José Manuel González Pazos

Externo

Docencia

2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V08 M066225 A Formación Profesional OB 20
V02M066V07 M066225 A Formación Profesional OB 20
V02M066V07 M066228 Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Primario e Secundario OB 30
V02M066V06 M066226 Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Servizos OB 30
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V06 M066225 A Formación Profesional OB 20
V02M066V08 M066225 A Formación Profesional OB 20
V02M066V06 M066226 Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Servizos OB 30
V02M066V07 M066228 Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Primario e Secundario OB 30
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V06 M066226 Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Servizos OB 30
V02M066V07 M066228 Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Primario e Secundario OB 30
V02M066V08 M066225 A Formación Profesional OB 39
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V07 M066228 Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Primario e Secundario OB 30
V02M066V08 M066225 A Formación Profesional OB 39

2019/2020

Análise do índice de matriculación en formación profesional a distancia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Percepción e satisfacción do alumnado nun caso real de plurilingüismo en Formación Profesional - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2018/2019

Valoración da actuación do alumnado de fp do Ies A Guía (Vigo) e o Ies Ribeira do Louro (O Porriño), en situacións de emerxencia. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Os proxectos colaborativos como método de inclusión na formación profesional - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Estudo da motivación do alumnado de Formación Profesional no sector turístico. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A empatía na industria do turismo; na formación e no traballo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A actualidade da avaliación da propia práctica docente - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2017/2018

Acceso a ensinanzas universitarias como factor motivacional nos alumnos/as de formación profesional. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Desigualdades de xénero e coeducación na Formación Profesional - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Inserción laboral na FP - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
SVB e uso do DEA dentro do contido de primeiros auxilios impartido polo profesorado de FOL - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Coñecementos sobre saúde dos alumnos do CIFP A Carballeira - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Pasado, presente e futuro na familia de edificación e obra civil. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Importancia da educación en valores en FP Básica e C.M. Situación nun CIFP determinado. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A Inserción Laboral na FP - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2016/2017

A Formación Profesional para o Emprego - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Integración e satisfacción utilizando metodoloxía de Aprendizaxe Baseada en Proxectos (ABP) no módulo formativo de Informática Industrial do Ciclo Superior de Automatización e Robótica Industrial - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Riscos asociados ós procesos de ensinanza e aprendizaxe na formación profesional - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Acreditación de competencias FP: análise prazas ofertadas /solicitudes 2011-2017 - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análise das tarefas do xefe de departamento nun Centro Integrado de Formación Profesional - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análise da oferta formativa en FP regrada e FP para o emprego para a adquisición das cualificacións profesionais propias do sector - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007