Lucía Díaz Vilariño

Externo

Docencia

2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V09M180V01 M180102 Represantación da información espacial OB
V09M180V01 M180110 Procesamento de datos LiDAR OP 7
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V09M151V01 M151101 Fundamentos de Enxeñaría Cartográfica OP 8.00
V09M151V01 M151104 Xeoprocesos OB 28.00
V09M151V01 M151201 Teledetección e Procesado de Imaxe OP 16.00
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V09M151V01 M151101 Fundamentos de Enxeñaría Cartográfica OP 8.00
V09M151V01 M151104 Xeoprocesos OB 20.00
V09M151V01 M151201 Teledetección e Procesado de Imaxe OP 16.00
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V09M151V01 M151201 Teledetección e Procesado de Imaxe OP 24.00

2018/2019

Procesamento de imaxes satelitáis para caracterización de illas de calor urbanas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Procesado automático de nubes de puntos para o cálculo de rutas para vehículos aéreos non tripulados no interior de edificios - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Seguimento temporal de actividades mineiras a ceo aberto a partir de nubes de puntos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Segmentación e caracterización de elementos en nubes de puntos para o establecemento de relacións en contornas urbanas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Sistema de información xeográfico para o inventario de infraestruturas danadas en episodios de clima extremo na rexión de Galicia. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A detección de obstáculos a partires de datos LiDAR para automóviles autónomos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Eficiencia enerxética no alumbrado público de O Grove - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Control de movementos de terras en infraestruturas civís a partir de datos LiDAR - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Comparativa entre a clasificación do uso do terreo mediante LiDAR multiespectral e imaxe satelital en Tobermory (Ontario, Canadá). - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Avaliación da visibilidade en contornas urbanas a partir de nubes de puntos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Avaliación do comportamento da sinal GPS en canóns urbanos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2017/2018

Revisión da aplicabilidade de nubes de puntos para modelado de illas de calor urbanas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Procesado automático de nubes de puntos para cálculo de rutas óptimas en entornos urbáns. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

Estimación de recurso solar en tellados empregando tecnoloxía SIX e nubes de puntos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Determinación do potencial eólico para a instalación dunha árbore eólico na Escola Técnica Superior de Enxeñería de Minas da Universidade de Vigo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Mejora de la eficiencia energética mediante iluminación LED en una vivienda unifamiliar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Mellora da eficiencia enerxética mediante iluminación LED nunha nave da empresa Adhex Tech Tapes - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Avaliación de incendios mediante teledetección no parque natural do Xurés. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Proxecto de instalación de enerxías renovables nunha vivenda illada da rede eléctrica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Sistemas de Información Xeográfica para determinación do potencial eólico de cara á instalación de árbores eólicas na praza do Concello de Vigo (Praza do Rei). - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Sistemas de Información Xeográfica para determinación do potencial solar na Praza da Estrela (Vigo) para a instalación de árbores solares. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Sistemas de Información Xeográfica para determinación do potencial solar para a instalación dunha árbore solar na Escola Técnica Superior de Enxeñería de Minas e Enerxía da Universidade de Vigo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Sistemas de información xeográfica para estimación do recurso eólico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

Mellora de eficiencia enerxética mediante iluminación LED nunha nave industrial no Polígono Industrial de Los Villares (Salamanca) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Evaluación do recurso eólico offshore empregando tecnoloxía GIS - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Evaluación do recurso eólico empregando tecnoloxía SIG - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e fabricación de diferentes pezas para vehículos aéreos non tripulados empregando técnicas de impresión 3D - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Sistema de información xeográfico de apoio ó mantemento de taludes en carretera - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Control de canteiras empregando técnicas de teledetección e procesado de imaxe - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Segmentación automática de nubes de puntos LIDAR e modelado 3D para a xeración de bloques de edificacións en entornos urbanos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007