Gonzalo Benito Méndez Martínez

Profesor/a titular de universidade

Docencia

2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V03M169V01 M169206 Traballo Fin de Máster OB 0.0
V02G030V01 G030105 Xeoloxía: Xeoloxía FB 15
V03M169V01 M169202 Avaliación Ambiental Estratéxica OB 13
V03M169V01 M169101 Ciencias Ambientais OB 12
V03M169V01 M169102 Tecnoloxías Ambientais OB 4
V02M179V01 M179305 Avaliación de impacto ambiental OP 16
V02M102V03 M102222 Xestión de empresas acuícolas OP 16
V10G060V01 G060909 Xeoloxía mariña aplicada OB 9
V10G060V01 G060704 Xestión mariña e litoral OB 74
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V03M169V01 M169202 Avaliación Ambiental Estratéxica OB 13
V03M169V01 M169206 Traballo Fin de Máster OB 0.0
V03M169V01 M169101 Ciencias Ambientais OB 8
V03M169V01 M169102 Tecnoloxías Ambientais OB 4
V10G060V01 G060704 Xestión mariña e litoral OB 43
V10G060V01 G060904 Métodos en análise xeográfica OP 1
V10G060V01 G060909 Xeoloxía mariña aplicada OB 23
V09G290V01 G290205 Xeoloxía OB 30
V02M179V01 M179305 Avaliación de impacto ambiental OP 16
V02M102V03 M102222 Xestión de empresas acuícolas OP 16
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V09G290V01 G290205 Xeoloxía OB 29
V03M169V01 M169101 Ciencias Ambientais OB 8
V10G060V01 G060105 Xeoloxía: Xeoloxía I FB 24
V10G060V01 G060704 Xestión mariña e litoral OB 14
V10G060V01 G060904 Métodos en análise xeográfica OP 1
V10G060V01 G060909 Xeoloxía mariña aplicada OB 25
V03M169V01 M169102 Tecnoloxías Ambientais OB 4
V03M169V01 M169202 Avaliación Ambiental Estratéxica OB 13
V03M169V01 M169206 Traballo Fin de Máster OB 0.0
V02M102V03 M102222 Xestión de empresas acuícolas OP 16
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02G030V01 G030105 Xeoloxía: Xeoloxía FB 9
V03M169V01 M169206 Traballo Fin de Máster OB 0.0
V02M102V01 M102109 Xestión Económica, Xurídica e Medioambiental en Acuicultura OB 16
V03M169V01 M169202 Avaliación Ambiental Estratéxica OB 13
V03M169V01 M169101 Ciencias Ambientais OB 8
V03M169V01 M169102 Tecnoloxías Ambientais OB 4
V09G290V01 G290205 Xeoloxía OB 76
V10G060V01 G060909 Xeoloxía mariña aplicada OB 17
V11G200V01 G200202 Química, física e xeoloxía: Laboratorio integrado II FB 5
V10G060V01 G060704 Xestión mariña e litoral OB 14
V10G060V01 G060904 Métodos en análise xeográfica OP 6
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M102V01 M102109 Xestión Económica, Xurídica e Medioambiental en Acuicultura OB 16
V09G290V01 G290205 Xeoloxía OB 90
V02G030V01 G030105 Xeoloxía: Xeoloxía FB 9
V10G060V01 G060909 Xeoloxía mariña aplicada OB 0.0
V10G060V01 G060904 Métodos en análise xeográfica OP 26
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V10G060V01 G060402 Medios sedimentarios costeiros e mariños OB 20
V02G030V01 G030105 Xeoloxía: Xeoloxía FB 65
V02M102V01 M102109 Xestión Económica, Xurídica e Medioambiental en Acuicultura OB 16
V03M137V01 M137205 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V03M137V01 M137106 Avaliación Ambiental Estratéxica OB 13
V03M137V01 M137101 Ciencias Ambientais OB 8
V03M137V01 M137102 Tecnoloxías Ambientais OB 4
V10G060V01 G060904 Métodos en análise xeográfica OP 26
V10G060V01 G060909 Xeoloxía mariña aplicada OB 25
V10G060V01 G060704 Xestión mariña e litoral OB 30
V10G060V01 G060504 Oceanografía xeolóxica I OB 3
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M102V01 M102109 Xestión Económica, Xurídica e Medioambiental en Acuicultura OB 16
V02G030V01 G030105 Xeoloxía: Xeoloxía FB 66
V03M114V01 M114103 Bases das Políticas de Cohesión OB 14
V10G060V01 G060105 Xeoloxía: Xeoloxía I FB 10
V10G060V01 G060704 Xestión mariña e litoral OB 42
V10G060V01 G060904 Métodos en análise xeográfica OP 26
V10M078V01 M078108 Recursos Xeolóxicos Mariños OP 8
V10M078V01 M078203 Técnicas Instrumentais e Xeocronolóxicas Avanzadas OP 14
310112V01 310112403 Planificación e xestión do litoral e do medio mariño TR 0.0
V03M137V01 M137106 Avaliación Ambiental Estratéxica OB 12
V03M137V01 M137101 Ciencias Ambientais OB 8
V03M137V01 M137102 Tecnoloxías Ambientais OB 4
