Lucía Díaz Vilariño

Investigador/a Ramón y Cajal

Docencia

2022/2023
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G350V01 G350604 Oficina técnica OB 8
V12G360V01 G360702 Oficina técnica OB 32
V02G031V01 G031404 Redacción e execución de proxectos OB 4
V12G320V01 G320704 Oficina técnica OB 20
V12G320V01 G320101 Expresión gráfica: Expresión gráfica FB 7
V04M141V01 M141215 Instalacións e Innovación Industrial OB 2
V04M141V02 M141337 Instalacións e Innovación Industrial OP 3
2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G350V01 G350604 Oficina técnica OB 22
V12G320V01 G320704 Oficina técnica OB 26
V12G340V01 G340307 Oficina técnica OB 32
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G350V01 G350604 Oficina técnica OB 32
V12G350V01 G350914 Deseño de plantas químicas e de proceso OP 12
V12G320V01 G320704 Oficina técnica OB 12
V12G320V01 G320101 Expresión gráfica: Expresión gráfica FB 24
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V09M180V01 M180102 Represantación da información espacial OB 0.0
V09M180V01 M180110 Procesamento de datos LiDAR OP 7
V09M180V01 M180101 Enxeñaría cartográfica e xeodesia OB 25
V09M180V01 M180112 Minería de datos espacio-temporais OP 0.0
V09M180V01 M180111 Computación de altas prestacións OP 0.0
V09M180V01 M180109 Procesamento de imaxe xeospacial OP 24
V09M180V01 M180105 Proxectos SIX OP 0.0
V09M180V01 M180107 Desenvolvemento de aplicacións SIX en móbiles OP 0.0
V09M180V01 M180104 Procesamento da información espacial OB 24
V09M180V01 M180103 Visualización da información espacial OB 0.0
V09M180V01 M180114 Traballo fin de máster OB 0.0
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V09G310V01 G310514 Cartografía temática e teledetección OP 20
V09M180V01 M180102 Represantación da información espacial OB 0.0
V09M180V01 M180103 Visualización da información espacial OB 0.0
V09M180V01 M180104 Procesamento da información espacial OB 11
V09M180V01 M180105 Proxectos SIX OP 0.0
V09M151V01 M151101 Fundamentos de Enxeñaría Cartográfica OP 0.0
V09M151V01 M151102 Fundamentos de Sistemas de Información OP 0.0
V09M151V01 M151103 Representación de Información Espacial OB 0.0
V09M151V01 M151104 Xeoprocesos OB 0.0
V09M151V01 M151105 Visualización de Información Espacial OB 0.0
V09M151V01 M151106 Proxectos SIG OB 0.0
V09M151V01 M151201 Teledetección e Procesado de Imaxe OP 0.0
V09M151V01 M151202 Redes de Sensores OP 0.0
V09M151V01 M151203 Desenvolvemento de Aplicacións SIG en Web OP 0.0
V09M151V01 M151204 Desenvolvemento de Aplicacións SIG en Móbiles OP 0.0
V09M151V01 M151205 Prácticas Externas OP 0.0
V09M151V01 M151206 Traballo Fin de Máster OB 0.0
V09M180V01 M180101 Enxeñaría cartográfica e xeodesia OB 25
V09M180V01 M180111 Computación de altas prestacións OP 0.0
V09M180V01 M180112 Minería de datos espacio-temporais OP 0.0
V09M180V01 M180109 Procesamento de imaxe xeospacial OP 24
V09M180V01 M180106 Desenvolvemento de aplicacións SIX en web OP 0.0
V09M180V01 M180107 Desenvolvemento de aplicacións SIX en móbiles OP 0.0
V09M180V01 M180114 Traballo fin de máster OB 0.0
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V09M151V01 M151101 Fundamentos de Enxeñaría Cartográfica OP 8
V09M151V01 M151104 Xeoprocesos OB 28
V09M151V01 M151201 Teledetección e Procesado de Imaxe OP 16
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V09M151V01 M151101 Fundamentos de Enxeñaría Cartográfica OP 8
V09M151V01 M151104 Xeoprocesos OB 20
V09M151V01 M151201 Teledetección e Procesado de Imaxe OP 16

