José Antonio Comesaña Benavides

Profesor/a titular de universidade

Docencia

2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M141V01 M141330 Sistemas de Información de Apoio á Dirección OP 18
V04M141V01 M141342 Métodos Cuantitativos e Ferramentas de Xestión OP 36
V04M141V01 M141215 Instalacións e Innovación Industrial OB 3
V12G340V01 G340911 Métodos cuantitativos e ferramentas de xestión OP 69
V12G340V01 G340914 Sistemas de información e sistemas integrados de xestión OP 51
V12G340V01 G340504 Sistemas de información na enxeñaría de organización OB 51
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G340V01 G340911 Métodos cuantitativos e ferramentas de xestión OP 69
V12G340V01 G340914 Sistemas de información e sistemas integrados de xestión OP 27
V12G340V01 G340504 Sistemas de información na enxeñaría de organización OB 81
V04M141V01 M141342 Métodos Cuantitativos e Ferramentas de Xestión OP 36.00
V04M141V01 M141330 Sistemas de Información de Apoio á Dirección OP 18.00
V04M141V01 M141215 Instalacións e Innovación Industrial OB 6.00
V04M170V01 M170301 Deseño e Dirección de Sistemas Produtivos e Loxísticos OB 24.00
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G340V01 G340911 Métodos cuantitativos e ferramentas de xestión OP 41
V12G340V01 G340914 Sistemas de información e sistemas integrados de xestión OP 6
V12G340V01 G340504 Sistemas de información na enxeñaría de organización OB 51
V04M141V01 M141215 Instalacións e Innovación Industrial OB 7.00
V04M141V01 M141330 Sistemas de Información de Apoio á Dirección OP 18.00
V04M141V01 M141342 Métodos Cuantitativos e Ferramentas de Xestión OP 36.00
V04M170V01 M170101 Dirección de Recursos Humanos OB 24.00
V04M170V01 M170102 Deseño de Sistemas de Información en Enxeñaría de Organización OB 72.00
V04M170V01 M170202 Estatística Industrial na Enxeñaría de Organización OB 16.00
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G340V01 G340601 Organización da produción OB 47.00
V12G340V01 G340603 Organización do traballo e factor humano OB 54.00
312310V01 312310501 Deseño, planificacción e xestión de sistemas produtivos e loxísticos TR 0.00
312310V01 312310611 Deseño do sistema de información loxístico OP 0.00
V04M141V01 M141342 Métodos Cuantitativos e Ferramentas de Xestión OP 36.00
V04M141V02 M141337 Instalacións e Innovación Industrial OP 3.00
V04M146V01 M146303 Deseño e Dirección de Sistemas Produtivos e Loxísticos OB 15.00
V12G340V01 G340914 Sistemas de información e sistemas integrados de xestión OP 56.00
V12G340V01 G340911 Métodos cuantitativos e ferramentas de xestión OP 69
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
312310V01 312310611 Deseño do sistema de información loxístico OP 0.00
312310V01 312310406 Métodos cuantitativos de organización industrial I TR 0.00
312310V01 312310407 Métodos cuantitativos de organización industrial II TR 0.00
312310V01 312310501 Deseño, planificacción e xestión de sistemas produtivos e loxísticos TR 0.00
V04M146V01 M146101 Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría OB 24.00
V04M141V01 M141342 Métodos Cuantitativos e Ferramentas de Xestión OP 36.00
V04M146V01 M146205 Deseño de Sistemas de Información na Enxeñaría de Organización OB 48.00
V04M146V01 M146107 Modelado e Optimización de Problemas de Xestión OB 36.00
V12G340V01 G340603 Organización do traballo e factor humano OB 54.00
V12G340V01 G340911 Métodos cuantitativos e ferramentas de xestión OP 69
V12G340V01 G340914 Sistemas de información e sistemas integrados de xestión OP 36.00
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
312310V01 312310406 Métodos cuantitativos de organización industrial I TR 0.00
312310V01 312310407 Métodos cuantitativos de organización industrial II TR 0.00
312310V01 312310501 Deseño, planificacción e xestión de sistemas produtivos e loxísticos TR 0.00
312310V01 312310611 Deseño do sistema de información loxístico OP 0.00
V12G340V01 G340911 Métodos cuantitativos e ferramentas de xestión OP 69
V12G340V01 G340603 Organización do traballo e factor humano OB 17
