Jose Manuel Canosa Saa

Profesor/a titular de universidade

Departamento

Curriculum Vitae

Ler máis

Docencia

2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G320V01 G320205 Química: Química FB 36
V11G200V01 G200502 Enxeñaría química OB 3
V11M085V02 M085402 Innovación de Produto e Proceso OB 0.0
V11M085V02 M085205 Conservación polo frío: Procedementos e tecnoloxías de conxelación e refrigeración OB 0.0
V11M085V02 M085206 Conservación polo calor: Conservas apertizadas e pasteurizadas OB 0.0
V11M085V02 M085301 Tratamentos Físicos e Químicos OB 0.0
V11M085V02 M085105 Seguridade e calidade alimentaria. Hixiene, toxicoloxía e lexislación alimentaria. Prevención de riscos. OB 0.0
V11M085V02 M085107 Aspectos medioambientais OB 7
V04M141V02 M141311 Deseño de Procesos Químicos OP 24
V04M141V01 M141117 Deseño de Procesos Químicos OB 24
V04M141V02 M141348 Deseño Avanzado de Procesos Químicos OP 24
V09M148V01 M148303 Simulación Aplicada a Procesos Químicos OB 24
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M141V02 M141348 Deseño Avanzado de Procesos Químicos OP 24
V04M141V02 M141311 Deseño de Procesos Químicos OP 24
V04M141V01 M141117 Deseño de Procesos Químicos OB 24
V11G200V01 G200502 Enxeñaría química OB 9
V11G200V01 G200701 Proxecto OB 40
V09M148V01 M148303 Simulación Aplicada a Procesos Químicos OB 24
V11M085V02 M085303 Calidade dos produtos da pesca e da acuicultura OB 0.0
V11M085V02 M085304 Seguridade alimentaria dos productos da pesca e da acuicultura OB 0.0
V11M085V02 M085406 Traballo Fin de Máster OB 5
V11M085V02 M085405 Prácticas externas OB 5
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V11M085V02 M085301 Tratamentos Físicos e Químicos OB 0.00
V11M085V02 M085402 Innovación de Produto e Proceso OB 0.00
V11M085V02 M085108 Aspectos empresariais e sociais OB 0.00
V11M085V02 M085205 Conservación polo frío: Procedementos e tecnoloxías de conxelación e refrigeración OB 0.00
V11M085V02 M085206 Conservación polo calor: Conservas apertizadas e pasteurizadas OB 0.00
V11M085V02 M085105 Seguridade e calidade alimentaria. Hixiene, toxicoloxía e lexislación alimentaria. Prevención de riscos. OB 0.00
V11M085V02 M085107 Aspectos medioambientais OB 6.00
V11M085V01 M085101 Especies Mariñas de Interese Comercial. Bioloxía, Parasitoloxía e Microbioloxía. Identificación de Especies OB 0.00
V11M085V01 M085102 Seguridade e Calidade Alimentaria. Hixiene, Toxicoloxía e Lexislación Alimentaria. Prevención de Riscos OB 0.00
V11M085V01 M085103 Análise Química de Produtos da Pesca. Contaminantes Bióticos e Abióticos. Control de Calidade no Laboratorio OB 0.00
V11M085V01 M085201 Aspectos Medioambientais OB 0.00
V11M085V01 M085202 Aspectos Empresariais e Sociais OB 0.00
V11M085V01 M085203 Conservación polo frío: Procedementos e Tecnoloxías de Conxelación e Refrixeración OB 0.00
V11M085V01 M085204 Conservación polo Calor: Conservas Apertizadas e Pasteurizadas OB 0.00
V11M085V01 M085302 Calidade dos Produtos da Pesca e da Acuicultura OB 0.00
V11M085V01 M085401 Seguridade Alimentaria dos Produtos da Pesca e da Acuicultura OB 0.00
V11M085V01 M085403 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
V11M085V01 M085404 Prácticas en Empresa OB 0.00
V11G200V01 G200502 Enxeñaría química OB 4.00
V09M148V01 M148303 Simulación Aplicada a Procesos Químicos OB 40.00
V04M141V02 M141348 Deseño Avanzado de Procesos Químicos OP 24.00
V04M141V02 M141311 Deseño de Procesos Químicos OP 24.00
V04M141V01 M141117 Deseño de Procesos Químicos OB 36.00
