María Dolores Fernández Fustes

Profesor/a contratado/a doutor/a

Contacto

Departamento

Docencia

2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M042V01 M042203 A Mediación como Medio de Solución de Conflitos con Menores OB 26
V08M042V01 M042201 Proceso Penal de Menores OB 10
O03G081V01 G081601 Dereito procesual penal OB 34
O03M110V01 M110102 Práctica Extraxudicial OB 4
O03M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 12
O03M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 12
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03G081V01 G081924 Dereito penal e procesual de menores OP 1
O03M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 12
O03M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 12
O03M110V01 M110102 Práctica Extraxudicial OB 4
O03G081V01 G081601 Dereito procesual penal OB 60
V08M042V01 M042203 A Mediación como Medio de Solución de Conflitos con Menores OB 25
V08M042V01 M042201 Proceso Penal de Menores OB 25
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M042V01 M042203 A Mediación como Medio de Solución de Conflitos con Menores OB 25
V08M042V01 M042201 Proceso Penal de Menores OB 29
O03M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 12
O03M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 12
O03M110V01 M110102 Práctica Extraxudicial OB 4
O03G081V01 G081601 Dereito procesual penal OB 37
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 12
O03M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 12
O03M110V01 M110102 Práctica Extraxudicial OB 4
O03G081V01 G081601 Dereito procesual penal OB 53
V08M042V01 M042203 A Mediación como Medio de Solución de Conflitos con Menores OB 25
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M042V01 M042203 A Mediación como Medio de Solución de Conflitos con Menores OB 26
O03G080V01 G080604 Dereito procesual penal OB 0.0
O03M110V01 M110102 Práctica Extraxudicial OB 4
O03G081V01 G081601 Dereito procesual penal OB 57
O03M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 12
O03M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 12
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03G080V01 G080604 Dereito procesual penal OB 0.0
O03G081V01 G081601 Dereito procesual penal OB 67
O03M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 12
O03M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 12
O03M110V01 M110102 Práctica Extraxudicial OB 4
V08M042V01 M042203 A Mediación como Medio de Solución de Conflitos con Menores OB 18
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
103010V01 103010506 Dereito procesual III TR 0.0
O03M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 12
O03M110V01 M110102 Práctica Extraxudicial OB 4
O03G081V01 G081601 Dereito procesual penal OB 69
O03M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 12
V08M042V01 M042203 A Mediación como Medio de Solución de Conflitos con Menores OB 18
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
103010V01 103010506 Dereito procesual III TR 0.0
O03M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 12
O03M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 12
V08M042V01 M042203 A Mediación como Medio de Solución de Conflitos con Menores OB 17
O03M110V01 M110102 Práctica Extraxudicial OB 4
O03G080V01 G080604 Dereito procesual penal OB 29

Titorías presenciais concertadas

O docente ten unha oferta de titorías presenciais concertadas durante o período Anual (2021/2022). Para concertar unha cita podes facelo dende a túa Secretaría Online.

2020/2021

Os dispositivos electrónicos como fontes de proba. Recadación, tratamento e cadea de custodia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A formación do inventario no procedemento de liquidación da sociedade de gananciais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A formación do inventario no procedemento de liquidación da sociedade de gananciais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A mediación familiar: especial atención á situación do menor - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2019/2020

O principio de oportunidade no proceso penal de menores - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A orde de protección nos casos de violencia de xénero - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O Ministerio Fiscal no proceso penal de menores - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Familiar mediación: atención especial a la situación do menor. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2018/2019

Intervención comunicacións no proceso penal - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A intervención do Ministerio Fiscal no Proceso Penal de Menores - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A orde de protección das víctimas nos procesos por violencia de xénero. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Medidas de precaución persoais no proceso penal - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A intervención das comunicacións - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A mediación no proceso de divorcio - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2017/2018

A dilixencia de entrada en lugar pechado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
estatuto do detido - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
a mediacion con menores infractores - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A mediación familiar: especial atención á situación do menor - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Protección procesual da vítima de violencia de xénero - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A prisión preventiva - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A proba prohibida e as excepcións a súa eficacia reflexa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

Institución de herdeiro baixo condición de coidar ao testador. Un suposto práctico - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Consideracións acerca da proba electrónica e aportación ó proceso civil - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
As medidas cautelares personales no proceso penal de menores - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A detención - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A orde de protección das vítimas de violencia de xénero - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O procedemento habeas corpus - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Os dereitos do detido. Especial referencia ás novidades introducidas tra-la última reforma da LECrim - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A figura do menor na mediación familiar - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A chamada violencia cibernético: internet e as redes sociais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2015/2016

A intervención das comunicacións persoais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Dilixencia de entrada e rexistro en lugar pechado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A protección do menor no proceso penal - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

As medidas cautelares personales no proceso penal de menores - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A orde de protección - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A mediación no proceso penal dos menores - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O menor infractor e a súa protección no Proceso Penal de Menores: o principio de oportunidade. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007