V12G340V01 G340914 Sistemas de información e sistemas integrados de xestión OP 69
2013/2014
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M112V01 M112102 Xestión da Prevención e Outras Técnicas Afíns OB 2
V04M059V01 M059101 Sistema Loxístico e a Cadea de Subministración. Estratexia, Planificación e Operativa OB 8.00
V04M059V01 M059103 Enfoques Avanzados en Xestión da Calidade OB 4.00
V04M059V01 M059105 Dirección de Compras. Aprovisionamentos e Xestión de Stocks OB 4.00
V04M059V01 M059106 Sistemas de Información e Tecnoloxías na Xestión da Loxística e da Cadea de Subministración OB 26.00
V04M059V01 M059204 Liderado. Sistemas de Participación do Persoal OB 0.00
312310V01 312310406 Métodos cuantitativos de organización industrial I TR 0.00
312310V01 312310407 Métodos cuantitativos de organización industrial II TR 0.00
312310V01 312310501 Deseño, planificacción e xestión de sistemas produtivos e loxísticos TR 90.00
312310V01 312310611 Deseño do sistema de información loxístico OP 45.00
312110V01 312110638 Xestión de compras e da distribución física OP 10.00
V12G340V01 G340914 Sistemas de información e sistemas integrados de xestión OP 51
V12G340V01 G340601 Organización da produción OB 58
V12G340V01 G340911 Métodos cuantitativos e ferramentas de xestión OP 51
2012/2013
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G340V01 G340601 Organización da produción OB 63.00
V12G340V01 G340603 Organización do traballo e factor humano OB 10.00
312310V01 312310406 Métodos cuantitativos de organización industrial I TR 60.00
312310V01 312310407 Métodos cuantitativos de organización industrial II TR 60.00
312310V01 312310611 Deseño do sistema de información loxístico OP 45.00
V04M024V01 M024107 Técnicas Afíns OB 5.00
V04M059V01 M059105 Dirección de Compras. Aprovisionamentos e Xestión de Stocks OB 0.00
V04M059V01 M059106 Sistemas de Información e Tecnoloxías na Xestión da Loxística e da Cadea de Subministración OB 35.00
V04M059V01 M059204 Liderado. Sistemas de Participación do Persoal OB 3
2011/2012
Titulación Materia Nome Carác. Horas
312310V01 312310406 Métodos cuantitativos de organización industrial I TR 60.00
312310V01 312310407 Métodos cuantitativos de organización industrial II TR 60.00
312310V01 312310611 Deseño do sistema de información loxístico OP 45.00
312110V01 312110635 Sistemas de información para a dirección OP 40.00
V04M024V01 M024107 Técnicas Afíns OB 5.00
V03M106V01 M106203 O Papel das Novas Tecnoloxías na Xestión Responsable da Produción OP 5.00
V04M059V01 M059105 Dirección de Compras. Aprovisionamentos e Xestión de Stocks OB 0.00
V04M059V01 M059106 Sistemas de Información e Tecnoloxías na Xestión da Loxística e da Cadea de Subministración OB 30.00
V04M059V01 M059204 Liderado. Sistemas de Participación do Persoal OB 3
2010/2011
Titulación Materia Nome Carác. Horas
312110V01 312110635 Sistemas de información para a dirección OP 50.00
V04M059V01 M059105 Dirección de Compras. Aprovisionamentos e Xestión de Stocks OB 0.00
V04M059V01 M059106 Sistemas de Información e Tecnoloxías na Xestión da Loxística e da Cadea de Subministración OB 30.00
V04M059V01 M059204 Liderado. Sistemas de Participación do Persoal OB 3
312310V01 312310406 Métodos cuantitativos de organización industrial I TR 60.00
312310V01 312310407 Métodos cuantitativos de organización industrial II TR 60.00
312310V01 312310611 Deseño do sistema de información loxístico OP 45.00
V04M024V01 M024107 Técnicas Afíns OB 5.00
V03M043V01 M043204 O Papel das Novas Tecnoloxías na Xestión Responsable da Produción OP 6.00
2009/2010
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V03M043V01 M043204 O Papel das Novas Tecnoloxías na Xestión Responsable da Produción OP 7.00
V04M024V01 M024107 Técnicas Afíns OB 5.00
312110V01 312110635 Sistemas de información para a dirección OP 0.00
312310V01 312310406 Métodos cuantitativos de organización industrial I TR 0.00
312310V01 312310407 Métodos cuantitativos de organización industrial II TR 0.00
312310V01 312310611 Deseño do sistema de información loxístico OP 0.00

