Jessica Gregori Sendra

Externo

Docencia

    2020/2021

    Marco teórico da comunicación empresarial internacional e novas necesidades xurdidas nesta área como resultado do Brexit - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007