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V09M148V01 M148303 Simulación Aplicada a Procesos Químicos OB 40.00
V04M141V01 M141117 Deseño de Procesos Químicos OB 36.00
V04M141V02 M141311 Deseño de Procesos Químicos OP 24.00
V04M141V02 M141348 Deseño Avanzado de Procesos Químicos OP 24.00
V11M085V01 M085402 Innovación de Produto e Proceso OB 1.00
V11M085V01 M085403 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
V11M085V01 M085401 Seguridade Alimentaria dos Produtos da Pesca e da Acuicultura OB 1.00
V11G200V01 G200904 Química industrial OP 30.00
V11M085V01 M085201 Aspectos Medioambientais OB 0.00
V11M085V01 M085202 Aspectos Empresariais e Sociais OB 0.00
V11M085V01 M085203 Conservación polo frío: Procedementos e Tecnoloxías de Conxelación e Refrixeración OB 0.00
V11M085V01 M085204 Conservación polo Calor: Conservas Apertizadas e Pasteurizadas OB 0.00
V11M085V01 M085301 Tratamentos Físicos e Químicos OB 1.00
V11G200V01 G200502 Enxeñaría química OB 18.00
V11M085V01 M085404 Prácticas en Empresa OB 0.00
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
312110V01 312110672 Ciencia e tecnoloxía do medio ambiente TR 0.00
V09M148V01 M148303 Simulación Aplicada a Procesos Químicos OB 44.00
V11M085V01 M085203 Conservación polo frío: Procedementos e Tecnoloxías de Conxelación e Refrixeración OB 1.00
V11M085V01 M085204 Conservación polo Calor: Conservas Apertizadas e Pasteurizadas OB 1.00
V11M085V01 M085201 Aspectos Medioambientais OB 13
V11M085V01 M085202 Aspectos Empresariais e Sociais OB 1.00
V11G200V01 G200502 Enxeñaría química OB 22.00
V04M141V02 M141311 Deseño de Procesos Químicos OP 24.00
V04M141V02 M141348 Deseño Avanzado de Procesos Químicos OP 24.00
V04M141V01 M141117 Deseño de Procesos Químicos OB 24.00
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V09M148V01 M148303 Simulación Aplicada a Procesos Químicos OB 27.00
V11G200V01 G200502 Enxeñaría química OB 23
V11M085V01 M085403 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
V11M085V01 M085404 Prácticas en Empresa OB 0.00
V12G380V01 G380401 Tecnoloxía medioambiental OB 14.00
V12G320V01 G320604 Tecnoloxía medioambiental OB 39.00
V04M141V02 M141311 Deseño de Procesos Químicos OP 24.00
V04M141V01 M141117 Deseño de Procesos Químicos OB 36.00
312110V01 312110672 Ciencia e tecnoloxía do medio ambiente TR 0.00
311110V01 311110617 Reactores químicos OP 0.00
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
312110V01 312110672 Ciencia e tecnoloxía do medio ambiente TR 0.00
311110V01 311110617 Reactores químicos OP 0.00
V04M141V01 M141117 Deseño de Procesos Químicos OB 36.00
V04M037V01 M037102 Aplicación dos Procesos de Separación á Fabricación de Produtos Químicos OB 13.00
V12G380V01 G380401 Tecnoloxía medioambiental OB 24.00
V12G320V01 G320604 Tecnoloxía medioambiental OB 48.00
V11G200V01 G200502 Enxeñaría química OB 33
V12G340V01 G340306 Tecnoloxía medioambiental OB 12.00
V12G330V01 G330603 Tecnoloxía medioambiental OB 39.00
V11M085V01 M085403 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
V11M085V01 M085404 Prácticas en Empresa OB 0.00
V11M085V01 M085201 Aspectos Medioambientais OB 10.00
2013/2014
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V11M085V01 M085403 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
V11M085V01 M085404 Prácticas en Empresa OB 0.00
V11G200V01 G200502 Enxeñaría química OB 25
V11M085V01 M085101 Especies Mariñas de Interese Comercial. Bioloxía, Parasitoloxía e Microbioloxía. Identificación de Especies OB 0.00
