María del Pilar Piñeiro García

Profesor/a contratado/a doutor/a

Contacto

Docencia

2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V03G020V01 G020302 Dirección de operacións OB 55
V03G020V01 G020203 Empresa: Xestión de empresas FB 74
V03M169V01 M169201 Avaliación de Impacto Ambiental OB 6
V03M169V01 M169105 Estratexia Empresarial e Ambiente OB 10
V03M169V01 M169106 Instrumentos de Xestión Ambiental na Empresa OB 5
V03M169V01 M169107 Sistemas de Xestión Ambiental e Auditorías OB 4
V03M169V01 M169103 Lexislación Ambiental OB 8
V03G720V01 G720312 Dirección de operacións OB 15
V03G100V01 G100204 Empresa: Economía da empresa FB 90
V03M169V01 M169205 Prácticas en Empresas OB 5
V03M169V01 M169206 Traballo Fin de Máster OB 30
V03M169V01 M169203 Enerxías Renovables OB 2
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V03M169V01 M169205 Prácticas en Empresas OB 5
V03M169V01 M169206 Traballo Fin de Máster OB 30
V03M169V01 M169103 Lexislación Ambiental OB 6
V03M137V01 M137205 Traballo de Fin de Máster OB
V03M169V01 M169201 Avaliación de Impacto Ambiental OB 2
V03M169V01 M169203 Enerxías Renovables OB 4
V03M169V01 M169105 Estratexia Empresarial e Ambiente OB 6
V03M169V01 M169106 Instrumentos de Xestión Ambiental na Empresa OB 4
V03M169V01 M169107 Sistemas de Xestión Ambiental e Auditorías OB 4
V03G020V01 G020203 Empresa: Xestión de empresas FB 100
V03G020V01 G020302 Dirección de operacións OB 103
V03G100V01 G100204 Empresa: Economía da empresa FB 66
V03G720V01 G720312 Dirección de operacións OB 28
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V03G100V01 G100204 Empresa: Economía da empresa FB 90
V03G720V01 G720312 Dirección de operacións OB 28
V03G020V01 G020203 Empresa: Xestión de empresas FB 90
V03G020V01 G020302 Dirección de operacións OB 60
V03M137V01 M137103 Lexislación Ambiental OB
V03M137V01 M137104 Economía Ambiental OB
V03M137V01 M137105 Avaliación de Impacto Ambiental OB
V03M137V01 M137106 Avaliación Ambiental Estratéxica OB
V03M137V01 M137107 Estratexia Empresarial e Ambiente OB
V03M137V01 M137108 Instrumentos de Xestión Ambiental na Empresa OB
V03M137V01 M137109 Sistemas de Xestión Ambiental e Auditorías OB
V03M137V01 M137201 Responsabilidade Social Corporativa OB
V03M137V01 M137202 Enerxías Renovables OB
V03M137V01 M137203 Empresa e Cambio Climático OB
V03M137V01 M137204 Prácticas en Empresa OB
V03M137V01 M137205 Traballo de Fin de Máster OB
V03M169V01 M169105 Estratexia Empresarial e Ambiente OB 16
V03M169V01 M169106 Instrumentos de Xestión Ambiental na Empresa OB 8
V03M169V01 M169201 Avaliación de Impacto Ambiental OB 4
V03M169V01 M169103 Lexislación Ambiental OB 4
V03M169V01 M169107 Sistemas de Xestión Ambiental e Auditorías OB 8
V03M169V01 M169203 Enerxías Renovables OB 2
V03M169V01 M169205 Prácticas en Empresas OB 5
V03M169V01 M169206 Traballo Fin de Máster OB 30
V03M137V01 M137101 Ciencias Ambientais OB
V03M137V01 M137102 Tecnoloxías Ambientais OB
V06M092V01 M092203 Tributación de PEMES OB 10
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V03G020V01 G020302 Dirección de operacións OB 143
V03G720V01 G720312 Dirección de operacións OB 30
V03M137V01 M137204 Prácticas en Empresa OB
V03M137V01 M137205 Traballo de Fin de Máster OB
V03M122V01 M122203 Lean Estendido á Cadea de Valor e a Servizos OB
V03G100V01 G100204 Empresa: Economía da empresa FB 40
V06M092V01 M092203 Tributación de PEMES OB 15
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08G080V01 G080722 Fundamentos de administración de empresas OB 66
V03M137V01 M137103 Lexislación Ambiental OB 4
V03M122V01 M122203 Lean Estendido á Cadea de Valor e a Servizos OB
V03M137V01 M137107 Estratexia Empresarial e Ambiente OB 4
V03M137V01 M137105 Avaliación de Impacto Ambiental OB 2
V03M137V01 M137108 Instrumentos de Xestión Ambiental na Empresa OB 4
V03M137V01 M137109 Sistemas de Xestión Ambiental e Auditorías OB
V03M137V01 M137205 Traballo de Fin de Máster OB 20
V03M137V01 M137202 Enerxías Renovables OB 9
V03G020V01 G020302 Dirección de operacións OB 138
V03G100V01 G100204 Empresa: Economía da empresa FB 110
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V03G100V01 G100204 Empresa: Economía da empresa FB 74
