Inmaculada Concepción Baez Montero

Profesor/a titular de universidade

Contacto

Departamento

Docencia

2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01M126V01 M126207 Usos Profesionais da Lingua de Signos Española OP 8
V01M126V01 M126209 Ensino da Lingua Oral a Xordos e da Lingua de Signos a Oíntes OP 15
V02M066V10 M066234 Didáctica da Lingua e Literatura na Educación Secundaria OB 25
V01G230VEF G230102 Lingua: Lingua A1, I: Expresión escrita e oral: Español FB 96
V01G400V01 G400911 Historia e historiografía da lingua española OP 48
V01G400V01 G400914 Variedades do español OP 18
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01G400V01 G400302 Lingua e comunicación oral e escrita: español OB 120
V01G400V01 G400914 Variedades do español OP 3
V01M126V01 M126227 Contacto de Linguas e as súas Consecuencias OP 1
V01M126V01 M126228 Cambio Lingüístico OP 1
V01M126V01 M126229 Prácticas Externas OB 0.0
V01M126V01 M126230 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V01M126V01 M126106 Lingüística de Corpus e Adquisición da Lingua OP 1
V01M126V01 M126107 Avaliación OP 1
V01M126V01 M126109 Deseño e Desenvolvemento de Tecnoloxías Lingüísticas OP 1
V01M126V01 M126110 Comunicación Multimodal OP 1
V01M126V01 M126111 Comunicación Oral OP 1
V01M126V01 M126112 Fundamentos de Lexicoloxía e Lexicografía OP 1
V01M126V01 M126113 Cuestións de Semántica e Sintaxe OP 1
V01M126V01 M126203 Análise da Conversa Aplicada OP 1
V01M126V01 M126204 Creación e Elaboración de Materiais de Aprendizaxe OP 1
V01M126V01 M126205 Estratexias e Métodos de Ensino e Aprendizaxe OP 15
V01M126V01 M126209 Ensino da Lingua Oral a Xordos e da Lingua de Signos a Oíntes OP 15
V01M126V01 M126210 Procesamento da Linguaxe Oral OP 1
V01M126V01 M126211 Dixitalización e Edición OP 1
V01M126V01 M126212 A Información Lingüística e Internet OP 1
V01M126V01 M126213 Comunicación Escrita OP 1
V01M126V01 M126214 Terminoloxía e Linguaxes Específicas OP 1
V01M126V01 M126216 Políticas Lingüísticas OP 1
V01M126V01 M126217 Planificación Lingüística OP 1
V01M126V01 M126218 Multilingüismo e Internet OP 1
V01M126V01 M126219 A Elaboración do Dicionario OP 1
V01M126V01 M126220 A Avaliación dos Dicionarios OP 1
V01M126V01 M126222 Dimensións do Significado. Semántica e Pragmática OP 1
V01M126V01 M126223 Gramática e Discurso OP 1
V01M126V01 M126224 Cuestións Actuais da Gramática OP 1
V01M126V01 M126225 Variación Lingüística OP 1
V01G160V01 G160913 Lingua de signos española OP 0.0
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01M126V01 M126106 Lingüística de Corpus e Adquisición da Lingua OP 1.00
V01G400V01 G400942 Introdución á ensinanza do español e do galego como L2/LE OP 0.00
V01G400V01 G400944 Variación lingüística e ensinanza de linguas OP 0.00
V01G400V01 G400945 As tecnoloxías na ensinanza-aprendizaxe de linguas OP 0.00
V01M126V01 M126229 Prácticas Externas OB 0.00
V01M126V01 M126230 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
V01M126V01 M126109 Deseño e Desenvolvemento de Tecnoloxías Lingüísticas OP 1.00
V01M126V01 M126110 Comunicación Multimodal OP 1.00
V01M126V01 M126111 Comunicación Oral OP 1.00
V01M126V01 M126112 Fundamentos de Lexicoloxía e Lexicografía OP 1.00
V01M126V01 M126113 Cuestións de Semántica e Sintaxe OP 0.00
V01M126V01 M126203 Análise da Conversa Aplicada OP 1.00
V01M126V01 M126204 Creación e Elaboración de Materiais de Aprendizaxe OP 1.00
V01M126V01 M126205 Estratexias e Métodos de Ensino e Aprendizaxe OP 15.00
V01M126V01 M126208 Adquisición e Desenvolvemento da Lingua na Comunidade Xorda OP 5.00
