María Carmen Ricoy Lorenzo

Profesor/a titular de universidade

Curriculum Vitae

Ler máis

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G130V01 G130602 Prácticas externas: Practicum I OB 10
O05G130V01 G130801 Prácticas externas: Practicum II OB 13
O05M138V01 M138107 Educación de Adultos OB 12
O05G130V01 G130105 Recursos tecnolóxicos en educación social OB 12
O02M066V06 M066107 A Innovación e a Investigaicón Educativa como Factores para a Mellora e o Asesoramento Escolar OB 30
2022/2023
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05M138V01 M138107 Educación de Adultos OB 10
O02M066V06 M066107 A Innovación e a Investigaicón Educativa como Factores para a Mellora e o Asesoramento Escolar OB 30
O02M066V06 M066103 Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos OB 2
O05G130V01 G130105 Recursos tecnolóxicos en educación social OB 11
O05G130V01 G130602 Prácticas externas: Practicum I OB 10
O05G130V01 G130801 Prácticas externas: Practicum II OB 20
2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G130V01 G130105 Recursos tecnolóxicos en educación social OB 30
O05G130V01 G130602 Prácticas externas: Practicum I OB 3
O05G130V01 G130801 Prácticas externas: Practicum II OB 20
O02M066V06 M066103 Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos OB 2
O02M066V06 M066107 A Innovación e a Investigaicón Educativa como Factores para a Mellora e o Asesoramento Escolar OB 30
O05M138V01 M138107 Educación de Adultos OB 10
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O02M066V06 M066103 Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos OB 2
O02M066V06 M066107 A Innovación e a Investigaicón Educativa como Factores para a Mellora e o Asesoramento Escolar OB 30
O05G130V01 G130105 Recursos tecnolóxicos en educación social OB 30
O05G130V01 G130602 Prácticas externas: Practicum I OB 10
O05G130V01 G130801 Prácticas externas: Practicum II OB 20
O05M138V01 M138107 Educación de Adultos OB 10
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O02M066V06 M066107 A Innovación e a Investigaicón Educativa como Factores para a Mellora e o Asesoramento Escolar OB 30
O02M066V06 M066103 Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos OB 2
O05M138V01 M138107 Educación de Adultos OB 10
O05G130V01 G130105 Recursos tecnolóxicos en educación social OB 12
O05G130V01 G130602 Prácticas externas: Practicum I OB 10
O05G130V01 G130801 Prácticas externas: Practicum II OB 20
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05M138V01 M138107 Educación de Adultos OB 7
O05G130V01 G130105 Recursos tecnolóxicos en educación social OB 12
O02M066V06 M066103 Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos OB 5
O02M066V06 M066107 A Innovación e a Investigaicón Educativa como Factores para a Mellora e o Asesoramento Escolar OB 30
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05M138V01 M138107 Educación de Adultos OB 8
O05G130V01 G130105 Recursos tecnolóxicos en educación social OB 10
O02M066V06 M066103 Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos OB 5
O02M066V06 M066107 A Innovación e a Investigaicón Educativa como Factores para a Mellora e o Asesoramento Escolar OB 27
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O02M066V06 M066103 Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos OB 4
O02M066V06 M066107 A Innovación e a Investigaicón Educativa como Factores para a Mellora e o Asesoramento Escolar OB 27
O05M138V01 M138107 Educación de Adultos OB 8
O05G130V01 G130105 Recursos tecnolóxicos en educación social OB 15

  Titorías presenciais concertadas

  O docente ten unha oferta de titorías presenciais concertadas durante o período 1º Cuatrimestre (2023/2024). Para concertar unha cita podes facelo dende a túa Secretaría Online.

  O docente ten unha oferta de titorías presenciais concertadas durante o período 2º Cuatrimestre (2023/2024). Para concertar unha cita podes facelo dende a túa Secretaría Online.

  2022/2023

  Como afecta a forma de presentar os contidos ao nivel de asimilación dos mesmos co alumnado de educación primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O uso do smartphone en adolescentes - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Uso dos videoxogos polo alumnado de Educación Primaria. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Alumnado TEA: medidas de atención á diversidade empregadas nas escolas. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Percepción do clima de innovación e creatividade do persoal das ONG - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Os videoxogos como recurso educativo e algunhas implicacións metodolóxicas: Aproximación bibliográfica - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Manifestacións de cyberbullying en redes sociais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O papel da gamificación na materia de Tecnoloxía e Dixitalización - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A identidade dixital vinculada ás redes sociais na adolescencia con medidas xudiciais en medio aberto - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2021/2022

  O uso de videoxogos na plataforma para computador Steam - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O uso das TIC na aula de Educación Primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Aplicación de novas metodoloxías (Flipped Classroom) na materia de Tecnoloxía - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Uso das TIC nas persoas institucionalizadas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Gamificación na educación secundaria nas materias de tecnoloxía: Estudo bibliométrico - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Emprego da Gamificación e das TIC en contextos rurais e urbanos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Brecha dixital en adultos migrantes da cidade de Ourense - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Unha década de programas de intervención sobre absentismo escolar: revisión sistemática - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Adolescencia e uso das redes sociais no smartphone: motivos, influencia e alternativas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2020/2021

