Enrique José Varela Álvarez

Profesor/a contratado/a doutor/a

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V03G100V01 G100101 Ciencia política: Ciencia política FB 0.0
P07G092V01 G092307 Habilidades nas administracións públicas OB 0.0
P07G092V01 G092402 Creatividade e solución de problemas nas organizacións públicas OP 0.0
P07G092V01 G092409 Xestión das redes sociais institucionais OP 0.0
P07G092V01 G092413 Habilidades orientadas ao emprego nas organizacións públicas OP 20
P04M125V11 M125213 Métodos de investigación na xestión pública OB 22
P04M125V11 M125114 A dirección de persoas como eixo do cambio nas organizacións públicas OB 23
P04M125V11 M125112 Xestión pública no século XXI: dos paradignas OB 36
2022/2023
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P07G092V01 G092307 Habilidades nas administracións públicas OB 4
P04M125V11 M125112 Xestión pública no século XXI: dos paradignas OB 36
P04M125V11 M125114 A dirección de persoas como eixo do cambio nas organizacións públicas OB 24
P04M125V11 M125213 Métodos de investigación na xestión pública OB 6
2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P04M125V01 M125205 Proceso de Análise I: Técnicas Cualitativas OB 15
P04M125V01 M125207 Xestión da Información e Metodoloxía para a Elaboración de Resultados OB 1
P07G092V01 G092102 Ciencia política: Ciencia da administración e xestión pública FB 23
P07G091V01 G091105 Ciencia política II: Fundamentos de ciencia da administración FB 0.0
P07G091V01 G091401 Xestión pública e organización de servizos públicos OB 0.0
P04M125V01 M125106 Innovación Administrativa e Modelos de Xestión de Servizos Públicos OB 29
P04M125V01 M125107 A Dirección de Persoas como Eixo do Cambio nas Organizacións Públicas OB 2
P04M125V01 M125110 Auditoría e Avaliación Pública OB 29
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P07G091V01 G091104 Ciencia política I: Introdución á ciencia política FB 0.0
P07G091V01 G091105 Ciencia política II: Fundamentos de ciencia da administración FB 0.0
P07G092V01 G092102 Ciencia política: Ciencia da administración e xestión pública FB 49
P04M125V01 M125207 Xestión da Información e Metodoloxía para a Elaboración de Resultados OB 1
P04M125V01 M125106 Innovación Administrativa e Modelos de Xestión de Servizos Públicos OB 25
P04M125V01 M125107 A Dirección de Persoas como Eixo do Cambio nas Organizacións Públicas OB 2
P04M125V01 M125110 Auditoría e Avaliación Pública OB 25
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P07G091V01 G091401 Xestión pública e organización de servizos públicos OB 86
P07G091V01 G091105 Ciencia política II: Fundamentos de ciencia da administración FB 69
P07G091V01 G091104 Ciencia política I: Introdución á ciencia política FB 20
P04M125V01 M125205 Proceso de Análise I: Técnicas Cualitativas OB 11
P04M125V01 M125207 Xestión da Información e Metodoloxía para a Elaboración de Resultados OB 2
P04M125V01 M125106 Innovación Administrativa e Modelos de Xestión de Servizos Públicos OB 25
P04M125V01 M125107 A Dirección de Persoas como Eixo do Cambio nas Organizacións Públicas OB 2
P04M125V01 M125110 Auditoría e Avaliación Pública OB 25
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P07G091V01 G091502 Gobernos locais OB 12
P07G091V01 G091401 Xestión pública e organización de servizos públicos OB 86
P07G091V01 G091105 Ciencia política II: Fundamentos de ciencia da administración FB 69
P04M125V01 M125106 Innovación Administrativa e Modelos de Xestión de Servizos Públicos OB 25
P04M125V01 M125107 A Dirección de Persoas como Eixo do Cambio nas Organizacións Públicas OB 1
P04M125V01 M125110 Auditoría e Avaliación Pública OB 25
P04M125V01 M125205 Proceso de Análise I: Técnicas Cualitativas OB 10
P04M125V01 M125207 Xestión da Información e Metodoloxía para a Elaboración de Resultados OB 1
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P07G091V01 G091105 Ciencia política II: Fundamentos de ciencia da administración FB 69
P07G091V01 G091401 Xestión pública e organización de servizos públicos OB 63
P04M125V01 M125106 Innovación Administrativa e Modelos de Xestión de Servizos Públicos OB 25
P04M125V01 M125107 A Dirección de Persoas como Eixo do Cambio nas Organizacións Públicas OB 1
P04M125V01 M125110 Auditoría e Avaliación Pública OB 25
P04M125V01 M125205 Proceso de Análise I: Técnicas Cualitativas OB 12
P04M125V01 M125207 Xestión da Información e Metodoloxía para a Elaboración de Resultados OB 1
P04M091V01 M091202 Modernización na Administración Pública e Modelos de Xestión OB 0.0
P04M091V01 M091207 Auditoría e Avaliación Pública OB 0.0
P04M091V01 M091101 O Proceso de Investigación: Técnicas Cualitativas, Estudo de Caso e Método Comparado OB 0.0
P04M091V01 M091111 Clásicos da Administración Pública OB 0.0
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P04G090V01 G090404 Xestión pública e organización de servizos públicos OB 0.0
P04G090V01 G090502 Gobernos locais OB 0.0
P04M125V01 M125106 Innovación Administrativa e Modelos de Xestión de Servizos Públicos OB 25
P04M125V01 M125107 A Dirección de Persoas como Eixo do Cambio nas Organizacións Públicas OB 2
P04M125V01 M125110 Auditoría e Avaliación Pública OB 25
P04M125V01 M125205 Proceso de Análise I: Técnicas Cualitativas OB 12
P04M125V01 M125207 Xestión da Información e Metodoloxía para a Elaboración de Resultados OB 2
P07G091V01 G091105 Ciencia política II: Fundamentos de ciencia da administración FB 69
P07G091V01 G091401 Xestión pública e organización de servizos públicos OB 27
P07G091V01 G091502 Gobernos locais OB 46
V03M114V01 M114103 Bases das Políticas de Cohesión OB 0.0
V03M114V01 M114211 Elaboración de Proxectos Comunitarios de Cooperación Territorial OP 0.0

