María Dolores Fernández Fustes

Profesor/a contratado/a doutor/a

Contacto

Departamento

Docencia

2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M042V01 M042201 Proceso Penal de Menores OB 29
V08M042V01 M042203 A Mediación como Medio de Solución de Conflitos con Menores OB 25
O03M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 12
O03M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 12
O03M110V01 M110102 Práctica Extraxudicial OB 4
O03G081V01 G081601 Dereito procesual penal OB 37
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M042V01 M042203 A Mediación como Medio de Solución de Conflitos con Menores OB 25
O03G081V01 G081601 Dereito procesual penal OB 53
O03M110V01 M110102 Práctica Extraxudicial OB 4
O03M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 12
O03M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 12
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03G080V01 G080604 Dereito procesual penal OB 0.0
O03G081V01 G081601 Dereito procesual penal OB 57
O03M110V01 M110102 Práctica Extraxudicial OB 4
O03M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 12
O03M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 12
V08M042V01 M042203 A Mediación como Medio de Solución de Conflitos con Menores OB 26
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03G080V01 G080604 Dereito procesual penal OB 0.0
O03G081V01 G081601 Dereito procesual penal OB 67
O03M110V01 M110102 Práctica Extraxudicial OB 4
O03M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 12
O03M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 12
V08M042V01 M042203 A Mediación como Medio de Solución de Conflitos con Menores OB 18
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
103010V01 103010506 Dereito procesual III TR 0.0
V08M042V01 M042203 A Mediación como Medio de Solución de Conflitos con Menores OB 18
O03M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 12
O03M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 12
O03M110V01 M110102 Práctica Extraxudicial OB 4
O03G081V01 G081601 Dereito procesual penal OB 69
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
103010V01 103010506 Dereito procesual III TR 0.0
O03G080V01 G080604 Dereito procesual penal OB 29
O03M110V01 M110102 Práctica Extraxudicial OB 4
O03M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 12
O03M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 12
V08M042V01 M042203 A Mediación como Medio de Solución de Conflitos con Menores OB 17
2013/2014
Titulación Materia Nome Carác. Horas
103010V01 103010304 Dereito procesual I TR 0.0
103010V01 103010506 Dereito procesual III TR 0.0
O03M110V01 M110205 Prácticas Externas Básicas OB 0.0
2012/2013
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M042V01 M042203 A Mediación como Medio de Solución de Conflitos con Menores OB 9
V08M042V01 M042204 Traballo de Fin de Máster OB 5
V08M042V01 M042201 Proceso Penal de Menores OB 8
V08M042V01 M042104 Procedementos Civís e Protección de Menores. Xurisdición Voluntaria e Contenciosa OB 7
V08M049V01 M049106 Protección Procesual dos Consumidores e Usuarios OB 12
O03G080V01 G080702 Procesos especiais e métodos alternativos de solución de conflitos OB 4
O03G080V01 G080908 Dereito penal e procesual de menores OP 26
103010V01 103010304 Dereito procesual I TR 0.0
103010V01 103010506 Dereito procesual III TR 80
2011/2012
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M042V01 M042201 Proceso Penal de Menores OB 4
V08M042V01 M042203 A Mediación como Medio de Solución de Conflitos con Menores OB 9
V08M042V01 M042204 Traballo de Fin de Máster OB 5
V08M042V01 M042104 Procedementos Civís e Protección de Menores. Xurisdición Voluntaria e Contenciosa OB 7
V08M049V01 M049106 Protección Procesual dos Consumidores e Usuarios OB 12
103010V01 103010506 Dereito procesual III TR 70
103010V01 103010304 Dereito procesual I TR 0.0
O03G080V01 G080504 Sistema xudicial español e proceso civil OB 46
O03G080V01 G080604 Dereito procesual penal OB 0.0
2010/2011
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M042V01 M042201 Proceso Penal de Menores OB 6
V08M042V01 M042203 A Mediación como Medio de Solución de Conflitos con Menores OB 8
V08M042V01 M042104 Procedementos Civís e Protección de Menores. Xurisdición Voluntaria e Contenciosa OB 8
V08M049V01 M049106 Protección Procesual dos Consumidores e Usuarios OB 4
103010V01 103010304 Dereito procesual I TR 21
103010V01 103010506 Dereito procesual III TR 90
2009/2010
Titulación Materia Nome Carác. Horas
103010V01 103010506 Dereito procesual III TR 0.0
V08M049V01 M049106 Protección Procesual dos Consumidores e Usuarios OB 4
V08M042V01 M042203 A Mediación como Medio de Solución de Conflitos con Menores OB 8
V08M042V01 M042104 Procedementos Civís e Protección de Menores. Xurisdición Voluntaria e Contenciosa OB 8
V08M042V01 M042201 Proceso Penal de Menores OB 6

2019/2020

Familiar mediación: atención especial a la situación do menor. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O Ministerio Fiscal no proceso penal de menores - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

A mediación no proceso de divorcio - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A orde de protección das víctimas nos procesos por violencia de xénero. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A intervención das comunicacións - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Medidas de precaución persoais no proceso penal - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Intervención comunicacións no proceso penal - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A intervención do Ministerio Fiscal no Proceso Penal de Menores - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2017/2018

estatuto do detido - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A prisión preventiva - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A proba prohibida e as excepcións a súa eficacia reflexa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Protección procesual da vítima de violencia de xénero - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A dilixencia de entrada en lugar pechado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
a mediacion con menores infractores - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A mediación familiar: especial atención á situación do menor - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2016/2017

A orde de protección das vítimas de violencia de xénero - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Consideracións acerca da proba electrónica e aportación ó proceso civil - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A chamada violencia cibernético: internet e as redes sociais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A figura do menor na mediación familiar - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
As medidas cautelares personales no proceso penal de menores - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Institución de herdeiro baixo condición de coidar ao testador. Un suposto práctico - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Os dereitos do detido. Especial referencia ás novidades introducidas tra-la última reforma da LECrim - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O procedemento habeas corpus - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A detención - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

A protección do menor no proceso penal - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Dilixencia de entrada e rexistro en lugar pechado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A intervención das comunicacións persoais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

As medidas cautelares personales no proceso penal de menores - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A orde de protección - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A mediación no proceso penal dos menores - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O menor infractor e a súa protección no Proceso Penal de Menores: o principio de oportunidade. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007