Jorge Cerqueiro Pequeño

Profesor/a titular de universidade

Departamento

Docencia

2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G380V01 G380602 Enxeñaría gráfica OB 50
V12G380V01 G380701 Oficina técnica OB 0.0
V12G380V01 G380701 Oficina técnica OB 0.0
V12G380V01 G380701 Oficina técnica OB 24
V12G330V01 G330604 Oficina técnica OB 0.0
V12G320V01 G320905 Metodoloxía para a elaboración, presentación e xestión de traballos técnicos OP 50
V11M188V01 M188106 Planificación estratéxica e xestión de proxectos OB 13
V04M141V02 M141337 Instalacións e Innovación Industrial OP 6
V04M183V01 M183101 PLM e Lean Manufacturig OB 0.0
V04M183V01 M183107 Sistemas CAD/CAM/CAE Avanzados OB 8
V04M183V01 M183202 Fabricación aditiva OB 0.0
V04M183V01 M183205 Simulación aplicada a deseño e fabricación OB 15
V04M183V01 M183206 Prácticas externas OB 0.0
V04M183V01 M183111 Desenvolvemento e xestión de proxectos de I+D+i OP 0.0
V04M183V01 M183207 Traballo fin de máster OB 0.0
V04M141V01 M141215 Instalacións e Innovación Industrial OB 4
V04M141V01 M141314 Deseño Industrial OP 48
V04M093V01 M093204 Deseño de Superficies Asistido por Computador OP 24
V04M093V01 M093206 Xestión do Ciclo de Vida do Produto: PLM/PDM OP 8
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G330V01 G330604 Oficina técnica OB 48
V12G320V01 G320905 Metodoloxía para a elaboración, presentación e xestión de traballos técnicos OP 50
V12G380V01 G380602 Enxeñaría gráfica OB 50
V12G380V01 G380701 Oficina técnica OB 48
V04M141V02 M141337 Instalacións e Innovación Industrial OP 11
V04M141V01 M141314 Deseño Industrial OP 48
V04M127V01 M127103 Sostibilidade no Deseño de Produtos e Sistemas de Fabricación OB 10
V04M127V01 M127202 Ferramentas CAD para Deseño Mecánico OB 10
V04M127V01 M127204 Ferramentas CAE para Procesos de Fabricación OB 5
V04M127V01 M127209 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V04M093V01 M093204 Deseño de Superficies Asistido por Computador OP 24
V04M093V01 M093206 Xestión do Ciclo de Vida do Produto: PLM/PDM OP 8
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G330V01 G330604 Oficina técnica OB 72.00
V12G320V01 G320905 Metodoloxía para a elaboración, presentación e xestión de traballos técnicos OP 50.00
V12G320V01 G320704 Oficina técnica OB 0.00
V04M141V01 M141215 Instalacións e Innovación Industrial OB 3
V04M141V01 M141314 Deseño Industrial OP 48.00
V04M127V01 M127209 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
V04M127V01 M127103 Sostibilidade no Deseño de Produtos e Sistemas de Fabricación OB 10
V04M127V01 M127202 Ferramentas CAD para Deseño Mecánico OB 10
V04M127V01 M127204 Ferramentas CAE para Procesos de Fabricación OB 5.00
V04M093V01 M093204 Deseño de Superficies Asistido por Computador OP 24.00
V04M093V01 M093206 Xestión do Ciclo de Vida do Produto: PLM/PDM OP 8.00
V04M141V02 M141337 Instalacións e Innovación Industrial OP 10
V12G340V01 G340307 Oficina técnica OB 0.00
V12G360V01 G360702 Oficina técnica OB 0.00
V12G380V01 G380602 Enxeñaría gráfica OB 50.00
V12G380V01 G380701 Oficina técnica OB 48.00
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M093V01 M093204 Deseño de Superficies Asistido por Computador OP 24.00
V04M093V01 M093206 Xestión do Ciclo de Vida do Produto: PLM/PDM OP 8.00
V04M127V01 M127103 Sostibilidade no Deseño de Produtos e Sistemas de Fabricación OB 10
V04M141V01 M141314 Deseño Industrial OP 48.00
V04M141V01 M141215 Instalacións e Innovación Industrial OB 2
V04M127V01 M127209 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
V04M127V01 M127202 Ferramentas CAD para Deseño Mecánico OB 10
V04M127V01 M127204 Ferramentas CAE para Procesos de Fabricación OB 5.00
V04M141V02 M141337 Instalacións e Innovación Industrial OP 10.00
V12G330V01 G330604 Oficina técnica OB 74.00
V12G320V01 G320905 Metodoloxía para a elaboración, presentación e xestión de traballos técnicos OP 63.00
V12G380V01 G380602 Enxeñaría gráfica OB 50.00
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M093V01 M093204 Deseño de Superficies Asistido por Computador OP 14.00
V04M093V01 M093206 Xestión do Ciclo de Vida do Produto: PLM/PDM OP 10.00
V04M141V02 M141337 Instalacións e Innovación Industrial OP 6.00
V12G320V01 G320905 Metodoloxía para a elaboración, presentación e xestión de traballos técnicos OP 63.00
V12G330V01 G330604 Oficina técnica OB 74.00
V04M141V01 M141314 Deseño Industrial OP 48.00
V04M127V01 M127103 Sostibilidade no Deseño de Produtos e Sistemas de Fabricación OB 0.00
V04M127V01 M127202 Ferramentas CAD para Deseño Mecánico OB 0.00
V04M141V01 M141215 Instalacións e Innovación Industrial OB 5.00
V12G380V01 G380602 Enxeñaría gráfica OB 50.00
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M127V01 M127103 Sostibilidade no Deseño de Produtos e Sistemas de Fabricación OB 10.00
V04M127V01 M127202 Ferramentas CAD para Deseño Mecánico OB 8
V04M127V01 M127204 Ferramentas CAE para Procesos de Fabricación OB 5.00
V12G380V01 G380934 Sistema para o deseño e desenvolvemento do produto OP 24.00
V04M127V01 M127208 Prácticas en Empresa OB 4.00
V04M127V01 M127209 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
V04M141V01 M141215 Instalacións e Innovación Industrial OB 10.00
V04M141V01 M141314 Deseño Industrial OP 48.00
V12G330V01 G330604 Oficina técnica OB 74.00
V12G320V01 G320905 Metodoloxía para a elaboración, presentación e xestión de traballos técnicos OP 100.00
V04M093V01 M093204 Deseño de Superficies Asistido por Computador OP 14
V04M093V01 M093206 Xestión do Ciclo de Vida do Produto: PLM/PDM OP 4.00
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G380V01 G380602 Enxeñaría gráfica OB 74.00
V04M127V01 M127103 Sostibilidade no Deseño de Produtos e Sistemas de Fabricación OB 10.00
V12G320V01 G320905 Metodoloxía para a elaboración, presentación e xestión de traballos técnicos OP 100.00
V12G330V01 G330604 Oficina técnica OB 74.00
LEEV01 312510054 Ferramentas avanzadas para o deseño LE 0.00
312610V01 312610709 Deseño industrial OP 0.00
V04M127V01 M127105 Inglés Técnico OB 4.00
V04M127V01 M127202 Ferramentas CAD para Deseño Mecánico OB 8
V04M127V01 M127204 Ferramentas CAE para Procesos de Fabricación OB 5.00