V01M126V01 M126209 Ensino da Lingua Oral a Xordos e da Lingua de Signos a Oíntes OP 15.00
V01M126V01 M126210 Procesamento da Linguaxe Oral OP 1.00
V01M126V01 M126211 Dixitalización e Edición OP 1.00
V01M126V01 M126212 A Información Lingüística e Internet OP 1.00
V01M126V01 M126213 Comunicación Escrita OP 1.00
V01M126V01 M126214 Terminoloxía e Linguaxes Específicas OP 1.00
V01M126V01 M126216 Políticas Lingüísticas OP 1.00
V01M126V01 M126217 Planificación Lingüística OP 1.00
V01M126V01 M126218 Multilingüismo e Internet OP 1.00
V01M126V01 M126219 A Elaboración do Dicionario OP 1.00
V01M126V01 M126220 A Avaliación dos Dicionarios OP 1.00
V01M126V01 M126222 Dimensións do Significado. Semántica e Pragmática OP 1.00
V01M126V01 M126223 Gramática e Discurso OP 1.00
V01M126V01 M126224 Cuestións Actuais da Gramática OP 1.00
V01M126V01 M126225 Variación Lingüística OP 1.00
V01M126V01 M126227 Contacto de Linguas e as súas Consecuencias OP 1.00
V01M126V01 M126228 Cambio Lingüístico OP 1.00
V01G160V01 G160703 O español de américa e o español no mundo OB 0.00
V01G160V01 G160903 O español coloquial e as súas variedades OP 0.00
V01G160V01 G160911 O español e o galego como segundas linguas OP 0.00
V01G160V01 G160913 Lingua de signos española OP 0.00
V01G230VEF G230102 Lingua: Lingua A1, I: Expresión escrita e oral: Español FB 60.00
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01M126V01 M126103 Lingüística Aplicada OB 10.00
V01M126V01 M126106 Lingüística de Corpus e Adquisición da Lingua OP 1.00
V01M126V01 M126107 Avaliación OP 15.00
V01M126V01 M126109 Deseño e Desenvolvemento de Tecnoloxías Lingüísticas OP 1.00
V01M126V01 M126110 Comunicación Multimodal OP 1.00
V01M126V01 M126111 Comunicación Oral OP 1.00
V01M126V01 M126112 Fundamentos de Lexicoloxía e Lexicografía OP 1.00
V01M126V01 M126113 Cuestións de Semántica e Sintaxe OP 0.00
V01M126V01 M126203 Análise da Conversa Aplicada OP 1.00
V01M126V01 M126204 Creación e Elaboración de Materiais de Aprendizaxe OP 1.00
V01M126V01 M126205 Estratexias e Métodos de Ensino e Aprendizaxe OP 15.00
V01M126V01 M126209 Ensino da Lingua Oral a Xordos e da Lingua de Signos a Oíntes OP 15.00
V01M126V01 M126210 Procesamento da Linguaxe Oral OP 1.00
V01M126V01 M126211 Dixitalización e Edición OP 1.00
V01M126V01 M126212 A Información Lingüística e Internet OP 1.00
V01M126V01 M126213 Comunicación Escrita OP 1.00
V01M126V01 M126214 Terminoloxía e Linguaxes Específicas OP 1.00
V01M126V01 M126216 Políticas Lingüísticas OP 1.00
V01M126V01 M126217 Planificación Lingüística OP 1.00
V01M126V01 M126218 Multilingüismo e Internet OP 1.00
V01M126V01 M126219 A Elaboración do Dicionario OP 1.00
V01M126V01 M126220 A Avaliación dos Dicionarios OP 1.00
V01M126V01 M126222 Dimensións do Significado. Semántica e Pragmática OP 1.00
V01M126V01 M126223 Gramática e Discurso OP 1.00
V01M126V01 M126224 Cuestións Actuais da Gramática OP 1.00
V01M126V01 M126225 Variación Lingüística OP 1.00
V01M126V01 M126227 Contacto de Linguas e as súas Consecuencias OP 1.00
V01M126V01 M126228 Cambio Lingüístico OP 1.00
V01M126V01 M126229 Prácticas Externas OB 0.00
V01M126V01 M126230 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
V02M066V10 M066234 Didáctica da Lingua e Literatura na Educación Secundaria OB 25.00
V01G400V01 G400942 Introdución á ensinanza do español e do galego como L2/LE OP 0.00
V01G400V01 G400944 Variación lingüística e ensinanza de linguas OP 0.00
V01G400V01 G400945 As tecnoloxías na ensinanza-aprendizaxe de linguas OP 24.00
