Juan Carlos Mejuto Fernández

Catedrático/a de universidade

Departamento

Docencia

2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O01G261V01 G261913 Química da atmosfera OP 28
O01G261V01 G261918 Contaminación atmosférica OP 28
O01G041V01 G041203 Química: Ampliación de química FB 28
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O01M142V01 M142103 Técnicas de Documentación para a Investigación OB 5
O01G261V01 G261918 Contaminación atmosférica OP 28
O01G261V01 G261913 Química da atmosfera OP 56
O01G041V01 G041203 Química: Ampliación de química FB 0.0
O01G041V01 G041103 Química: Química FB 14
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O01G041V01 G041103 Química: Química FB 14
O01G041V01 G041203 Química: Ampliación de química FB 56
O01G260V01 G260904 Química da atmosfera OP 0.0
O01G260V01 G260905 Contaminación atmosférica OP 0.0
O01G261V01 G261913 Química da atmosfera OP 28
O01G261V01 G261918 Contaminación atmosférica OP 28
O01M142V01 M142103 Técnicas de Documentación para a Investigación OB 2
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O01G041V01 G041203 Química: Ampliación de química FB 56
O01M142V01 M142103 Técnicas de Documentación para a Investigación OB 1
O01G260V01 G260905 Contaminación atmosférica OP 28
O01G261V01 G261913 Química da atmosfera OP 28
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O01G260V01 G260904 Química da atmosfera OP 28
101611V01 101611801 Contaminación OP 0.0
O01G041V01 G041203 Química: Ampliación de química FB 56
O01G260V01 G260905 Contaminación atmosférica OP 28
O01M142V01 M142103 Técnicas de Documentación para a Investigación OB 11
O01G040V01 G040203 Química: Ampliación de química FB 0.0
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O01M142V01 M142103 Técnicas de Documentación para a Investigación OB 2
101611V01 101611801 Contaminación OP 0.0
O01G040V01 G040203 Química: Ampliación de química FB 0.0
O01G041V01 G041203 Química: Ampliación de química FB 46
O01G260V01 G260904 Química da atmosfera OP 14
O01G260V01 G260905 Contaminación atmosférica OP 56
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O01M142V01 M142103 Técnicas de Documentación para a Investigación OB 8
101511V01 101511622 Bases físico-químicas da contaminación OP 0.0
101611V01 101611801 Contaminación OP 0.0
O01G040V01 G040105 Química: Química FB 60
O01G040V01 G040203 Química: Ampliación de química FB 30
O01G260V01 G260904 Química da atmosfera OP 30
O01G260V01 G260905 Contaminación atmosférica OP 15
2013/2014
Titulación Materia Nome Carác. Horas
101511V01 101511622 Bases físico-químicas da contaminación OP 0.0
101611V01 101611801 Contaminación OP 0.0
O01G260V01 G260904 Química da atmosfera OP 30
O01G040V01 G040203 Química: Ampliación de química FB 75
O01G260V01 G260905 Contaminación atmosférica OP 30
O01M032V01 M032103 Documentación OP 2
2012/2013
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O01G280V01 G280203 Ampliación de química OB 30
O01G260V01 G260904 Química da atmosfera OP 45
O01G040V01 G040405 Química física OB 30
O01M032V01 M032103 Documentación OP 5
101611V01 101611801 Contaminación OP 60
V11M072V01 M072115 Termodinámica de Sistemas Coloidais OB 10
2011/2012
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O01M032V01 M032103 Documentación OP 5
M56O01M001V01 M001101 Informática Aplicada OP 0.0
M56O01M001V01 M001102 Técnicas da Análise e Predición Meteorolóxica OP 0.0
M56O01M001V01 M001103 Documentación OP 0.0
M56O01M001V01 M001104 Xestión de Organismos Certificadores de Produtos Alimentarios OP 0.0
M56O01M001V01 M001105 Agrometeoroloxía OP 0.0
M56O01M001V01 M001106 Bioclimatoloxía OP 0.0