  2021/2022

  Modelos BIM para planificación de operacións de deconstrución e xestión de RCD - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Optimización energética dunha vivenda de 103 m² e 2 plantas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2020/2021

  Modelado tridimensional de contornas urbanas a partir de datos xeoespaciais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Proxecto de actividade para una clínica dental. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Actividade e instalación dunha fábrica de pizarra - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Procesamento de nubes de puntos para a detección e caracterización da corrosión en superficies. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Modelado de nube de puntos en ambientes industriais para simulación acústica - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2019/2020

  Xeración automática de mapas de navegación en interiores de edificios a partir de nubes de puntos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño e aplicación dunha metodoloxía baseada no paradigma BIM para obter modelos interoperables a partir de datos geoespaciais. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  Desenvolvemento dun método automático para a identificación e localización de activos lineales de protección en estradas a parir de sistemas LIDAR mobile. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2018/2019

  A detección de obstáculos a partires de datos LiDAR para automóviles autónomos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Procesado automático de nubes de puntos para o cálculo de rutas para vehículos aéreos non tripulados no interior de edificios - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Procesamento de imaxes satelitáis para caracterización de illas de calor urbanas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Sistema de información xeográfico para o inventario de infraestruturas danadas en episodios de clima extremo na rexión de Galicia. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Seguimento temporal de actividades mineiras a ceo aberto a partir de nubes de puntos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Segmentación e caracterización de elementos en nubes de puntos para o establecemento de relacións en contornas urbanas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Eficiencia enerxética no alumbrado público de O Grove - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Control de movementos de terras en infraestruturas civís a partir de datos LiDAR - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Comparativa entre a clasificación do uso do terreo mediante LiDAR multiespectral e imaxe satelital en Tobermory (Ontario, Canadá). - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Avaliación da visibilidade en contornas urbanas a partir de nubes de puntos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Avaliación do comportamento da sinal GPS en canóns urbanos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2017/2018

  Revisión da aplicabilidade de nubes de puntos para modelado de illas de calor urbanas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Procesado automático de nubes de puntos para cálculo de rutas óptimas en entornos urbáns. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2016/2017

  Avaliación de incendios mediante teledetección no parque natural do Xurés. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Sistemas de información xeográfica para estimación do recurso eólico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Sistemas de Información Xeográfica para determinación do potencial eólico de cara á instalación de árbores eólicas na praza do Concello de Vigo (Praza do Rei). - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Sistemas de Información Xeográfica para determinación do potencial solar na Praza da Estrela (Vigo) para a instalación de árbores solares. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Sistemas de Información Xeográfica para determinación do potencial solar para a instalación dunha árbore solar na Escola Técnica Superior de Enxeñería de Minas e Enerxía da Universidade de Vigo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Proxecto de instalación de enerxías renovables nunha vivenda illada da rede eléctrica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Mellora da eficiencia enerxética mediante iluminación LED nunha nave da empresa Adhex Tech Tapes - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Mejora de la eficiencia energética mediante iluminación LED en una vivienda unifamiliar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Determinación do potencial eólico para a instalación dunha árbore eólico na Escola Técnica Superior de Enxeñería de Minas da Universidade de Vigo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estimación de recurso solar en tellados empregando tecnoloxía SIX e nubes de puntos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2015/2016

  Mellora de eficiencia enerxética mediante iluminación LED nunha nave industrial no Polígono Industrial de Los Villares (Salamanca) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño e fabricación de diferentes pezas para vehículos aéreos non tripulados empregando técnicas de impresión 3D - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Evaluación do recurso eólico empregando tecnoloxía SIG - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Evaluación do recurso eólico offshore empregando tecnoloxía GIS - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Sistema de información xeográfico de apoio ó mantemento de taludes en carretera - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  Segmentación automática de nubes de puntos LIDAR e modelado 3D para a xeración de bloques de edificacións en entornos urbanos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Control de canteiras empregando técnicas de teledetección e procesado de imaxe - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007