V03M137V01 M137205 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
2013/2014
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V10G060V01 G060205 Xeoloxía: Xeoloxía II FB 5
V10M078V01 M078108 Recursos Xeolóxicos Mariños OP 8
V10M078V01 M078203 Técnicas Instrumentais e Xeocronolóxicas Avanzadas OP 14
310112V01 310112403 Planificación e xestión do litoral e do medio mariño TR 0.0
V03M137V01 M137106 Avaliación Ambiental Estratéxica OB 9
V03M137V01 M137101 Ciencias Ambientais OB 5
V03M137V01 M137102 Tecnoloxías Ambientais OB 1
V03M114V01 M114103 Bases das Políticas de Cohesión OB 14
V03M018V01 M018210 Políticas Comunitarias de Desenvolvemento da Estratexia de Lisboa (I+D, PME e ambiente) OP 0.0
V02M102V01 M102109 Xestión Económica, Xurídica e Medioambiental en Acuicultura OB 16
V03M137V01 M137205 Traballo de Fin de Máster OB 2
2012/2013
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V03M019V01 M019101 Ciencia e Tecnoloxía I OB 5
V03M019V01 M019102 Ciencia e Tecnoloxía II OB 1
V03M019V01 M019107 As Bases da Avaliación Ambiental Estratéxica OB 3
V03M019V01 M019108 A Práctica da Avaliación Ambiental Estratéxica OB 7
V03M019V01 M019112 Traballo de Fin de Máster OB 2
V03M076V01 M076202 As Políticas Comunitarias de Segunda Xeración (Enerxía, Ambiente, I+D+i) OB 35
V03M018V01 M018210 Políticas Comunitarias de Desenvolvemento da Estratexia de Lisboa (I+D, PME e ambiente) OP 21
V02M102V02 M102109 Xestión Económica, Xurídica e Medioambiental en Acuicultura OP 16
V10M078V01 M078203 Técnicas Instrumentais e Xeocronolóxicas Avanzadas OP 15
V10M078V01 M078108 Recursos Xeolóxicos Mariños OP 8
310112V01 310112403 Planificación e xestión do litoral e do medio mariño TR 0.0
V02G030V01 G030105 Xeoloxía: Xeoloxía FB 25
V10G060V01 G060603 Oceanografía xeolóxica II OB 6
V10G060V01 G060904 Métodos en análise xeográfica OP 26
2011/2012
Titulación Materia Nome Carác. Horas
310112V01 310112403 Planificación e xestión do litoral e do medio mariño TR 100
V03M076V01 M076202 As Políticas Comunitarias de Segunda Xeración (Enerxía, Ambiente, I+D+i) OB 35
V10M078V01 M078216 Traballo de Fin de Máster OB 10
V02M102V01 M102109 Xestión Económica, Xurídica e Medioambiental en Acuicultura OB 16
V03M018V01 M018210 Políticas Comunitarias de Desenvolvemento da Estratexia de Lisboa (I+D, PME e ambiente) OP 21
V03M019V01 M019101 Ciencia e Tecnoloxía I OB 5
V03M019V01 M019102 Ciencia e Tecnoloxía II OB 1
V03M019V01 M019112 Traballo de Fin de Máster OB 2
V10M078V01 M078108 Recursos Xeolóxicos Mariños OP 5
V10M078V01 M078203 Técnicas Instrumentais e Xeocronolóxicas Avanzadas OP 15
2010/2011
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M015V01 M015211 Xestión Medioambiental OB 15
V03M019V01 M019112 Traballo de Fin de Máster OB 2
V03M019V01 M019101 Ciencia e Tecnoloxía I OB 8
V03M019V01 M019102 Ciencia e Tecnoloxía II OB 0.0
V03M018V01 M018210 Políticas Comunitarias de Desenvolvemento da Estratexia de Lisboa (I+D, PME e ambiente) OP 21
V02M015V01 M015108 Réxime Xurídico da Acuicultura OB 15
V02G030V01 G030105 Xeoloxía: Xeoloxía FB 57
310112V01 310112403 Planificación e xestión do litoral e do medio mariño TR 40
V03M076V01 M076202 As Políticas Comunitarias de Segunda Xeración (Enerxía, Ambiente, I+D+i) OB 35
V10G060V01 G060105 Xeoloxía: Xeoloxía I FB 30
V10M078V01 M078108 Recursos Xeolóxicos Mariños OP 5
V10M078V01 M078203 Técnicas Instrumentais e Xeocronolóxicas Avanzadas OP 15
2009/2010
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02G030V01 G030105 Xeoloxía: Xeoloxía FB 0.0
V03M019V01 M019101 Ciencia e Tecnoloxía I OB 5
V03M019V01 M019102 Ciencia e Tecnoloxía II OB 0.0
V02M015V02 M015211 Xestión Medioambiental OP 15
V03M018V01 M018210 Políticas Comunitarias de Desenvolvemento da Estratexia de Lisboa (I+D, PME e ambiente) OP 21
V02M015V02 M015108 Réxime Xurídico da Acuicultura OP 10
V03M019V01 M019112 Traballo de Fin de Máster OB 2
310112V01 310112403 Planificación e xestión do litoral e do medio mariño TR 0.0
V10G060V01 G060105 Xeoloxía: Xeoloxía I FB 0.0