M56O01M001V01 M001107 Deseño Asistido por Ordenador OP 0.0
M56O01M001V01 M001108 Modelización e Simulación OP 0.0
M56O01M001V01 M001109 Hidroloxía OP 0.0
M56O01M001V01 M001110 Marqueting Agroalimentario OP 0.0
M56O01M001V01 M001111 Prevención de Riscos Laborais OP 0.0
M56O01M001V01 M001112 Seguridade e Hixiene nos Laboratorios OP 0.0
M56O01M001V01 M001113 Bioestatística e Deseño Experimental OP 0.0
M56O01M001V01 M001114 Enxeñería Alimentaria OP 0.0
M56O01M001V01 M001115 Técnicas Instrumentais OP 0.0
M56O01M001V01 M001116 Xestión Ambiental OP 0.0
M56O01M001V01 M001117 Lexislación OP 0.0
M56O01M001V01 M001118 Lingua Estranxeira OP 0.0
M56O01M001V01 M001119 Avaliación Económica de Procesos OP 0.0
M56O01M001V01 M001120 Inglés OP 0.0
M56O01M001V01 M001121 Francés OP 0.0
M56O01M001V01 M001122 Alemán OP 0.0
M56O01M001V01 M001201 Agroquímica e Química do Solo OP 0.0
M56O01M001V01 M001202 Xestión de Solos Agrícolas OP 0.0
M56O01M001V01 M001203 Agricultura Biolóxica OP 0.0
M56O01M001V01 M001204 Química dos Produtos Fitosanitarios OP 0.0
M56O01M001V01 M001205 Fertilizantes e Fertilización OP 0.0
M56O01M001V01 M001206 Fitopatoloxía OP 0.0
M56O01M001V01 M001207 Mellora Vexetal OP 0.0
M56O01M001V01 M001208 Agronomía e Produción de Materias Primas OP 0.0
M56O01M001V01 M001209 Química e Bioquímica Alimentaria OP 0.0
M56O01M001V01 M001210 Control de Calidade na Industria Alimentaria OP 0.0
M56O01M001V01 M001211 Conservación de Alimentos OP 0.0
M56O01M001V01 M001212 Aditivos Alimentarios OP 0.0
M56O01M001V01 M001213 Materiais para Contacto Alimentario OP 0.0
M56O01M001V01 M001214 Contaminación Abiótica de Alimentos OP 0.0
M56O01M001V01 M001215 Acondicionamento Organoléptico OP 0.0
M56O01M001V01 M001216 Conservación de Alimentos OP 0.0
M56O01M001V01 M001217 Manipulación de Alimentos OP 0.0
M56O01M001V01 M001218 Autenticidade Alimentaria OP 0.0
M56O01M001V01 M001219 Contaminación Biótica de Alimentos OP 0.0
M56O01M001V01 M001220 Análise de Perigos e Puntos Críticos (APPC) OP 0.0
M56O01M001V01 M001221 Ingredientes e Aditivos Alimentarios OP 0.0
M56O01M001V01 M001222 Operacións de Separación OP 0.0
M56O01M001V01 M001223 Procesos Avanzados de Extracción OP 0.0
M56O01M001V01 M001224 Hidrocoloides na Industria Alimentaria OP 0.0
M56O01M001V01 M001225 Monitorización e Control OP 0.0
M56O01M001V01 M001226 Deseño de Procesos na Industria Alimentaria OP 0.0
M56O01M001V01 M001227 Descritiva de Procesos na Industria Alimentaria OP 0.0
M56O01M001V01 M001228 Química e Enxeñería de Macromoléculas OP 0.0
M56O01M001V01 M001229 Microbioloxía Industrial OP 0.0
M56O01M001V01 M001230 Cinética e Temodinámica dos Procesos Biotecnolóxicos OP 0.0
M56O01M001V01 M001231 Técnicas e Equipos Auxiliares OP 0.0
M56O01M001V01 M001232 Materias Primas OP 0.0
M56O01M001V01 M001233 Enxeñería Xenética OP 0.0
M56O01M001V01 M001234 Biorreactores OP 0.0
M56O01M001V01 M001235 Procesos de Transformación na Industria Alimentaria OP 0.0
M56O01M001V01 M001236 Deseño de Novos Produtos Alimentarios OP 0.0
M56O01M001V01 M001237 Tecnoloxía do Envasado OP 0.0
M56O01M001V01 M001238 Canais de Distribución OP 0.0
M56O01M001V01 M001239 Tese de Maestría (Vía Académica) OB 0.0
M56O01M001V01 M001240 Tese de Maestría (Vía Profesional) OB 0.0
M56O01M001V01 M001241 Prácticas en Empresas (Vía Profesional) OB 0.0
V11M072V01 M072209 Avances en Coloides e Interfases OP 5
V11M072V01 M072210 Problemas de Escalado entre o Laboratorio e a Fabricación Industrial de Coloides OP 10
V11M072V01 M072208 Traballo Fin de Máster OB 10
V04M046V01 M046103 Monitorización e Modelización da Contaminación OB 1