V03G020V01 G020505 Teoría da organización OB 10
V03M122V01 M122203 Lean Estendido á Cadea de Valor e a Servizos OB 2
V03M122V01 M122209 Traballo de Fin de Máster OB
V03M137V01 M137205 Traballo de Fin de Máster OB 10
V03M137V01 M137202 Enerxías Renovables OB 2
V03M137V01 M137107 Estratexia Empresarial e Ambiente OB 4
V03M137V01 M137108 Instrumentos de Xestión Ambiental na Empresa OB 6
V03M137V01 M137109 Sistemas de Xestión Ambiental e Auditorías OB 4
V03M137V01 M137105 Avaliación de Impacto Ambiental OB 2
V03M137V01 M137103 Lexislación Ambiental OB 4
V03G020V01 G020302 Dirección de operacións OB 148
2013/2014
Titulación Materia Nome Carác. Horas
303311V01 303311325 Introdución á xestión empresarial OB
V03M019V01 M019112 Traballo de Fin de Máster OB
V03G100V01 G100204 Empresa: Economía da empresa FB 90
V03M122V01 M122203 Lean Estendido á Cadea de Valor e a Servizos OB 2
V03M122V01 M122209 Traballo de Fin de Máster OB
V03M137V01 M137103 Lexislación Ambiental OB 1
V03M137V01 M137205 Traballo de Fin de Máster OB 18
V03M137V01 M137107 Estratexia Empresarial e Ambiente OB 9
V03M137V01 M137108 Instrumentos de Xestión Ambiental na Empresa OB 1
V03M137V01 M137109 Sistemas de Xestión Ambiental e Auditorías OB 1
V03M137V01 M137105 Avaliación de Impacto Ambiental OB 1
V03G020V01 G020302 Dirección de operacións OB 160
2012/2013
Titulación Materia Nome Carác. Horas
303311V01 303311325 Introdución á xestión empresarial OB
V03M019V01 M019201 Normas de Xestión Medioambiental e Auditorías OB 1
V03M019V01 M019202 Instrumentos de Xestión Medioambiental e Optimización de Custos OB 1
V03M019V01 M019105 Fundamentos e Estrutura da Avaliación de Impacto Ambiental OB 1
V03M019V01 M019106 Desenvolvemento da Avaliación de Impacto Ambiental OB 1
V03M019V01 M019111 Prácticas en Empresas OB 2
V03M019V01 M019112 Traballo de Fin de Máster OB 20
V03G100V01 G100204 Empresa: Economía da empresa FB 39
V03G020V01 G020302 Dirección de operacións OB 105
2011/2012
Titulación Materia Nome Carác. Horas
303311V01 303311325 Introdución á xestión empresarial OB
V03M106V01 M106104 Medioambiente e Innovación OB 3
V03G100V01 G100204 Empresa: Economía da empresa FB 80
V03M019V01 M019111 Prácticas en Empresas OB 4
V03M019V01 M019112 Traballo de Fin de Máster OB 20
V03M019V01 M019201 Normas de Xestión Medioambiental e Auditorías OB 1
V03M019V01 M019202 Instrumentos de Xestión Medioambiental e Optimización de Custos OB 1
V03M019V01 M019105 Fundamentos e Estrutura da Avaliación de Impacto Ambiental OB 1
V03M019V01 M019106 Desenvolvemento da Avaliación de Impacto Ambiental OB 1
V03M019V01 M019107 As Bases da Avaliación Ambiental Estratéxica OB 1
V03M019V01 M019108 A Práctica da Avaliación Ambiental Estratéxica OB 1
V03G020V01 G020302 Dirección de operacións OB 113
2010/2011
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V03G100V01 G100204 Empresa: Economía da empresa FB 80
V03G020V01 G020302 Dirección de operacións OB 110
V03M019V01 M019105 Fundamentos e Estrutura da Avaliación de Impacto Ambiental OB 4
V03M019V01 M019106 Desenvolvemento da Avaliación de Impacto Ambiental OB
V03M019V01 M019107 As Bases da Avaliación Ambiental Estratéxica OB
V03M019V01 M019108 A Práctica da Avaliación Ambiental Estratéxica OB 4
V03M019V01 M019111 Prácticas en Empresas OB 5
V03M019V01 M019112 Traballo de Fin de Máster OB 12
V03M019V01 M019201 Normas de Xestión Medioambiental e Auditorías OB 1
V03M019V01 M019202 Instrumentos de Xestión Medioambiental e Optimización de Custos OB
V03M043V01 M043104 Medio Ambiente e Innovación OB 3
2009/2010
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V03M019V01 M019112 Traballo de Fin de Máster OB 10
V03M019V01 M019201 Normas de Xestión Medioambiental e Auditorías OB
V03M043V01 M043104 Medio Ambiente e Innovación OB 6
V03M019V01 M019202 Instrumentos de Xestión Medioambiental e Optimización de Custos OB 5
303411V01 303411221 Administración da produción OB
303311V01 303311325 Introdución á xestión empresarial OB
V03G100V01 G100204 Empresa: Economía da empresa FB
312310V01 312310612 Sistemas de participación do persoal e mellora continua OP