2019/2020

Diseño de sistema de alimentación y útil para máquina de procesado de leña - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Desenvolvemento dun sistema de vixilancia e control de equinos estabulados mediante procesado de imaxe - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño mecánico dunha envolvente rugerizada e antivándalica para un dispositivo de localización de contedores de obra. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

Desenvolvemento dun sistema de captura de datos baseado en terminal móvil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Optimización dos parámetros de fabricación mediante Sinterización Directa de Metal por Láser (DMLS) do aceiro tipo ferramenta 1.2343 - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Proxecto de Sala de Máquinas para Instalación Frigorífica utilizando Amoníaco como Refrixerante - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Sistema de medición de potencia para actividades deportivas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño dun brazo robot impreso en 3d para o ensino - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño de detalle dun equipo mellorado de maquinaria escénica para a elevación e suspensión de cargas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño dun servomotor de alto par e baixo custo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e planificación de instalación de captación de fumes de corte por plasma - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Sistema de supervisión e control remoto de impresora 3D. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Sistema de telemetría para actividades deportivas de remo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2017/2018

Deseño Conceptual dun Ergómetro para Piragüismo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Modificación dun xogo final de estampas de forxa de cigüeñais aplicando as tecnoloxías CAD/CAM/CAE - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Modelado por Elementos Finitos de Materiais Compostos Poliméricos Laminados - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Útil Para o Ensamblado Automático de Parafusos dun Cuarto de Volta - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo comparativo de resultados entre un ensaio destructivo según o protocolo tüv e unha análise cae realizados sobre unha antena parabólica de tv co obxetivo de acortar o tempos de desenrolo e homologación de futuras antenas - Traballo Fin de Mást...
Estudio comparativo das ferramentas de cálculo numérico ANSYS e RISATOWER aplicadas á análise das estruturas de telecomunicacións de aceiro con criterios de eficiencia e validez. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Deseño mecánico de plataforma de remo con dous grados de liberdade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño de Útiles para Fabricación de Volantes After-sale - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aplicación da Metodoloxía de Xestión de Procesos de Negocio (BPM) nun Proxecto Empresarial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e simulación dunha estrutura mecánica, montada sobre un AGV para o transporte, desprazamento e almacenamento en altura de cubetas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Librería CATIA de compoñentes parametrizables en illas de soldadura MAG e RSW robotizadas para unha liña de fabricación de automóbiles - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2016/2017

Sistema de conformado flexible multipunto para chapa de alto espesor - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Deseño de unha cadeira de rodas de baixo custo e facilmente reparable para países en vías de desenvolvemento - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Rehabilitación de máquina de medición por coordenadas MITUTOYO MX-203 empregando solucións efectivas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

Enxeñaría inversa aplicada ao estudo, redeseño e fabricación mediante o uso de máquinas de prototipado rápido - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño 3D paramétrico e fabricación aditiva doméstica de monturas de gafas personalizadas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Estudo de solucións en vivenda unifamiliar según el estandar PASSIVHAUS para minimizar o consumo de fuentes de enerxía convencionais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2013/2014

Proxecto de instalación de enerxías renovables nunha vivenda unifamiliar, conexionada á rede de subministro eléctrica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proxecto técnico de instalacións de sistemas de enerxía renovable en vivenda unifamiliar aillada da rede de suministro eléctrico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007