Francisco Javier Aguiar Fernández

Profesor/a contratado/a doutor/a

Docencia

2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G220V01 G220604 Traballo social grupal e comunitario OB 66
O05G220V01 G220991 Traballo de Fin de Grao OB 20
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 10
O05M138V01 M138104 Desenvolvemento Comunitario OP 9
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G220V01 G220104 Fundamentos dos servizos sociais OB 14
O05G220V01 G220604 Traballo social grupal e comunitario OB 50
O05G220V01 G220991 Traballo de Fin de Grao OB 25
O05M138V01 M138104 Desenvolvemento Comunitario OP 9
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 8
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G220V01 G220604 Traballo social grupal e comunitario OB 70
O05G220V01 G220991 Traballo de Fin de Grao OB 20
O05M138V01 M138104 Desenvolvemento Comunitario OP 9
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 8
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G220V01 G220604 Traballo social grupal e comunitario OB 63.00
O05G220V01 G220991 Traballo de Fin de Grao OB 14.00
O05M138V01 M138104 Desenvolvemento Comunitario OP 9.00
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 19.00
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G220V01 G220604 Traballo social grupal e comunitario OB 19.00
O05G220V01 G220908 Traballo social na incorporación social OP 21
O05G220V01 G220205 Organización dos servizos sociais OB 18.00
O05G220V01 G220406 Servizos sociais especializados II OB 11
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G220V01 G220205 Organización dos servizos sociais OB 23
O05G220V01 G220604 Traballo social grupal e comunitario OB 78
O05G220V01 G220701 Prácticas externas: Practicum OB 64
O05G220V01 G220991 Traballo de Fin de Grao OB 3
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 16
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G220V01 G220205 Organización dos servizos sociais OB 57
O05G220V01 G220604 Traballo social grupal e comunitario OB 98
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 18
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G220V01 G220105 Introdución ao traballo social OB 3
O05G220V01 G220205 Organización dos servizos sociais OB 98
O05G220V01 G220601 Habilidades, técnicas e instrumentos en traballo social OB 5
O05G220V01 G220701 Prácticas externas: Practicum OB 0.0
O05G220V01 G220991 Traballo de Fin de Grao OB 0.0

2020/2021

Análise dos servizos sociais comunitarios básicos do Concello de Vigo: do real ao ideal. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise e avaliación do programa de intervención municipal en favor da poboación xitana trasmontana do concello de O Porriño - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2019/2020

Aprendizaxe Servizo e Aprendizaxe Cooperativo: Unha proposta de intervención nol 2º ciclo de Educación Primaria. “Plogging” - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O traballo social na mediación familiar intraxudicial en Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
De-construír o paradigma social do desenvolvemento na cuestión da Islamofobia e a resposta de actuación do Traballo Social. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Evolución da atención as persoas en situación de dependencia en España. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A síndrome do burnout nos traballadores sociais da comarca do Deza: A súa repercusión na vida persoal. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
La salud emocional en la infancia y adolescencia en riesgo y conflicto social de Galicia. Perspectivas y estrategias desde los profesionales de la intervención socioeducativa - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2018/2019

“El trabajo social en cuidados paliativos: una revisión teórica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Inmigración subsahariana na cidade de Ourense: o caso de Senegal - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Unha ollada dende as mulleres con fibromialxia: Cara unha abordaxe biopsicosocial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Muller e cancro: o problema da volta ao traballo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A visita domiciliaria como técnica de intervención de traballo social nos centros de atención primaria de saude: unha visión dos profesionais en Ourense - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Incidencia dos factores sociais na saúde e no desenvolvemento da infancia e da adolescencia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2017/2018

Educación non adultocéntrica e participación da infancia. Unha proposta para o diálogo. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Sexualidade das persoas con discapacidade intelectual: do tabú ao dereito. Desvelando o imaxinario colectivo das profesionais. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Percepción dos sinais de alarma que predispoñen a violencia de xénero na parella en adolescentes de 15-17 anos do I.E.S Pedras Rubias (Pontevedra). Unha aproximación cualitativa. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise xurídica-social da discapacidade. Proposta de inclusión educativa na infancia e a adolescencia. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Representación e influencia dos medios de comunicación na socialización da infancia e da adolescencia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Representación social e influencia dos medios de comunicación na infancia e adolescencia. Unha visión socio-xurídica - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Imaxinario social sobre as persoas maiores: perspectiva do alumnado da universidade de Vigo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A construción social do rural: conceptualización, novas perspectivas e proposta de intervención dende o Traballo Social. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

A construción non adultocéntrica da infancia e adolescencia. Unha mirada xurídico-social - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Proactividade e Traballo social. Impacto dos protocolos do CHUO na prevención dos factores de risco na primeira infancia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Traballo Social en centros residenciaispara a terceira idade na provincia de Ourense. Unha mirada calitativa. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Traballo social e saúde mental: A figura dos/as traballadores/as sociais nos Centros de Rehabilitación Psicosocial e Laboral de Galicia. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Do dereito á caridade: Unha análise dende ás entidades do Terceiro Sector de Acción Social que prestan axudas de emerxencia e en alimentos na provincia de Ourense. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O mantemento da autonomía en persoas con alzheimer nos estados iniciais. Aportacións dende o Traballo Socia a unha ferramenta informática - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise do impacto social e persoal dun programa grupal dirixido a mulleres con cancro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

Traballo Social nas Unidades e Servizos de Oncoloxía Pediátrica de Galicia. Unha mirada cualitativa. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O practicum do alumnado de traballo social en servizos sanitarios: investigación empírica e proposta para unha guía específica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Cara a unha práctica cega. Unha investigación cualitativa sobre a aplicación da teoría no exercicio profesional do Traballo Social. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Traballo social sanitario: evolución, situación actual e perspectivas de futuro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007