2018/2019

A economía circular e os seus modelos de negocio. O caso da servitización - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
Competencias para a empregabilidade. O caso do Máster en Xestión do Desenvolvemento Sostible - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
Aprendizaxe-servizo. Extendendo o Máster en Xestión do Desenvolvemento Sostible a sociedade - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análise e optimización da xestión de residuos procedentes das embalaxes das baterías eléctricas en PSA Groupe - Centro de Vigo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
movilidad sostenible en la universidad de vigo: análisis de escenario actual y propuestas de mejora para el campus lagoas-marcosesnde - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Economía Circular: O valor dos residuos no sector da automoción - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Os Comúns, un para todos e todo por un: Contra o despoboamento e os impulsores do desenvolvemento rural galego sostible. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Optimización da revalorización de SANDACH: redución de metais pesados ​​en fariña de peixe - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O Papel Da NFU na economía circular - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2017/2018

Basuras mariñas de fondo no Atlántico Norte da Península Ibérica - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Avaliación da eficiencia de novos desemulsionantes na valorización dos residuos MARPOL - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Valorización dos lodos da estación depuradora das augas residuais industriais de PSA GROUPE do Centro de Vigo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Viabilidade do Turismo Sostible en España: análise da normativa legal que restrinxe a actividade turística. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Aplicación da economía circular en pemes do sector téxtil, compartir estratexias usadas en un país desarrollado con unha en vías de desenvolvemento - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A pegada de carbono e o seu cálculo nunha empresa do sector pesqueiro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Economía Circular na Industria Textil. Retos e Oportunidades - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Economía circular: a servitización como novo modelo de negocio - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

A pegada de carbono como ferramenta contra o cambio climático - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Plan de continxencias por contaminación mariña no Porto de Marín - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Utilización de áridos reciclados procedentes de RCD para a restauración de canteiras abandonadas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Propostas de mellora da xestión enerxética das empresas de frío industrial - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Constitución de una Sociedad de Fomento Foresal en la parroquia de Beigondo, Término municipal de Santiso, A Coruña - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2015/2016

A pegada de carbono de eventos. Análise das metodoloxías de cálculo e as prácticas ambientais para a súa redución - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Loxística inversa e medio ambiente no sector da construcción - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
As prácticas mediambientais en balnearios - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Proxecto téxtil de Cáritas en Vigo: recollida, reutilización e reciclaxe - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O tecido empresarial español e a responsabilidade social empresarial. Un estudo empírico do grao de afectación da nova directiva en materia de sostibilidade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenvolvemento e sustentabilidade no sector hoteleiro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Compra pública verde. O caso da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade de Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise do sector da reciclaxe de vehículos en España - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Indicadores ambientais no sector da construción - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Ferramentas de xestión medioambiental. O caso da papeleira ENCE - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007