María Isabel Del Pozo Triviño

Axudante Profesor/a contratado/a doutor/a

Docencia

2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01G230VEI G230618 Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Español OB 12
V01G230VEI G230515 Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Español OB 144
V01M128V01 M128210 Tradución Especializada Xurídico-Administrativa: Inglés-Galego-Inglés / Inglés-Español-Inglés OP 46
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01G230VEI G230515 Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Español OB 98
V01M128V01 M128210 Tradución Especializada Xurídico-Administrativa: Inglés-Galego-Inglés / Inglés-Español-Inglés OP 46
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01G230VEI G230515 Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Español OB 98.00
V01G230VEI G230618 Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Español OB 33.00
V01M128V01 M128210 Tradución Especializada Xurídico-Administrativa: Inglés-Galego-Inglés / Inglés-Español-Inglés OP 48.00
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01G230VEI G230515 Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Español OB 72.00
V01G230VEI G230618 Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Español OB 48.00
V01M128V01 M128210 Tradución Especializada Xurídico-Administrativa: Inglés-Galego-Inglés / Inglés-Español-Inglés OP 48.00
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01M128V01 M128210 Tradución Especializada Xurídico-Administrativa: Inglés-Galego-Inglés / Inglés-Español-Inglés OP 48.00
V01G230VEI G230515 Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Español OB 96.00
V01G230VEI G230618 Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Español OB 26
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01G230VEI G230515 Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Español OB 77.00
V01G230VEI G230618 Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Español OB 32.00
V01M128V01 M128210 Tradución Especializada Xurídico-Administrativa: Inglés-Galego-Inglés / Inglés-Español-Inglés OP 48.00
301411EFV01 301411671 Interpretación consecutiva B/A1/B: Inglés/Español/Inglés OP 0.00
301411EFV01 301411684 Interpretación nos servizos públicos B/A1/B: Inglés/Español/Inglés OP 0.00
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01G230VEI G230618 Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Español OB 40.00
V01G230VEI G230515 Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Español OB 144.00
301411EFV01 301411684 Interpretación nos servizos públicos B/A1/B: Inglés/Español/Inglés OP 0.00
301411EFV01 301411671 Interpretación consecutiva B/A1/B: Inglés/Español/Inglés OP 0.00
V01M128V01 M128210 Tradución Especializada Xurídico-Administrativa: Inglés-Galego-Inglés / Inglés-Español-Inglés OP 48.00
2013/2014
Titulación Materia Nome Carác. Horas
301411EFV01 301411671 Interpretación consecutiva B/A1/B: Inglés/Español/Inglés OP 0.00
301411EFV01 301411684 Interpretación nos servizos públicos B/A1/B: Inglés/Español/Inglés OP 0.00
V01G230VEI G230618 Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Español OB 60.00
V01G230VEI G230515 Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Español OB 144.00
2012/2013
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01M084V01 M084108 Interpretación Consecutiva EN_ES_EN OB 24.00
V01M084V01 M084201 IC Espec. (institucións-política) EN_ES_EN OB 8.00
301411EFV01 301411684 Interpretación nos servizos públicos B/A1/B: Inglés/Español/Inglés OP 60.00
V01G230VEI G230515 Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Español OB 144.00
V01G230VEI G230906 Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Inglés-Español OP 48.00
2011/2012
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01G230VEI G230618 Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Español OB 21.00
V01G230VEI G230515 Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Español OB 144.00
301411EFV01 301411684 Interpretación nos servizos públicos B/A1/B: Inglés/Español/Inglés OP 60.00
2010/2011
Titulación Materia Nome Carác. Horas
301411EIV01 301411671 Interpretación consecutiva B/A1/B: Inglés/Español/Inglés OP 60.00
301411EIV01 301411684 Interpretación nos servizos públicos B/A1/B: Inglés/Español/Inglés OP 60.00
301411EIV01 301411404 Técnicas da interpretación consecutiva B/A1/B: Inglés/Español/Inglés TR 100.00
2009/2010
Titulación Materia Nome Carác. Horas
301411EFV01 301411671 Interpretación consecutiva B/A1/B: Inglés/Español/Inglés OP 0.0
301411EFV01 301411684 Interpretación nos servizos públicos B/A1/B: Inglés/Español/Inglés OP 0.0

2019/2020

Os corredores intérpretes de buques: análise sobre a profesión e identidades - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análise comparada dos recursos existentes sobre a interpretación nas organizacións non gobernamentais (ONG) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Interpretación en contextos de asilo e refuxio en España - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise traductolóxica de documentación xurídica de Cruz Vermella - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

A interpretación xudicial no contexto español: análise da actuación dos operadores xurídicos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análese da transposición da Directiva 2010/64/UE en distintos países da Unión Europea - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise e autoevaluación de unha interpretación de enlace no eido sanitario - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise de erros nunha interpretación simultánea ante os medios de comunicación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2017/2018

interpretación no ámbito xudicial: análise dunha interpretación nun xuízo penal - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O uso da linguaxe inclusiva nunha Directiva europea e a súa tradución ao español - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise sobre a presenza da interpretación en tres medios de comunicación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise da terminoloxía sobre a Orden de Detención e Entrega (inglés - castelán) - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A influencia da formación sobre futuros intérpretes: un estudo do caso - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

Creación de recursos para facilitar a comunicación entre español e grego no ámbito social e relixioso durante o proceso de acollida na asociación RETO - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Elaboración dun glosario en lengua de signos española, español e inglés - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise da situación da tradución e interpretación no ámbito sanitario de Galicia nos últimos dez anos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A interpretación nos servizos públicos de Galicia: revisión dos últimos dez anos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise sobre a presenza da interpretación en tres medios de comunicación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise sobre o papel que desempeñan os prexuízos na interpretación en contextos de violencia de xénero e prostitución - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

Aproximación á interpretación para vítimas estranxeiras de trata de persoas obrigadas a exercer a prostitución (VETPOEP) en España - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Aproximación á interpretación para menores. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aproximación á interpretación telefónica e á súa práctica profesional - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise das características da interpretación en contextos de terapias psicolóxicas para vítimas de violencia de xénero - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007