José Antonio Comesaña Benavides

Profesor/a titular de universidade

Docencia

2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M141V01 M141215 Instalacións e Innovación Industrial OB 3
V04M141V01 M141330 Sistemas de Información de Apoio á Dirección OP 18
V04M141V01 M141342 Métodos Cuantitativos e Ferramentas de Xestión OP 36
V12G340V01 G340911 Métodos cuantitativos e ferramentas de xestión OP 69
V12G340V01 G340914 Sistemas de información e sistemas integrados de xestión OP 51
V12G340V01 G340504 Sistemas de información na enxeñaría de organización OB 51
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M141V01 M141215 Instalacións e Innovación Industrial OB 6.00
V12G340V01 G340911 Métodos cuantitativos e ferramentas de xestión OP 69
V12G340V01 G340914 Sistemas de información e sistemas integrados de xestión OP 27
V12G340V01 G340504 Sistemas de información na enxeñaría de organización OB 81
V04M141V01 M141342 Métodos Cuantitativos e Ferramentas de Xestión OP 36.00
V04M141V01 M141330 Sistemas de Información de Apoio á Dirección OP 18.00
V04M170V01 M170301 Deseño e Dirección de Sistemas Produtivos e Loxísticos OB 24.00
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M141V01 M141215 Instalacións e Innovación Industrial OB 7.00
V04M170V01 M170101 Dirección de Recursos Humanos OB 24.00
V04M170V01 M170102 Deseño de Sistemas de Información en Enxeñaría de Organización OB 72.00
V04M141V01 M141342 Métodos Cuantitativos e Ferramentas de Xestión OP 36.00
V04M141V01 M141330 Sistemas de Información de Apoio á Dirección OP 18.00
V04M170V01 M170202 Estatística Industrial na Enxeñaría de Organización OB 16.00
V12G340V01 G340911 Métodos cuantitativos e ferramentas de xestión OP 41
V12G340V01 G340914 Sistemas de información e sistemas integrados de xestión OP 6
V12G340V01 G340504 Sistemas de información na enxeñaría de organización OB 51
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
312310V01 312310501 Deseño, planificacción e xestión de sistemas produtivos e loxísticos TR 0.00
312310V01 312310611 Deseño do sistema de información loxístico OP 0.00
V04M141V01 M141342 Métodos Cuantitativos e Ferramentas de Xestión OP 36.00
V12G340V01 G340911 Métodos cuantitativos e ferramentas de xestión OP 69
V12G340V01 G340914 Sistemas de información e sistemas integrados de xestión OP 56.00
V12G340V01 G340601 Organización da produción OB 47.00
V12G340V01 G340603 Organización do traballo e factor humano OB 54.00
V04M141V02 M141337 Instalacións e Innovación Industrial OP 3.00
V04M146V01 M146303 Deseño e Dirección de Sistemas Produtivos e Loxísticos OB 15.00
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G340V01 G340911 Métodos cuantitativos e ferramentas de xestión OP 69
V12G340V01 G340914 Sistemas de información e sistemas integrados de xestión OP 36.00
V12G340V01 G340603 Organización do traballo e factor humano OB 54.00
312310V01 312310611 Deseño do sistema de información loxístico OP 0.00
312310V01 312310406 Métodos cuantitativos de organización industrial I TR 0.00
312310V01 312310407 Métodos cuantitativos de organización industrial II TR 0.00
312310V01 312310501 Deseño, planificacción e xestión de sistemas produtivos e loxísticos TR 0.00
V04M141V01 M141342 Métodos Cuantitativos e Ferramentas de Xestión OP 36.00
V04M146V01 M146205 Deseño de Sistemas de Información na Enxeñaría de Organización OB 48.00
V04M146V01 M146107 Modelado e Optimización de Problemas de Xestión OB 36.00
V04M146V01 M146101 Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría OB 24.00
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
312310V01 312310611 Deseño do sistema de información loxístico OP 0.00
312310V01 312310406 Métodos cuantitativos de organización industrial I TR 0.00
312310V01 312310407 Métodos cuantitativos de organización industrial II TR 0.00
312310V01 312310501 Deseño, planificacción e xestión de sistemas produtivos e loxísticos TR 0.00
V12G340V01 G340911 Métodos cuantitativos e ferramentas de xestión OP 69
V12G340V01 G340914 Sistemas de información e sistemas integrados de xestión OP 69