  Os videoxogos nas materias de Tecnoloxía e Informática na Educación Secundaria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Videoxogos e dificultades para socializar de forma presencial na adolescencia. Unha revisión teórica. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Retrospectiva da violencia filio-parental: unha necesidade no departamento de orientación. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estereotipos de beleza en Instagram: novos retos para a Educación Social - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estereotipos de xénero no Instagram: A prevención a través da Educación Social. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Dinámicas que rodean o uso das TIC en Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Implementación dun programa de regulación emocional con persoas con TEA utilizando recursos audiovisuais. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O proceso do dó: novos desafíos para a educación social - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O/a docente como titor/a - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O uso das tic na etapa de educación infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O uso que fan os/as adolescentes do Instagram: Retos da educación social - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A aprendizaxe da lingua inglesa a través das TIC en Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Beneficios e inconvenientes do Encerado Dixital Interactivo en Educación Primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Revisión bibliográfica sobre o uso do teléfono intelixente por adolescentes: retos para a Educación Social - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Educación de Adultos: Motivacións e beneficios da Universidade de Maiores - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2019/2020

  O uso das TIC por parte das persoas con Síndrome de Down - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Proposta de intervención para promover a Igualdade de Xénero en Secundaria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Posibilidades dos MOOC para a formación continua dos/as Orientadores de Educación Secundaria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O traballo autónomo e en equipo: aportación no aprendizaxe sobre programación informática - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O bullying na educación secundaria: A educación emocional dende os departamentos de orientación - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  La educación de las personas adultas en la C.A. de Galicia: Un estudio crítico en el ámbito de las humanidades. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Invisivilidade intersexual das persoas nos recursos educativos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Gamificación aplicada á temática de estructuras na materia de tecnoloxía e informática de E. Secundaria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Figuara e formación do orientador ou da orientadora nos Institutos de Educación Secundaria da Comunidade Autónoma de Galicia. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Deseño dun programa de intervención para Tecnoloxía con aprendizaxe servizo e uso de impresora 3D. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Coñecemento tecnolóxico e uso de Internet por parte do profesorado de educación secundaria obrigatoria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Análise sobre programas de educación para persoas na terceira idade - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A Orientación na Formación Profesional - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Uso das TIC por profesionais da educación social: dominio, utilidades e contribucións ao colectivo de persoas con diversidade funcional. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2018/2019

  A integración dos educadores/as sociais no IES: Percepción do profesorado de secundaria. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Competencias dixitais de persoas adultas en risco de exclusion social: un estudo de caso - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Recursos de atención de día para infancia en situación de risco de Galicia: Análise dos Proxectos Educativos de Centro. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Os deberes escolares dentro da avaliación continua en ESO e dende a materia de Física e Química. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Prácticas de aula de alumnado que presenta NEAE: Estudo de casos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Visibilidade da Orientación na prensa dixital española - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A utilización das TIC por orientadores e orientadoras de secundaria na provincia de Ourense. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A teoría das Intelixencias Múltiples de Gardner aplicada á asignatura: Tecnoloxías da Información e da Comunicación. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A diversidade humana a través da linguaxe icónica nos libros de texto: implicacións para a orientación educativa. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A educación emocional na actividade orientadora en institutos de secundaria situados en zona semi-urbana de Galicia. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Uso do teléfono móbil na adolescencia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2017/2018

  Investigación acerca do uso das TIC por parte das persoas con discapacidade intelectual nunha asociación de Ourense. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O potencial das APP educativas con dispositivos móbiles como recurso para a educación de persoas adultas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O potencial das App educativas para a Orientación Educativa co alumnado da ESO - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O potencial de App sobre electrónica na materia de Tecnoloxía da ESO - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A percepción do alumnado sobre o papel do orientador/a en Secundaria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A atención á diversidade: estudo de casos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2016/2017

  A transmisión de machismos, sexismos e mitos do amor coas redes sociais. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise das webs dos colexios profesionais de educadoras e educadores sociais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Mulleres vítimas de violencia de xénero e o seu proceso de recuperación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O uso e a seguridade de internet na adolescencia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  As TIC na comunicación entre o/a orientador e a familia. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Percepción do alumnado de ESO sobre a relevancia da materia de tecnoloxía - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A web 2.0 na materia de Tecnología en Educación Secundaria Obligatoria: coñecemento, uso e utilidades atribuida polo alumnado da ESO - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A aprendizaxe do español como lingua estranxeira en persoas adultas inmigrantes - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Impacto dos recursos tecnolóxicos no ensino da Economía - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O traballo cooperativo na mellora das relacións sociais e do clima de aula - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2015/2016

  Uso das RRSS por personas obxecto de trata con fins de explotación sexual: Posibles riscos e esixencias de intervención socieducativa. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  influenza das tic no alumnado universitario: a oniomanía - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A transmisión de machismos, sexismos e mitos do amor coas redes sociais. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Consumo de telefonía móbil en adolescentes en risco de exclusión social - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  Dinámicas Que Rodean O Uso do Teléfono Móbil Nas/os Menores de Protección - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007