María Esther Martínez Figueira

Profesor/a titular de universidade

Docencia

2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P02G120V01 G120981 Prácticas externas: Practicum OB
P02G120V01 G120991 Traballo de Fin de Grao OB
P02G110V01 G110981 Prácticas externas: Practicum OB
P02G110V01 G110991 Traballo de Fin de Grao OB
P02G110V01 G110302 Educación: Escola inclusiva e atención á diversidade FB 29
P02G050V01 G050981 Prácticas externas: Practicum OB
P02G050V01 G050991 Traballo de Fin de Grao OB
P02G110V01 G110103 Educación: Novas tecnoloxías aplicadas á educación infantil FB 143
O05M053V01 M053206 Técnicas Cualitativas de Investigación e Análise de Datos OB 5
P02M081V02 M081204 As TIC Aplicadas á Educación Inclusiva OP 10
P02M081V02 M081208 Traballo de Fin de Máster OB 5
P02M178V01 M178106 Aplicación das TIC na innovación educativa OB 15
P02M081V02 M081213 Prácticum I OB
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P02M081V02 M081208 Traballo de Fin de Máster OB 5
O05M053V01 M053110 Utilización das TICs para a Búsqueda, Xestión e Codificación da Información OB 5
P02M081V01 M081209 Prácticas Externas I OB
O05M053V01 M053206 Técnicas Cualitativas de Investigación e Análise de Datos OB 5
P02G110V01 G110302 Educación: Escola inclusiva e atención á diversidade FB 21
P02G110V01 G110103 Educación: Novas tecnoloxías aplicadas á educación infantil FB 5
P02G050V01 G050981 Prácticas externas: Practicum OB
P02G050V01 G050991 Traballo de Fin de Grao OB
P02G110V01 G110981 Prácticas externas: Practicum OB
P02G110V01 G110991 Traballo de Fin de Grao OB
P02G120V01 G120202 Educación: Novas tecnoloxías aplicadas á educación primaria FB
P02M066V06 M066107 A Innovación e a Investigaicón Educativa como Factores para a Mellora e o Asesoramento Escolar OB 8
P02G120V01 G120981 Prácticas externas: Practicum OB
P02G120V01 G120991 Traballo de Fin de Grao OB
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P02G120V01 G120981 Prácticas externas: Practicum OB
P02G120V01 G120991 Traballo de Fin de Grao OB
P02M066V06 M066106 Diagnóstico e Evolución da Competencia Curricular OB 10
P02M066V06 M066107 A Innovación e a Investigaicón Educativa como Factores para a Mellora e o Asesoramento Escolar OB 10
P02G120V01 G120202 Educación: Novas tecnoloxías aplicadas á educación primaria FB 38
P02G110V01 G110981 Prácticas externas: Practicum OB
P02G110V01 G110991 Traballo de Fin de Grao OB
P02G110V01 G110103 Educación: Novas tecnoloxías aplicadas á educación infantil FB 23
P02M081V01 M081204 As TIC Aplicadas á Educación Inclusiva OP 10
P02M081V01 M081208 Traballo de Fin de Máster OB 5
P02M081V01 M081209 Prácticas Externas I OB
P02M081V01 M081210 Prácticas Externas II OB 5
O05M053V01 M053110 Utilización das TICs para a Búsqueda, Xestión e Codificación da Información OB 10
O05M053V01 M053206 Técnicas Cualitativas de Investigación e Análise de Datos OB 10
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05M053V01 M053110 Utilización das TICs para a Búsqueda, Xestión e Codificación da Información OB 10
O05M053V01 M053206 Técnicas Cualitativas de Investigación e Análise de Datos OB 10
P02G120V01 G120202 Educación: Novas tecnoloxías aplicadas á educación primaria FB 92
P02G110V01 G110981 Prácticas externas: Practicum OB
P02G110V01 G110991 Traballo de Fin de Grao OB
P02G120V01 G120981 Prácticas externas: Practicum OB
P02G120V01 G120991 Traballo de Fin de Grao OB
P02M066V06 M066106 Diagnóstico e Evolución da Competencia Curricular OB 20
P02M066V06 M066107 A Innovación e a Investigaicón Educativa como Factores para a Mellora e o Asesoramento Escolar OB 10
P02M081V01 M081209 Prácticas Externas I OB
P02M081V01 M081204 As TIC Aplicadas á Educación Inclusiva OP 10
P02M081V01 M081208 Traballo de Fin de Máster OB 5
P02M081V01 M081210 Prácticas Externas II OB 5
P02G110V01 G110103 Educación: Novas tecnoloxías aplicadas á educación infantil FB