2010/2011
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V11M072V01 M072208 Traballo Fin de Máster OB 15
V11M072V01 M072209 Avances en Coloides e Interfases OP 5
V11M072V01 M072210 Problemas de Escalado entre o Laboratorio e a Fabricación Industrial de Coloides OP 20
101611V01 101611123 Química OB 0.0
101611V01 101611801 Contaminación OP 60
M56O01M001V01 M001116 Xestión Ambiental OP 0.0
M56O01M001V01 M001117 Lexislación OP 0.0
M56O01M001V01 M001118 Lingua Estranxeira OP 0.0
M56O01M001V01 M001119 Avaliación Económica de Procesos OP 0.0
M56O01M001V01 M001120 Inglés OP 0.0
M56O01M001V01 M001121 Francés OP 0.0
M56O01M001V01 M001122 Alemán OP 0.0
O01M032V01 M032103 Documentación OP 10
O01M032V01 M032223 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
O01M032V01 M032129 Cinética e Termodinámica de Procesos Biotecnolóxicos OP 15
V04M046V01 M046103 Monitorización e Modelización da Contaminación OB 3
M56O01M001V01 M001101 Informática Aplicada OP 0.0
M56O01M001V01 M001102 Técnicas da Análise e Predición Meteorolóxica OP 0.0
M56O01M001V01 M001103 Documentación OP 0.0
M56O01M001V01 M001104 Xestión de Organismos Certificadores de Produtos Alimentarios OP 0.0
M56O01M001V01 M001105 Agrometeoroloxía OP 0.0
M56O01M001V01 M001106 Bioclimatoloxía OP 0.0
M56O01M001V01 M001107 Deseño Asistido por Ordenador OP 0.0
M56O01M001V01 M001108 Modelización e Simulación OP 0.0
M56O01M001V01 M001109 Hidroloxía OP 0.0
M56O01M001V01 M001110 Marqueting Agroalimentario OP 0.0
M56O01M001V01 M001111 Prevención de Riscos Laborais OP 0.0
M56O01M001V01 M001112 Seguridade e Hixiene nos Laboratorios OP 0.0
M56O01M001V01 M001113 Bioestatística e Deseño Experimental OP 0.0
M56O01M001V01 M001114 Enxeñería Alimentaria OP 0.0
M56O01M001V01 M001115 Técnicas Instrumentais OP 0.0
2009/2010
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M046V01 M046103 Monitorización e Modelización da Contaminación OB 2
101611V01 101611123 Química OB 0.0
101611V01 101611801 Contaminación OP 0.0
O01G040V01 G040105 Química: Química FB 0.0

Titorías presenciais concertadas

O docente ten unha oferta de titorías presenciais concertadas durante o período Anual (2020/2021). Para concertar unha cita podes facelo dende a túa Secretaría Online.

Titorías non presenciais concertadas

O docente ten unha oferta de titorías non presenciais en horario concertado durante o período 1º Cuatrimestre (2020/2021). Para concertar unha cita podes facelo dende a túa Secretaría Online.

O docente ten unha oferta de titorías non presenciais en horario concertado durante o período 2º Cuatrimestre (2020/2021). Para concertar unha cita podes facelo dende a túa Secretaría Online.

2019/2020

Influenza da pandemia do COVID-19 sobre as emisions de Gases de Efecto Invernadoiro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aceites esenciais como base de biopraguicidas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo da estabilidade do Ion Nitroprusiato Sodico en microemulsions AOT - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

Modelado da irradiación global mensual usando estacións da rede de Meteogalicia. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e implantación dun reactor de uso doméstico para a transformación de aceite usado en biodiésel. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

Revisión crítica dos modelos bioinformáticos para a caracterización do aceite de oliva - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2014/2015

Estabilidade de autoagregados biomiméticos en presenza de antioxidantes naturais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007