M. Esther Barreal Modroño

Profesor/a contratado/a doutor/a

Docencia

2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M074V01 M074217 Biotecnoloxía Vexetal OP 8
V02M074V01 M074102 Enxeñaría Celular e Tisular OB 7
V02G030V01 G030203 Bioloxía: Técnicas básicas de laboratorio FB 20
V02G030V01 G030909 Produción vexetal OP 27

2019/2020

Deseño de protocolos de enraizamento de especies leñosas de bosque autóctono - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Valoración de parámetros bióticos e abióticos para a monitorización de cultivos de plantas en hidroponía. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

Establecemento “in vitro” de suspensións de células de “Bryophyllum” e estimación do potencial antioxidante dos seus metabolitos secundarios - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Deseño dun medio de cultivo para Bryophyllum spp. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo da multiplicación in vitro e micorrización ex vitro do castiñeiro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Diseño dun medio de cultivo para o enraizamento dun clon recalcitrante de castaño - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2017/2018

Dinámica de fosfato no lodo de dixestión anaeróbica dunha EDAR - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Microinjerto de diferentes especies de Actinidia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Optimización dun medio de micropropagación para especies do xénero Bryophyllum - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Establecemento de suspensións celulares de especies do xénero Bryophyllum - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo da actividade antioxidante de Eryngium viviparum e o seu potencial uso alimentario - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Determinación dos factores crave para o establecemento dun medio de cultivo in vitro para Actinidia arguta cv. Issai empregando redes neuronais artificiais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2016/2017

Establecemento de cultivo in vitro de Kiwiño (Actinidia arguta) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Establecemento in vitro e callogénesis de Bryophyllum spp. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Validación dun novo protocolo de multiplicación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

Cultivo in vitro de Actinidia sp. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estrutura do Grao en Bioloxía: España vs Europa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Micropropagación da especie vexetal ameazada ('Eryngium viviparum') - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Caracterización climática e edáfica de turbeiras de montaña da Sierra del Xistral (Lugo) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Micropropagación da especie vexetal ameazada ('Eryngium viviparum') - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Establecemento de cultivo in vitro de Kiwiño (Actinidia arguta) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Optimización da xerminación "in vitro" da especie vexetal ameazada ("Eryngium viviparum") - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007