V12G340V01 G340603 Organización do traballo e factor humano OB 17
2013/2014
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M059V01 M059101 Sistema Loxístico e a Cadea de Subministración. Estratexia, Planificación e Operativa OB 8.00
V04M059V01 M059103 Enfoques Avanzados en Xestión da Calidade OB 4.00
V04M059V01 M059105 Dirección de Compras. Aprovisionamentos e Xestión de Stocks OB 4.00
V04M059V01 M059106 Sistemas de Información e Tecnoloxías na Xestión da Loxística e da Cadea de Subministración OB 26.00
V04M059V01 M059204 Liderado. Sistemas de Participación do Persoal OB 0.00
V12G340V01 G340911 Métodos cuantitativos e ferramentas de xestión OP 51
V12G340V01 G340914 Sistemas de información e sistemas integrados de xestión OP 51
V12G340V01 G340601 Organización da produción OB 58
312310V01 312310406 Métodos cuantitativos de organización industrial I TR 0.00
312310V01 312310407 Métodos cuantitativos de organización industrial II TR 0.00
312310V01 312310501 Deseño, planificacción e xestión de sistemas produtivos e loxísticos TR 90.00
312310V01 312310611 Deseño do sistema de información loxístico OP 45.00
312110V01 312110638 Xestión de compras e da distribución física OP 10.00
V04M112V01 M112102 Xestión da Prevención e Outras Técnicas Afíns OB 2
2012/2013
Titulación Materia Nome Carác. Horas
312310V01 312310406 Métodos cuantitativos de organización industrial I TR 60.00
312310V01 312310407 Métodos cuantitativos de organización industrial II TR 60.00
312310V01 312310611 Deseño do sistema de información loxístico OP 45.00
V04M059V01 M059105 Dirección de Compras. Aprovisionamentos e Xestión de Stocks OB 0.00
V04M059V01 M059106 Sistemas de Información e Tecnoloxías na Xestión da Loxística e da Cadea de Subministración OB 35.00
V04M059V01 M059204 Liderado. Sistemas de Participación do Persoal OB 3
V12G340V01 G340601 Organización da produción OB 63.00
V12G340V01 G340603 Organización do traballo e factor humano OB 10.00
V04M024V01 M024107 Técnicas Afíns OB 5.00
2011/2012
Titulación Materia Nome Carác. Horas
312110V01 312110635 Sistemas de información para a dirección OP 40.00
312310V01 312310611 Deseño do sistema de información loxístico OP 45.00
312310V01 312310406 Métodos cuantitativos de organización industrial I TR 60.00
312310V01 312310407 Métodos cuantitativos de organización industrial II TR 60.00
V04M059V01 M059106 Sistemas de Información e Tecnoloxías na Xestión da Loxística e da Cadea de Subministración OB 30.00
V04M059V01 M059204 Liderado. Sistemas de Participación do Persoal OB 3
V04M059V01 M059105 Dirección de Compras. Aprovisionamentos e Xestión de Stocks OB 0.00
V04M024V01 M024107 Técnicas Afíns OB 5.00
V03M106V01 M106203 O Papel das Novas Tecnoloxías na Xestión Responsable da Produción OP 5.00
2010/2011
Titulación Materia Nome Carác. Horas
312310V01 312310406 Métodos cuantitativos de organización industrial I TR 60.00
312310V01 312310407 Métodos cuantitativos de organización industrial II TR 60.00
312110V01 312110635 Sistemas de información para a dirección OP 50.00
312310V01 312310611 Deseño do sistema de información loxístico OP 45.00
V04M059V01 M059106 Sistemas de Información e Tecnoloxías na Xestión da Loxística e da Cadea de Subministración OB 30.00
V04M059V01 M059204 Liderado. Sistemas de Participación do Persoal OB 3
V04M059V01 M059105 Dirección de Compras. Aprovisionamentos e Xestión de Stocks OB 0.00
V03M043V01 M043204 O Papel das Novas Tecnoloxías na Xestión Responsable da Produción OP 6.00
V04M024V01 M024107 Técnicas Afíns OB 5.00
2009/2010
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M024V01 M024107 Técnicas Afíns OB 5.00
V03M043V01 M043204 O Papel das Novas Tecnoloxías na Xestión Responsable da Produción OP 7.00
312310V01 312310406 Métodos cuantitativos de organización industrial I TR 0.00
312310V01 312310407 Métodos cuantitativos de organización industrial II TR 0.00
312310V01 312310611 Deseño do sistema de información loxístico OP 0.00
312110V01 312110635 Sistemas de información para a dirección OP 0.00