2017/2018

Recursos tecnolóxicos para a aprendizaxe de español con alumnado marroquí - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Robótica educativa para a mellora da aprendizaxe das matemáticas: un estudo de caso en TEA. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A radio escolar como recurso didáctico para mellorar a comunicación oral e escrita - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O robot mBot como resposta educativa para alumnos con espectro autista - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Os procesos cognitivos como contidos nos MOOC. Un estudo exploratorio - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Mellora do proceso lector co uso de contos multimedia interactivos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Estudo sobre a perspectiva do profesorado: o uso das TIC en alumnado TEA - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Seguridade dos e das menores en Internet: medos e riscos xa presentes en Educación Infantil. Un estudo de caso. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Realidade aumentada en Educación Infantil: unha experiencia innovadora para desenvolver a lectoescritura - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O "Proxecto Escornabots na biblioteca escolar": percepcións dende os centros educativos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
comparativa dos procesos cognitivos desenvoltos co uso do libro electrónico - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
As Dificultades de Aprendizaxe como contido nos MOOC. Un estudo exploratorio - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
As Aplicacións móbiles como recurso para as dificultades da aprendizaxe na resolución de problemas. Un estudo de caso múltiple. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2016/2017

Teacch e Tic, unha proposta de intervención para Tea - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Recursos dixitais para as dificultades de aprendizaxe na comprensión lectora: un estudio de caso. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O conto interactivo como recurso para mellorar a escritura en alumnado con discapacidade intelectual - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O conto interactivo como recurso para mellorar a intelixencia emocional no alumnado con altas capacidades - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A Tablet para a mellora da fala no atraso da linguaxe: Un estudo de caso. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A publicidade nos xoguetes desde unha perspectiva de xénero - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A formación inicial do profesorado en competencias profesionais docentes: un estudo dende a súa propia percepción. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A lectoescritura con Bee-bot en Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
aproximación aos coñecementos,actitudes e preocupacións sobre a atención a diversidade: a perspectiva dos futuros docentes de educación secundaria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Voces presentes e ausentes no libro de texto: un estudo de caso - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

Competencia dixital a través das TIC en Educación Primaria: un estudo bibliométrico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aprender a aprender no xardín de infancia a través das TIC : un estudo bibliométrico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
As TIC na Aula Hospitalaria para alumnado de 3 a 6 anos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Os proxectos de colaboración eTwinning: as necesidades de formación en TIC dos docentes de Educación Primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Traballando a teoría da mente na SA: scratch e o papel docente desde os GAEP - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

ANÁLISE DA EVOLUCIÓN DAS LICENZAS FEDERATIVAS DE TENIS NA ÚLTIMA DÉCADA (2003-2013) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
As posibilidades metacognitivas das tarefas en Educación Infantil para aprender a aprender - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O aprender a aprender a través da documentación na Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Edilim como ferramenta de intervención educativa na aula co alumnado con TDAH - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Dificultades motoras e beneficios da psicomotricidade en suxeitos diagnosticados de TDAH - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Introducindo a lingua galega nunha aula de Educación Infantil dende unha perspectiva interdisciplinar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Percepcións docentes sobre a integración das TIC na aula de Educación Primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Os contos musicais para o acercamento ó mundo literario e ó da música sinfónica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007