2019/2020

Estudo e optimización dun sistema de picking basado na carga de un AGV en movemento no Grupo PSA. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise, deseño e implantación de melloras loxísticas e de tratamento de pedidos nunha empresa auxiliar do automóvil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

Deseño e implantación dun proxceto en JIT para o secuenciado e almacenaxe dun novo proveedor do sector da automoción - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análisis e diagnóstico de procesos loxísticos para o lanzamento dun novo producto e implantación das melloras necesarias nunha empresa do sector do automóvil - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análise e propostas de rediseño para a optimización do aprovisionamento de componentes as liñas de produción nunha empresa do sector de automoción - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análise e posta en marcha de accións para a implantación dun software de xestión de produción nunha PEME galega. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise, diagnóstico e propostas de mellora no almacén dunha empresa galega de conservas vexetais. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2017/2018

Análise e selección dun sistema de información segundo as necesidades específicas dunha PEME dedicada ao desenvolvemento de sistemas electrónicos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise e optimización dunha liña produtiva nunha empresa galega de alimentación. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise, diagnóstico e proposta de mellora para a actualización do sistema de información dunha empresa comercial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise do sistema de información xerencial de unha empresa de servizos galega, propostas de mellora e implantación das mesmas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Integración e optimización da xestión de compras e subministracións da área de flota dunha multinacional de produtos do mar - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Industria 4.0: Introdución do Internet das cousas nunha empresa de produción. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

Analise e redeseño do sistema de información e creación dun sistema de xestión de almacén nun establecemento de venta polo miúdo de alimentación. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise da sustentabilidade do transporte de mercadorías por estrada. O impacto do envase e a embalaxe - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise do programa de planificación e programación da produción Frepple e a súa adecuación a distintas contornas produtivas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Adaptación do fluxo de materiais e o sistema de información a un sistema pull nunha liña de fabricación dunha empresa do sector de automoción. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Mellora da productividade na área de montaxe nunha empresa de deseño e fabricación de maquinaria. Análise das causas, propostas de mellora e implantación das mesmas. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Adaptación dos procesos internos para a xestión da compra e aprovisionamento "paperless" nunha empresa de fabricación de autobuses - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Simulación dun almacén automatizado nunha empresa de automoción para analizar a súa capacidade e valorar posibles actuacións sobre o mesmo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

Deseño dun sistema de información para un centro autorizado de tratamento de vehículos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenvolvemento e axuste dun modelo de un almacén automático nunha empresa da industria automóbil para a súa optimización mediante o software de simulación Arena - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenvolvemento dun sistema de xestión de stocks, avaliación e mellora do almacén e do sistema de información nunha empresa deseñadora e comercializadora de sistemas de climatización - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise e proposta de accións de mellora de organización de almacéns e produción, e a súa correspondente implantación nunha empresa galega de fabricación de calzado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise e rediseño do sistema de información e fluxo interno de materiais en base a un sistema Pull na planta de produción dunha empresa do sector automobilístico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise, diagnóstico e proposta e implantación de melloras nunha planta productiva de unha empresa galega fabricante de productos de automoción - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise da metodoloxía de traballo nunha empresa de mecanizado e estampación. Propostas de mellora e implantación das mesmas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise da sustentabilidade do transporte de mercadorías por estrada. O impacto do envase e a embalaxe - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2013/2014

Deseño e desenvolvemento dun modelo para planificar e programar a produción nun taller de embutición e o seu posterior uso para a avaliación de diferentes escenarios - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenvolvemento de servizo de soporte para a suite de aplicacións integradas DOS+ - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise, diagnóstico e propostas de mellora do proceso produtivo dunha empresa de transformación de plástico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenvolvemento e xestión dun sistema de formación para a implantación dunha suite integrada de aplicacións para o sector da automoción - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Rediseño do sistema productivo e loxístico para lograr un importante incremento da produción dunha empresa do sector da madeira. Valoración da súa rentabilidade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007