V11M085V01 M085102 Seguridade e Calidade Alimentaria. Hixiene, Toxicoloxía e Lexislación Alimentaria. Prevención de Riscos OB 0.00
V11M085V01 M085103 Análise Química de Produtos da Pesca. Contaminantes Bióticos e Abióticos. Control de Calidade no Laboratorio OB 0.00
V11M085V01 M085201 Aspectos Medioambientais OB 0.00
V11M085V01 M085202 Aspectos Empresariais e Sociais OB 0.00
V11M085V01 M085203 Conservación polo frío: Procedementos e Tecnoloxías de Conxelación e Refrixeración OB 0.00
V11M085V01 M085204 Conservación polo Calor: Conservas Apertizadas e Pasteurizadas OB 0.00
V04M037V01 M037102 Aplicación dos Procesos de Separación á Fabricación de Produtos Químicos OB 15.00
312110V01 312110672 Ciencia e tecnoloxía do medio ambiente TR 128.00
311110V01 311110617 Reactores químicos OP 0.00
2012/2013
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V11M085V01 M085201 Aspectos Medioambientais OB 10.00
V11M085V01 M085403 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
V11M085V01 M085404 Prácticas en Empresa OB 0.00
312110V01 312110672 Ciencia e tecnoloxía do medio ambiente TR 123.00
V04M037V01 M037301 Traballo Fin de Máster OB 0.00
V04M037V01 M037102 Aplicación dos Procesos de Separación á Fabricación de Produtos Químicos OB 15.00
311110V01 311110617 Reactores químicos OP 45.00
2011/2012
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V11M085V01 M085403 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
V11M085V01 M085404 Prácticas en Empresa OB 0.00
V11M085V01 M085401 Seguridade Alimentaria dos Produtos da Pesca e da Acuicultura OB 0.00
311110V01 311110617 Reactores químicos OP 45.00
V04M037V01 M037102 Aplicación dos Procesos de Separación á Fabricación de Produtos Químicos OB 15.00
312110V01 312110672 Ciencia e tecnoloxía do medio ambiente TR 45.00
2010/2011
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M037V01 M037102 Aplicación dos Procesos de Separación á Fabricación de Produtos Químicos OB 11.00
311110V01 311110617 Reactores químicos OP 45.00
312110V01 312110672 Ciencia e tecnoloxía do medio ambiente TR 75.00
V11M085V01 M085201 Aspectos Medioambientais OB 10.00
V12G360V01 G360205 Química: Química FB 64
2009/2010
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M037V01 M037102 Aplicación dos Procesos de Separación á Fabricación de Produtos Químicos OB 11.00
312110V01 312110106 Fundamentos químicos da enxeñaría TR 0.00
312110V01 312110672 Ciencia e tecnoloxía do medio ambiente TR 0.00

Titorías non presenciais horario fixo

O docente ten unha oferta de titorías non presenciais en horario fixo coa seguinte programación:

Día da semana
Martes
Rango de horas
10:00 - 13:00
Lugar
VIRTUAL, Escola de Enxeñaría Industrial
Cuadrimestre
1º Cuatrimestre (2020/2021)
Día da semana
Martes
Rango de horas
10:00 - 13:00
Lugar
VIRTUAL, Escola de Enxeñaría Industrial
Cuadrimestre
2º Cuatrimestre (2020/2021)
Día da semana
Venres
Rango de horas
10:00 - 13:00
Lugar
VIRTUAL, Escola de Enxeñaría Industrial
Cuadrimestre
1º Cuatrimestre (2020/2021)
Día da semana
Venres
Rango de horas
11:00 - 14:00
Lugar
VIRTUAL, Escola de Enxeñaría Industrial
Cuadrimestre
2º Cuatrimestre (2020/2021)

2018/2019

Eliminación de gases ácidos do gas natural. Simulación do proceso - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

Simulación dun proceso de extracción de compostos fenólicos de augas residuais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
“Extracción de compostos aromáticos de cru de petróleo empregando novos solventes” - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007