Francisco Javier Deive Herva

Profesor/a titular de universidade

Departamento

Curriculum Vitae

Ler máis

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V09G290V01 G290991 Traballo de Fin de Grao OB 0.0
V09G291V01 G291105 Química: Química FB 15
V12G350V01 G350924 Modelaxe de procesos biotecnolóxicos OP 33
V02M074V11 M074113 Procesos e produtos biotecnolóxicos OB 7
V09G291V01 G291309 Tecnoloxía de combustibles alternativos OB 6
V09G291V01 G291404 Proxecto colaborativo OP 14
V09G291V01 G291991 Traballo de Fin de Grao OB 10
2022/2023
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G350V01 G350924 Modelaxe de procesos biotecnolóxicos OP 33
V09G290V01 G290991 Traballo de Fin de Grao OB 5
V09G291V01 G291309 Tecnoloxía de combustibles alternativos OB 16
V09G291V01 G291105 Química: Química FB 36
V02M074V11 M074113 Procesos e produtos biotecnolóxicos OB 7
2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M074V01 M074105 Biotecnoloxía Industrial OB 3
V02M074V01 M074106 Procesos e Produtos Biotecnolóxicos OB 16
V12G350V01 G350924 Modelaxe de procesos biotecnolóxicos OP 33
V09G290V01 G290991 Traballo de Fin de Grao OB 5
V09G291V01 G291105 Química: Química FB 30
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M074V01 M074105 Biotecnoloxía Industrial OB 3
V02M074V01 M074106 Procesos e Produtos Biotecnolóxicos OB 16
V09G291V01 G291105 Química: Química FB 85
V11G200V01 G200502 Enxeñaría química OB 16
V12G350V01 G350504 Química industrial OB 10
V12G350V01 G350923 Química orgánica industrial OP 8
V12G350V01 G350924 Modelaxe de procesos biotecnolóxicos OP 51
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G350V01 G350924 Modelaxe de procesos biotecnolóxicos OP 51
V11G200V01 G200904 Química industrial OP 25
V12G320V01 G320205 Química: Química FB 18
V02M074V01 M074105 Biotecnoloxía Industrial OB 3
V02M074V01 M074106 Procesos e Produtos Biotecnolóxicos OB 16
V11G200V01 G200502 Enxeñaría química OB 63
V12G350V01 G350504 Química industrial OB 18
V11G200V01 G200502 Enxeñaría química OB 63
V12G350V01 G350502 Tecnoloxía medioambiental OB 4
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V11G200V01 G200904 Química industrial OP 1
V12G350V01 G350504 Química industrial OB 10
V12G350V01 G350924 Modelaxe de procesos biotecnolóxicos OP 51
V02M074V01 M074105 Biotecnoloxía Industrial OB 3
V02M074V01 M074106 Procesos e Produtos Biotecnolóxicos OB 16
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M074V01 M074105 Biotecnoloxía Industrial OB 3
V02M074V01 M074106 Procesos e Produtos Biotecnolóxicos OB 16
V12G350V01 G350504 Química industrial OB 11
V12G350V01 G350924 Modelaxe de procesos biotecnolóxicos OP 51
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M074V01 M074106 Procesos e Produtos Biotecnolóxicos OB 12
V02M074V01 M074105 Biotecnoloxía Industrial OB 3
V12G320V01 G320205 Química: Química FB 42
V12G350V01 G350504 Química industrial OB 10
V11G200V01 G200903 Química de fármacos OP 9
V11G200V01 G200904 Química industrial OP 5

  2022/2023

  Utilización de disolventes de deseño para mellorar a produción de biodiésel - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Avaliación de diferentes residuos da industria conserveira para a produción de biogás - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2021/2022

  Evaluación de tratamentos enzimáticos en macroalgas orientados á recuperación de compostos de interese para pensos en acuicultura. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Recuperación do amoníaco presente no dixestato anaerobio con membranas permeables aos gases - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Deseño de novos procesos de separación para a mellora da producción de biodiesel - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Procesos de adsorción de Líquidos Iónicos en Lodos activos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Extracción de metais mediante sistemas bifásicos biocompatibles - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Emprego de novos disolventes de deseño para a mellora da producción de biodiésel - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Implementación de novos sistemas de separación de lipasas extremófilas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2020/2021

  Deseño dun proceso de separación da lipasa con surfactantes non iónicos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  'Illamento de microorganismos termófilos de Caldas de Reis para a produción de encimas lipolíticas' - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Optimización e escalado da produción de enzimas lipolíticas extremófilas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Selección dun biocatalizador extremofílico, optimización e escalado da súa produción. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Sistemas acidoxénicos na produción de productos de alto interese biotecnolóxico a partir do soro de leite - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño de novos disolventes biocompatibles para a extracción de antioxidantes - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2019/2020

  Utilización de dimetilcarbonato y biodisolventes para la mejora del proceso de producción de biodiesel - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Deseño dunha planta de biogás procedente de augas residuais do sector gandeiro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño dunha planta de produción de alfa amilasas a partir de Bacillus licheniformis utilizando casca de plátano como substrato - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño dunha planta piloto para a produción de líquidos iónicos biodegradables. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño de sistemas acuosos bifásicos biocompatibles para a extracción de hormonas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Implementación da análise de Ivermectina nun método de multirresiduos de medicamentos veterinarios - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2018/2019

  Deseño, simulación e optimización dunha planta de produción de fibra cítrica. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño de novas estratexias 'downstream' para a obtención de encimas lipolíticos extremófilos. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Extracción de compostos fitotóxicos a partir de biomasa alelopática empregando líquidos iónicos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2017/2018

  Diseño dunha planta de purificación de biogás para unha industria conserveira - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño de estratexias integradas para a obtención de compostos bioactivos de orixe mariña - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Deseño de sistemas acuosos bifásicos para a extracción de contaminantes emerxentes de augas residuais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2016/2017

  Deseño dun proceso de carbonatación acelerada mediante cinzas para a eliminación de CO2 e H2S de biogás - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño dun proceso de carbonatación acelerada mediante cinzas para a eliminación de CO2 e H2S de biogás - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Optimización da producción de enzimas lipolíticas halofílicas en biorreactor de tanque axitado - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2015/2016

  Implementación de novas estratexias de separación de pectinasas de caldos de cultivo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Extracción de contaminantes emerxentes en augas residuais porcinas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Síntese de novos disolventes de deseño para a súa aplicación en procesos biotecnolóxicos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  Deseño dunha planta para a producción de anticorpos monoclonais IgG1 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Instalación para a obtención de biometano a partir da purificación de biogás mediante o emprego de microalgas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007