V01G230VEF G230102 Lingua: Lingua A1, I: Expresión escrita e oral: Español FB 84.00
V01G160V01 G160911 O español e o galego como segundas linguas OP 0.00
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01M126V01 M126220 A Avaliación dos Dicionarios OP 1.00
V01M126V01 M126222 Dimensións do Significado. Semántica e Pragmática OP 1.00
V01M126V01 M126223 Gramática e Discurso OP 1.00
V01M126V01 M126224 Cuestións Actuais da Gramática OP 1.00
V01M126V01 M126225 Variación Lingüística OP 1.00
V01M126V01 M126227 Contacto de Linguas e as súas Consecuencias OP 1.00
V01M126V01 M126228 Cambio Lingüístico OP 1.00
V01M126V01 M126229 Prácticas Externas OB 0.00
V01M126V01 M126230 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
V01G400V01 G400942 Introdución á ensinanza do español e do galego como L2/LE OP 48.00
V01G400V01 G400944 Variación lingüística e ensinanza de linguas OP 24.00
V01M126V01 M126106 Lingüística de Corpus e Adquisición da Lingua OP 1.00
V01M126V01 M126109 Deseño e Desenvolvemento de Tecnoloxías Lingüísticas OP 1.00
V01M126V01 M126110 Comunicación Multimodal OP 1.00
V01M126V01 M126111 Comunicación Oral OP 1.00
V01M126V01 M126112 Fundamentos de Lexicoloxía e Lexicografía OP 1.00
V01M126V01 M126113 Cuestións de Semántica e Sintaxe OP 0.00
V01M126V01 M126203 Análise da Conversa Aplicada OP 1.00
V01M126V01 M126204 Creación e Elaboración de Materiais de Aprendizaxe OP 1.00
V01M126V01 M126205 Estratexias e Métodos de Ensino e Aprendizaxe OP 15.00
V01M126V01 M126209 Ensino da Lingua Oral a Xordos e da Lingua de Signos a Oíntes OP 15.00
V01M126V01 M126210 Procesamento da Linguaxe Oral OP 1.00
V01M126V01 M126211 Dixitalización e Edición OP 1.00
V01M126V01 M126212 A Información Lingüística e Internet OP 1.00
V01M126V01 M126213 Comunicación Escrita OP 1.00
V01M126V01 M126214 Terminoloxía e Linguaxes Específicas OP 1.00
V01M126V01 M126216 Políticas Lingüísticas OP 1.00
V01M126V01 M126217 Planificación Lingüística OP 1.00
V01M126V01 M126218 Multilingüismo e Internet OP 1.00
V01M126V01 M126219 A Elaboración do Dicionario OP 1.00
V01G160V01 G160911 O español e o galego como segundas linguas OP 0.00
V01G160V01 G160913 Lingua de signos española OP 24.00
V01G180V01 G180103 Lingua: Comunicación escrita e oral en lingua española FB 72.00
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01G160V01 G160911 O español e o galego como segundas linguas OP 48.00
V01G160V01 G160913 Lingua de signos española OP 24.00
ODIEV01 ODIEH10001 Información e comunicación en español OP 48.00
V01M126V01 M126106 Lingüística de Corpus e Adquisición da Lingua OP 1.00
V01M126V01 M126109 Deseño e Desenvolvemento de Tecnoloxías Lingüísticas OP 1.00
V01M126V01 M126110 Comunicación Multimodal OP 1.00
V01M126V01 M126111 Comunicación Oral OP 1.00
V01M126V01 M126112 Fundamentos de Lexicoloxía e Lexicografía OP 1.00
V01M126V01 M126113 Cuestións de Semántica e Sintaxe OP 0.00
V01M126V01 M126203 Análise da Conversa Aplicada OP 1.00
V01M126V01 M126204 Creación e Elaboración de Materiais de Aprendizaxe OP 1.00
V01M126V01 M126205 Estratexias e Métodos de Ensino e Aprendizaxe OP 15.00
V01M126V01 M126209 Ensino da Lingua Oral a Xordos e da Lingua de Signos a Oíntes OP 15.00
V01M126V01 M126210 Procesamento da Linguaxe Oral OP 1.00
V01M126V01 M126211 Dixitalización e Edición OP 1.00
V01M126V01 M126212 A Información Lingüística e Internet OP 1.00
V01M126V01 M126213 Comunicación Escrita OP 1.00
V01M126V01 M126214 Terminoloxía e Linguaxes Específicas OP 1.00
V01M126V01 M126216 Políticas Lingüísticas OP 1.00