2018/2019

Deseño e implantación dun proxceto en JIT para o secuenciado e almacenaxe dun novo proveedor do sector da automoción - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análisis e diagnóstico de procesos loxísticos para o lanzamento dun novo producto e implantación das melloras necesarias nunha empresa do sector do automóvil - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análise e propostas de rediseño para a optimización do aprovisionamento de componentes as liñas de produción nunha empresa do sector de automoción - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2017/2018

Industria 4.0: Introdución do Internet das cousas nunha empresa de produción. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise e selección dun sistema de información segundo as necesidades específicas dunha PEME dedicada ao desenvolvemento de sistemas electrónicos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise e optimización dunha liña produtiva nunha empresa galega de alimentación. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise, diagnóstico e proposta de mellora para a actualización do sistema de información dunha empresa comercial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise do sistema de información xerencial de unha empresa de servizos galega, propostas de mellora e implantación das mesmas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Integración e optimización da xestión de compras e subministracións da área de flota dunha multinacional de produtos do mar - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2016/2017

Adaptación dos procesos internos para a xestión da compra e aprovisionamento "paperless" nunha empresa de fabricación de autobuses - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análise da sustentabilidade do transporte de mercadorías por estrada. O impacto do envase e a embalaxe - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Adaptación do fluxo de materiais e o sistema de información a un sistema pull nunha liña de fabricación dunha empresa do sector de automoción. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Mellora da productividade na área de montaxe nunha empresa de deseño e fabricación de maquinaria. Análise das causas, propostas de mellora e implantación das mesmas. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Simulación dun almacén automatizado nunha empresa de automoción para analizar a súa capacidade e valorar posibles actuacións sobre o mesmo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Analise e redeseño do sistema de información e creación dun sistema de xestión de almacén nun establecemento de venta polo miúdo de alimentación. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise do programa de planificación e programación da produción Frepple e a súa adecuación a distintas contornas produtivas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

Análise e proposta de accións de mellora de organización de almacéns e produción, e a súa correspondente implantación nunha empresa galega de fabricación de calzado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise e rediseño do sistema de información e fluxo interno de materiais en base a un sistema Pull na planta de produción dunha empresa do sector automobilístico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise da metodoloxía de traballo nunha empresa de mecanizado e estampación. Propostas de mellora e implantación das mesmas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise da sustentabilidade do transporte de mercadorías por estrada. O impacto do envase e a embalaxe - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenvolvemento dun sistema de xestión de stocks, avaliación e mellora do almacén e do sistema de información nunha empresa deseñadora e comercializadora de sistemas de climatización - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenvolvemento e axuste dun modelo de un almacén automático nunha empresa da industria automóbil para a súa optimización mediante o software de simulación Arena - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise, diagnóstico e proposta e implantación de melloras nunha planta productiva de unha empresa galega fabricante de productos de automoción - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño dun sistema de información para un centro autorizado de tratamento de vehículos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2013/2014

Deseño e desenvolvemento dun modelo para planificar e programar a produción nun taller de embutición e o seu posterior uso para a avaliación de diferentes escenarios - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenvolvemento de servizo de soporte para a suite de aplicacións integradas DOS+ - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenvolvemento e xestión dun sistema de formación para a implantación dunha suite integrada de aplicacións para o sector da automoción - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise, diagnóstico e propostas de mellora do proceso produtivo dunha empresa de transformación de plástico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Rediseño do sistema productivo e loxístico para lograr un importante incremento da produción dunha empresa do sector da madeira. Valoración da súa rentabilidade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007