  2022/2023

  Metodoloxía para a elaboración de Axendas Urbanas en municipios de +20.000 habitantes. Do traballo interno á participación cidadá - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  AEMet e os servizos meteorolóxicos autonómicos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A cidadanía como obxecto da xestión financeira: A súa implicación na xestión dos tributos locais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2021/2022

  Unha avaliación da eficacia do ingreso mínimo vital (2020-2021) - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A modernización da Administración Pública Autonómica a través do Estatuto Xurídico do persoal directivo profesional: O caso da selección directiva no Principado de Asturias. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A xestión rexional do FSE: Galicia na gobernanza multinivel na época do coronavirus - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Aplicación do programa Mentor Initiative: desenvolvemento individualizado de habilidades de xestión nun Centro de Formación do Profesorado. Formación de Mentores. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2020/2021

  Políticas locais de emprego público: o caso do concello de silla (valencia) e os programas mixtos de emprego e formación. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Políticas públicas contra o despoboamento en Huelva - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible nas principais cidades galegas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Xestión integrada das emerxencias autonómicas de Galicia a través da Axencia Galega de Emerxencias (AXEGA) - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Análise da transparencia do Tribunal de Contas de España 2013-2020: O Portal de Rendición de Contas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A acción pública na pandemia da Covid-19 en Galicia. A xestión dos fondos "Next Generation EU" (2020-2021) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O presente da xestión pública profesional na Comunidade Autónoma de Cantabria desde unha dimensión neoinstitucional - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Función Directiva e Liderado na Universidade de A Coruña: Un Estudio de Caso - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Servizos públicos locais transfronteirizos: cooperación na Eurocidade Tui-Valença - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise da cultura organizativa da Universidade Pública de Navarra como determinante do seu comportamento - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2019/2020

  Políticas públicas de seguridade viaria - O caso dos accidentes en España (2006-2018) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  o cambio nas organizacións públicas locais na era da intelixencia artificial. Estudo do caso do Concello de Ourense - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Gobernanza y comunicación en la Diputación de Pontevedra en tiempos de pandemia: gestión pública local durante la crisis sanitaria de la Covid-19 - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A CONTRATACIÓN PÚBLICA NO ÁMBITO LOCAL. Unha contratación transparente, estrátegica e electrónica nos municipios de l´Horta Nord (Valencia) - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Análise das políticas públicas en torno ao despoboamento rural en Ecuador na última década. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2018/2019

  As Entidades Fiscalizadoras Superiores de Brasil e España: unha análise comparativa da estrutura organizativa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Competencias profesionais na xestión integral de recursos humanos na xestión pública do século XXI Estudo do novo procedemento de selección de competencias profesionais nun centro sociosanitario municipal - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Dirección Pública Profesional: Un modelo que nunca chega - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Modernización administrativa nos gobernos intermedios locais Estratexias de innovación para a execución dunha auditoría técnica na área de promoción da Diputación de Badajoz. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Innovación na Xestión Pública. Estudio da Xestión Sanitaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Políticas públicas de residuos sólidos urbanos en España-Portugal. Os casos das Eurociudades da raia (Galicia-Norte de Portugal) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2017/2018

  Os órganos consultivos españois na era da gobernanza. Análise institucional dos Consellos Económicos e Sociais Autónomos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  ¿A reforma do servizo público peruano é un proceso viable? Análise do neo-institucionalismo histórico - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Da subcontratación á reversión dos servizos de saúde pública: estudos de caso na Comunidade Autónoma de Valencia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2016/2017

  Políticas Públicas e Xestión Pública Sanitaria: O caso do Hospital Álvaro Cunqueiro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2015/2016

  Goberno electrónico, Transparencia pública e Participación: Unha Perspectiva comparada entre Brasil e España - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Institucións de Control Político-Administrativo do Brasil e de España: O Caso da Controladoria Geral da União e da Intervención General de la Administración del Estado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Política Pública de Educación Superior . Análise comparada da primeira lei democrática de Educación Superior en Brasil e España - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Políticas de seguridade pública e neoinstitucionalismo Unha análise comparativa da Policía Nacional e da Policía Federal, en España e Brasil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Políticas Públicas e Xestión Pública Sanitaria: O caso do Hospital Álvaro Cunqueiro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  Cooperación Territorial no marco da Unión Europea: O caso da investigación e excelencia no ensino superior na macrorexión RESOE - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Impacto da crise financeira na xestión de recursos humanos. Unha comparación entre Brasil e España - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007