnoloxías Térmicas e da Enerxía Eléctrica OB 2.00
2013/2014
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G320V01 G320802 Sistemas eléctricos de potencia OB 51
V04M055V01 M055111 Iluminación e Procesamento de Imaxe na Industria OP 4
V04M115V01 M115202 Eficiencia, Aforro e Auditorías Enerxéticas OB 5.00
V04M115V01 M115203 Sector Enerxético Español: Regulación Sectorial da Enerxía e Redes. Sector Eléctrico. Sector HC e Carbón OP 4.00
V04M115V01 M115101 Enerxía Eólica OB 2.00
V04M115V01 M115104 Tecnoloxías Térmicas e da Enerxía Eléctrica OB 2.00
V04M116V02 M116110 Instalacións Eléctricas OP 5
312110V01 312110618 Redes de enerxía eléctrica OP 120.00
2012/2013
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M055V01 M055111 Iluminación e Procesamento de Imaxe na Industria OP 5.00
312110V01 312110618 Redes de enerxía eléctrica OP 135.00
V04M021V04 M021110 Instalacións Eléctricas OP 5.00
V04M020V01 M020101 Enerxía Eólica OB 1.00
V04M020V01 M020103 Tecnoloxía Eléctrica e Térmica OB 5.00
V09G290V01 G290602 Tecnoloxía eléctrica II OB 65.00
2011/2012
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M055V01 M055111 Iluminación e Procesamento de Imaxe na Industria OP 5.00
312110V01 312110683 Tecnoloxía enerxética TR 24.00
312110V01 312110618 Redes de enerxía eléctrica OP 67.00
V04M021V02 M021110 Instalacións Eléctricas OP 5.00
309110V01 309110515 Transporte e distribución de enerxía eléctrica OP 5.00
V04M020V01 M020101 Enerxía Eólica OB 1.00
V04M020V01 M020103 Tecnoloxía Eléctrica e Térmica OB 5.00
2010/2011
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M021V02 M021110 Instalacións Eléctricas OP 1.00
V04M020V01 M020101 Enerxía Eólica OB 1.00
V04M020V01 M020103 Tecnoloxía Eléctrica e Térmica OB 5.00
312110V01 312110618 Redes de enerxía eléctrica OP 40.00
V04M055V01 M055111 Iluminación e Procesamento de Imaxe na Industria OP 5.00
2009/2010
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M020V01 M020204 Sector Enerxético Español: Regulación Sectorial da Enerxía e Redes. Sectores Eléctrico e de Hidrocarburos OB 5
V04M020V01 M020101 Enerxía Eólica OB 1.00
V04M020V01 M020103 Tecnoloxía Eléctrica e Térmica OB 5.00
312110V01 312110618 Redes de enerxía eléctrica OP 0.00
V04M055V01 M055111 Iluminación e Procesamento de Imaxe na Industria OP 5.00

2019/2020

Estudo da eficiencia enerxética da iluminación interior da Facultade de Ciencias Xurídicas de Vigo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Instalación eléctrica en illa mediante fontes de enerxías renovables dunha explotación gandeira en Rois. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Instalación fotovoltaica illada para a alimentación de unha estación de carga de bicicletas eléctricas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo de implantación dun parque eólico offshore na costa de Carnota - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Hidropedal eléctrico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño de estación fotovoltaica de carga de vehículos eléctricos para o supermercado de Ponteareas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e cálculo dunha instalación fotovoltaica para autoconsumo nunha nave industrial - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
“Sistema de regadío agrícola mediante bombeo solar para zona de produción de pataca.” - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

Plataforma fotovoltaica para a recarga de baterías de VANTs en zonas ailladas da rede eléctrica. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Automatización de líña elevada para o transporte de perfís de aluminio - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Optimización da configuración dunha instalación fotovoltaica para unha cuberta plana - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Desenvolvemento do prototipo dun controlador de carga para módulos fotovoltaicos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo do aproveitamento de enerxía mareomotriz nas Salinas de Ulló - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proxecto das instalacións interiores dun supermercado situado en Meis - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Mellora da eficiencia en buque Ro/Ro - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Deseño e cálculo dun parque eólico en Coto Agudo (concello de Ponte Caldelas) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Autoabastecemento da aldea de Trascastro mediante o emprego de enerxías renovables - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Instalación de aeroxeradores reacondicionados en instalacións de autoconsumo. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Instalación híbrida renovable para o Pantín Classic Galicia Pro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Instalación fotovoltaica para a protección da insolación mediante lamas solares no Centro de Saúde de Coia (Vigo). - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Instalación Solar para o camping Illas Cíes - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2017/2018

Análise de eficiencia en iluminación nunha biblioteca pública - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Iluminación dun tramo dunha ruta situada na Cidade Universitaria de Vigo alimentada mediante módulos fotovoltaicos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Instalación híbrida de autoconsumo para o Centro de Investigación Tecnolóxico Industrial (MTI) - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Estación de recarga de vehículos eléctricos alimentada con enerxía eólica e solar fotovoltaica para vivendas unifamiliares - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Parque fotovoltaico de 500 kw na comarca da limia. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proxecto das instalacións interiores dun supermercado situado en Meis - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Xeración eléctrica mediante enerxías renovábeis para a aldea de As Quintas de San Trocado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudio da ampliación do parque eólico de Graiade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

Deseño dun parque eólico offshore con plataforma flotante en Santa María de Oia. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño dunha instalación illada eólica e fotovoltaica nunha vivenda unifamiliar en Porto do Son - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo do mercado polo miúdo de electricidade do consumidor medio doméstico. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Estudo e análise dun parque eólico offshore na costa oeste de Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Instalación eólica e fotovoltaica en illa para unha vivenda con baixo consumo en Caión. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

"Iluminación da ""Ruta da pedra e da auga"" (Meis) alimentada por xeradores nos muiños de auga" - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Validación experimental do modelo para a pila de combustible PEM H-TEC J101 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Instalación solar fotovoltaica para unha vivenda unifamiliar con cafetería - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo enerxético do encoro de marea "O Esteiro" en Vilanova de Arousa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007