V01M126V01 M126217 Planificación Lingüística OP 1.00
V01M126V01 M126218 Multilingüismo e Internet OP 1.00
V01M126V01 M126219 A Elaboración do Dicionario OP 1.00
V01M126V01 M126220 A Avaliación dos Dicionarios OP 1.00
V01M126V01 M126222 Dimensións do Significado. Semántica e Pragmática OP 1.00
V01M126V01 M126223 Gramática e Discurso OP 1.00
V01M126V01 M126224 Cuestións Actuais da Gramática OP 1.00
V01M126V01 M126225 Variación Lingüística OP 1.00
V01M126V01 M126227 Contacto de Linguas e as súas Consecuencias OP 1.00
V01M126V01 M126228 Cambio Lingüístico OP 1.00
V01M126V01 M126229 Prácticas Externas OB 0.00
V01M126V01 M126230 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
301212V01 301212522 Sintaxe e semántica histórica da lingua española OB 0.00
301212V01 301212611 Comentario filolóxico-lingüístico OP 0.00
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01M126V01 M126228 Cambio Lingüístico OP 1.00
V01M126V01 M126229 Prácticas Externas OB 0.00
V01M126V01 M126230 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
V01M126V01 M126227 Contacto de Linguas e as súas Consecuencias OP 1.00
V01M126V01 M126106 Lingüística de Corpus e Adquisición da Lingua OP 1.00
V01M126V01 M126222 Dimensións do Significado. Semántica e Pragmática OP 1.00
V01M126V01 M126223 Gramática e Discurso OP 1.00
V01M126V01 M126224 Cuestións Actuais da Gramática OP 1.00
V01M126V01 M126225 Variación Lingüística OP 1.00
V01M126V01 M126109 Deseño e Desenvolvemento de Tecnoloxías Lingüísticas OP 1.00
V01M126V01 M126110 Comunicación Multimodal OP 1.00
V01M126V01 M126111 Comunicación Oral OP 1.00
V01M126V01 M126112 Fundamentos de Lexicoloxía e Lexicografía OP 1.00
V01M126V01 M126113 Cuestións de Semántica e Sintaxe OP 1.00
V01M126V01 M126203 Análise da Conversa Aplicada OP 1.00
V01M126V01 M126204 Creación e Elaboración de Materiais de Aprendizaxe OP 1.00
V01M126V01 M126205 Estratexias e Métodos de Ensino e Aprendizaxe OP 15.00
V01M126V01 M126209 Ensino da Lingua Oral a Xordos e da Lingua de Signos a Oíntes OP 15.00
V01M126V01 M126210 Procesamento da Linguaxe Oral OP 1.00
V01M126V01 M126211 Dixitalización e Edición OP 1.00
V01M126V01 M126212 A Información Lingüística e Internet OP 1.00
V01M126V01 M126213 Comunicación Escrita OP 1.00
V01M126V01 M126214 Terminoloxía e Linguaxes Específicas OP 1.00
V01M126V01 M126216 Políticas Lingüísticas OP 1.00
V01M126V01 M126217 Planificación Lingüística OP 1.00
V01M126V01 M126218 Multilingüismo e Internet OP 1.00
V01M126V01 M126219 A Elaboración do Dicionario OP 1.00
V01M126V01 M126220 A Avaliación dos Dicionarios OP 1.00
V01G160V01 G160504 Fonética e fonoloxía do español OB 6.00
V01G160V01 G160702 Historia da lingua española OB 52.00
V01G160V01 G160911 O español e o galego como segundas linguas OP 52.00
V01G160V01 G160913 Lingua de signos española OP 26.00
301212V01 301212403 Historia da lingua Española TR 0.00
301212V01 301212522 Sintaxe e semántica histórica da lingua española OB 0.00
301212V01 301212611 Comentario filolóxico-lingüístico OP 0.00
2013/2014
Titulación Materia Nome Carác. Horas
301212V01 301212522 Sintaxe e semántica histórica da lingua española OB 0.00
301212V01 301212611 Comentario filolóxico-lingüístico OP 0.00
V01G160V01 G160911 O español e o galego como segundas linguas OP 52.00
V01G160V01 G160702 Historia da lingua española OB 52.00
V01M126V01 M126103 Lingüística Aplicada OB 10.00
V01M069V01 M069204 Características Específicas da Investigación en Linguas de Signos OP 0.00
V01M069V01 M069208 Recursos para a Didáctica do Español Segunda Lingua ou Lingua Estranxeira OP 0.00