Titorías non presenciais concertadas

O docente ten unha oferta de titorías non presenciais en horario concertado durante o período 2º Cuatrimestre (2020/2021). Para concertar unha cita podes facelo dende a túa Secretaría Online.

2019/2020

Análise xurídico-filosófica da desertificación en Chubut, Arxentina. Unha ollada á Luz dos ODD. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2018/2019

Avaliación dos servizos ecosistémicos no arquipélago das illas Cíes - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Efecto do patrón de fragmentación do hábitat sobre unha pradera de Zostera marina L. afectada polo marisqueo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Parques eólicos e a eficacia das medidas aplicadas á protección da fauna - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
“Proxecto Barallando”: unha proposta de actuación para o fomento da sostibilidade no territorio rural - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A sostibilidade a través da Iniciativa Satoyama: aplicación ao caso dos parques de cultivo de Carril (Vilagarcía de Arousa). - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2017/2018

O sector privado e os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible: análise da integración dos ODS nas empresas do IBEX 35 - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Cálculo e análise da pegada de carbono dos procesos de Grupo Toysal no ano 2017 - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análise do uso de biocombustibles producidos a partir da valorización de aceite usado - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Cartografía de una pradera de Zostera marina mediante sonar de barrido lateral - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

Definición e validación dun método para a estimación de cambios na cobertura do chan a partir de fontes fotogramétricas e ortoimaxes: aplicación á análise retrospectiva de concas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O Cambio Global e as zonas costeiras: riscos, medidas e políticas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

Estudo da resiliencia dunha pradeira de Zostera marina L. impactada pola actividade do marisuqeo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Variabilidade espacial de &15N e &13C en Zostera Noltll e o seu hábitat, no comlexo estuarino de A Ramallosa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
EVOLUCIÓN TEMPORAL DAS PRADEIRAS DE ZOSTERA MARINA E ZOSTERA NOLTII nAS RÍAS DE VIGO E PONTEVEDRA: INFLUENCIA DO MARISQUEO A PE - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Criterios básicos para a avaliación ambiental de plans e programas de enerxías renovables mariñas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007