Esther María Pillado González

Catedrático/a de universidade

Departamento

Docencia

2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 32
V08M042V01 M042104 Procedementos Civís e Protección de Menores. Xurisdición Voluntaria e Contenciosa OB 1
P04M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 16
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 32
V08M042V01 M042104 Procedementos Civís e Protección de Menores. Xurisdición Voluntaria e Contenciosa OB 1
P04M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 16
V08M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 16
P04M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 8
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M042V01 M042104 Procedementos Civís e Protección de Menores. Xurisdición Voluntaria e Contenciosa OB 5
V08M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 32
V08M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 28
P04M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 14
P04M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 16
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 28
V08M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 32
P04M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 14
P04M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 16
V08M042V01 M042203 A Mediación como Medio de Solución de Conflitos con Menores OB 4
V08M042V01 M042104 Procedementos Civís e Protección de Menores. Xurisdición Voluntaria e Contenciosa OB 4
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P04M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 16
P04M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 14
V08M042V01 M042104 Procedementos Civís e Protección de Menores. Xurisdición Voluntaria e Contenciosa OB 0.0
V08M042V01 M042203 A Mediación como Medio de Solución de Conflitos con Menores OB 4
V08M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 32
V08M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 16
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 20
V08M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 20
V08M042V01 M042104 Procedementos Civís e Protección de Menores. Xurisdición Voluntaria e Contenciosa OB 0.0
V08M042V01 M042203 A Mediación como Medio de Solución de Conflitos con Menores OB 4
V08M110V01 M110102 Práctica Extraxudicial OB 4
P04M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 10
P04M110V01 M110102 Práctica Extraxudicial OB 6
P04M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 12
2013/2014
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03M110V01 M110102 Práctica Extraxudicial OB 4
O03M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 12
P04M110V01 M110102 Práctica Extraxudicial OB 6
P04M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 12
P04M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 10
V08M042V01 M042104 Procedementos Civís e Protección de Menores. Xurisdición Voluntaria e Contenciosa OB 4
V08M110V01 M110102 Práctica Extraxudicial OB 12
V08M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 24
V08M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 20
2012/2013
Titulación Materia Nome Carác. Horas
308010V01 308010508 Practicum II TR 11
308010V01 308010405 Dereito procesual II TR 0.0
P04M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 10
P04M110V01 M110102 Práctica Extraxudicial OB 6
P04M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 12
V08G080V01 G080504 Sistema xudicial español e proceso civil OB 90
V08M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 10
V08G210V01 G210703 Dereito procesual laboral OB 0.0
V08M049V01 M049106 Protección Procesual dos Consumidores e Usuarios OB 10
V08M110V01 M110102 Práctica Extraxudicial OB 6
V08M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 12
V08M042V01 M042104 Procedementos Civís e Protección de Menores. Xurisdición Voluntaria e Contenciosa OB 13
V08M042V01 M042201 Proceso Penal de Menores OB 12
V08M042V01 M042203 A Mediación como Medio de Solución de Conflitos con Menores OB 9
V08M042V01 M042204 Traballo de Fin de Máster OB 5
2011/2012
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M049V01 M049106 Protección Procesual dos Consumidores e Usuarios OB 10
V08M042V01 M042104 Procedementos Civís e Protección de Menores. Xurisdición Voluntaria e Contenciosa OB 13
V08M042V01 M042201 Proceso Penal de Menores OB 8
V08M042V01 M042203 A Mediación como Medio de Solución de Conflitos con Menores OB 5
V08M042V01 M042204 Traballo de Fin de Máster OB 5
2010/2011
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M042V01 M042104 Procedementos Civís e Protección de Menores. Xurisdición Voluntaria e Contenciosa OB 12
V08M042V01 M042201 Proceso Penal de Menores OB 10
V08M042V01 M042203 A Mediación como Medio de Solución de Conflitos con Menores OB 4
V08M042V01 M042204 Traballo de Fin de Máster OB 9
308010V01 308010405 Dereito procesual II TR 60

2019/2020

Problemática procesal del juicio monitorio - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Os procesos en materia de consumo. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2018/2019

"A protección procesal do consumidor: Unha visión panorámica da defensa colectiva dos consumidores e usuarios en España." - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Tutela colectiva dos consumidores e usuarios na Ley de Enxuizamento Civil - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O allanamento do demandado no proceso civil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Mediación familiar intraxudicial. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Violencia de xénero dende o ámbito xurídico e social. Especial referencia a menores de idade. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2017/2018

A tutela colectiva de consumidores e usuarios na LEC. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A audiencia previa no proceso ordinario, especial referencia ao seu contido e finalidade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Xurisdicción voluntaria. Especial referencia a intervención xudicial nos casos de desacordo no exercicio da patria potestade. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Xuízo monitorio e as cláusulas abusivas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Os Xulgados de Violencia sobre a Muller. Especial referencia a súa competencia civil - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Recurso de apelación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A detención do menor. Referencia especial aos crimes de terrorirsmo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2016/2017

Mediación ante delitos de violencia de xénero cometidos por menores de idade. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A Eficacia e Execución do Acordo alcanzado na Mediación Familiar - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A orde de protección das vítimas de violencia de xénero: especial referencia ás medidas de orde civil. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A mediación en materia civil e mercantil - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A mediación familiar intraxudicial como complemento do proceso xudicial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A mediación en materia civil e mercantil como alternativa ou complemento do proceso civil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A protección procesual de consumidores e usuarios. Accións colectivas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A reconvención no proceso civil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
a reformo do xuizo monitorio - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
a reformo do xuizo monitorio - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

A mediación familiar intraxudicial como complemento do proceso xudicial. Especial referencia a os conflictos derivados das rupturas de parexa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

Cargos académicos

Valedor en Valedor Universitario ( Dende 15/10/2019 )

Membros designados polo Claustro: Dec/Dir (PDI-A) en Consello de Goberno ( Dende 29/05/2014 )