V01M069V01 M069209 A Avaliación da Competencia Lingüística OP 0.00
V01M069V01 M069216 A Escritura Cotiá: Análise Lingüística e Discursiva OP 0.00
V01M069V01 M069219 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
V01M069V01 M069104 Morfoloxía OB 0.00
V01M126V01 M126209 Ensino da Lingua Oral a Xordos e da Lingua de Signos a Oíntes OP 15.00
V01M126V01 M126229 Prácticas Externas OB 0.00
V01M126V01 M126230 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
2012/2013
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01M069V01 M069208 Recursos para a Didáctica do Español Segunda Lingua ou Lingua Estranxeira OP 5.00
V01M069V01 M069209 A Avaliación da Competencia Lingüística OP 25.00
V01M069V01 M069204 Características Específicas da Investigación en Linguas de Signos OP 5.00
V01M069V01 M069216 A Escritura Cotiá: Análise Lingüística e Discursiva OP 5.00
V01M069V01 M069219 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
301212V01 301212522 Sintaxe e semántica histórica da lingua española OB 60.00
301212V01 301212611 Comentario filolóxico-lingüístico OP 0.00
V01G160V01 G160911 O español e o galego como segundas linguas OP 48.00
2011/2012
Titulación Materia Nome Carác. Horas
301212V01 301212522 Sintaxe e semántica histórica da lingua española OB 60.00
301212V01 301212611 Comentario filolóxico-lingüístico OP 0.00
V01G160V01 G160911 O español e o galego como segundas linguas OP 48.00
V01M069V01 M069208 Recursos para a Didáctica do Español Segunda Lingua ou Lingua Estranxeira OP 5.00
V01M069V01 M069209 A Avaliación da Competencia Lingüística OP 25.00
V01M069V01 M069204 Características Específicas da Investigación en Linguas de Signos OP 13.00
V01M069V01 M069216 A Escritura Cotiá: Análise Lingüística e Discursiva OP 1.00
2010/2011
Titulación Materia Nome Carác. Horas
301212V01 301212522 Sintaxe e semántica histórica da lingua española OB 60.00
301212V01 301212612 Español como lingua estranxeira OP 60.00
V01M069V01 M069106 Semántica OB 7.00
V01M069V01 M069204 Características Específicas da Investigación en Linguas de Signos OP 4.00
V01M069V01 M069208 Recursos para a Didáctica do Español Segunda Lingua ou Lingua Estranxeira OP 4.00
V01M069V01 M069209 A Avaliación da Competencia Lingüística OP 25.00
2009/2010
Titulación Materia Nome Carác. Horas
301212V01 301212522 Sintaxe e semántica histórica da lingua española OB 0.00
301212V01 301212611 Comentario filolóxico-lingüístico OP 0.00
301212V01 301212612 Español como lingua estranxeira OP 0.00
V01M069V01 M069204 Características Específicas da Investigación en Linguas de Signos OP 4.00
V01M069V01 M069208 Recursos para a Didáctica do Español Segunda Lingua ou Lingua Estranxeira OP 4.00
V01M069V01 M069209 A Avaliación da Competencia Lingüística OP 25.00
V01M069V01 M069106 Semántica OB 7.00
381010V01 381010701 A linguaxe dos medios de comunicación OP 0.00

Titorías non presenciais concertadas

O docente ten unha oferta de titorías non presenciais en horario concertado durante o período Anual (2020/2021). Para concertar unha cita podes facelo dende a túa Secretaría Online.

2018/2019

Estudo teórico da toponimia na lingua de signos española - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

A cultura dos manuais de lingua estranxeira ou segunda lingua - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

Cargos académicos

Director/a en Lingua española ( Dende 11/12/2019 )

Profesorado doutor con vinculación permanente en Claustro Universitario ( Dende 29/06/2018 )