María del Pino Díaz Pereira

Profesor/a titular de universidade

Contacto

Departamento

Docencia

2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P02M081V02 M081107 Desenvolvemento Psicomotor e Discapacidade OP 5
O05G110V01 G110202 Educación: Desenvolvemento motor FB 81
O05G110V01 G110981 Prácticas externas: Practicum OB 10
O05M138V01 M138205 Traballo de Fin de Máster OB
O05M138V01 M138202 Medidas de Atención á Diversidade para Persoas con Altas Capacidades OP 9
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G110V01 G110991 Traballo de Fin de Grao OB 0.00
O05G110V01 G110981 Prácticas externas: Practicum OB 10.00
O05G110V01 G110202 Educación: Desenvolvemento motor FB 75
P02M081V01 M081206 A Actividade Física en Poboacións Especiais: Persoas con Discapacidade Física, Psíquica e Sensorial OB 0.00
O05M138V01 M138205 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
O05M138V01 M138202 Medidas de Atención á Diversidade para Persoas con Altas Capacidades OP 9.00
P02M081V02 M081107 Desenvolvemento Psicomotor e Discapacidade OP 5.00
P02M081V01 M081108 A Educación Física Adaptada como Ferramenta Formativa na Nenez OP 0.00
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05M138V01 M138205 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
O05M138V01 M138202 Medidas de Atención á Diversidade para Persoas con Altas Capacidades OP 9
P02M081V01 M081107 Desenvolvemento Psicomotor e Discapacidade OP 5.00
P02M081V01 M081108 A Educación Física Adaptada como Ferramenta Formativa na Nenez OP 5.00
O05M138V01 M138102 Interculturalismo en Contextos Escolares OB 1.00
O05G110V01 G110991 Traballo de Fin de Grao OB 0.00
O05G110V01 G110202 Educación: Desenvolvemento motor FB 83
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05M138V01 M138102 Interculturalismo en Contextos Escolares OB 1.00
O05G110V01 G110991 Traballo de Fin de Grao OB 0.00
O05G110V01 G110202 Educación: Desenvolvemento motor FB 113
O05M138V01 M138205 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
O05M138V01 M138202 Medidas de Atención á Diversidade para Persoas con Altas Capacidades OP 9
P02M081V01 M081107 Desenvolvemento Psicomotor e Discapacidade OP 5.00
P02M081V01 M081108 A Educación Física Adaptada como Ferramenta Formativa na Nenez OP 5.00
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M127V01 M127104 Xestión de Recursos Humanos OB 5.00
O05G110V01 G110202 Educación: Desenvolvemento motor FB 75.00
O05G120V01 G120301 Aprendizaxe e desenvolvemento da motricidade na educación primaria OB 48
O05G120V01 G120601 Educación física e a súa didáctica na educación primaria OB 5.00
O05G110V01 G110991 Traballo de Fin de Grao OB 0.00
O05M138V01 M138205 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
O05M138V01 M138202 Medidas de Atención á Diversidade para Persoas con Altas Capacidades OP 14.00
P02M081V01 M081107 Desenvolvemento Psicomotor e Discapacidade OP 5.00
P02M081V01 M081108 A Educación Física Adaptada como Ferramenta Formativa na Nenez OP 5.00
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P02M081V01 M081107 Desenvolvemento Psicomotor e Discapacidade OP 10.00
P02M081V01 M081108 A Educación Física Adaptada como Ferramenta Formativa na Nenez OP 5.00
P02M052V01 M052206 Investigación, Deporte e Creatividade OP 8
O05M138V01 M138202 Medidas de Atención á Diversidade para Persoas con Altas Capacidades OP 12.00
O05M138V01 M138205 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
O05G110V01 G110202 Educación: Desenvolvemento motor FB 113
2013/2014
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P02M081V01 M081107 Desenvolvemento Psicomotor e Discapacidade OP 10.00
P02M052V01 M052206 Investigación, Deporte e Creatividade OP 8
105411V01 105411304 Prácticum TR 0.00
O05M007V01 M007205 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
O05M138V01 M138202 Medidas de Atención á Diversidade para Persoas con Altas Capacidades OP 12.00
O05M138V01 M138205 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
O05G110V01 G110991 Traballo de Fin de Grao OB 0.00
O05G110V01 G110202 Educación: Desenvolvemento motor FB 113
2012/2013
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G110V01 G110202 Educación: Desenvolvemento motor FB 113
O05G110V01 G110991 Traballo de Fin de Grao OB 0.00
O05M007V01 M007202 Medidas de Atención á Diversidade para Persoas con Altas Capacidades OP 12.00
O05M007V01 M007205 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
105411V01 105411304 Prácticum TR 0.00
P02M081V01 M081107 Desenvolvemento Psicomotor e Discapacidade OP 10.00
P02M052V01 M052206 Investigación, Deporte e Creatividade OP 8
2011/2012
Titulación Materia Nome Carác. Horas
105411V01 105411102 Educación física e a súa didáctica TR 0.00
105411V01 105411304 Prácticum TR 0.00
O05M007V01 M007202 Medidas de Atención á Diversidade para Persoas con Altas Capacidades OP 12.00
O05M007V01 M007205 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
O05G110V01 G110202 Educación: Desenvolvemento motor FB 113
P02M052V01 M052206 Investigación, Deporte e Creatividade OP 8
2010/2011
Titulación Materia Nome Carác. Horas
105411V01 105411102 Educación física e a súa didáctica TR 0.00
O05M007V01 M007202 Medidas de Atención á Diversidade para Persoas con Altas Capacidades OP 10.00
O05M007V01 M007205 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
O05G110V01 G110202 Educación: Desenvolvemento motor FB 83.00
P02M052V01 M052206 Investigación, Deporte e Creatividade OP 8
2009/2010
Titulación Materia Nome Carác. Horas
105411V01 105411102 Educación física e a súa didáctica TR 0.00
105411V01 105411304 Prácticum TR 0.00
P02M052V01 M052206 Investigación, Deporte e Creatividade OP 8
O05G110V01 G110202 Educación: Desenvolvemento motor FB 0.00
O05M007V01 M007202 Medidas de Atención á Diversidade para Persoas con Altas Capacidades OP 10.00

2018/2019

Avaliación de creatividade motora en estudantes de primaria. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Autonomía no alumnado de educación infantil: relacións coa destreza manual e as actitudes familiares. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Coincide a preferencia lateral na execución de habilidades manuais e deportivas? Un estudo no alumnado da Educación Primaria. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Existen relacións entre o nivel de creatividade e o rendemento académico na etapa de educación primaria? - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proposta didáctica: Educación con valores - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Intelixencia emocional e aceptación social do alumnado de altas capacidades en comparación cos seus iguais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Creatividade e altas capacidades. Avaliación mediante o Thinking Creatively with Sounds and Words. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Bullying homofóbico no contesto escolar: vivido por a poboación LGBT no Estado de São Paulo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Creatividade motora e verbal en Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2017/2018

A rítmica Dalcroze aplicada ao segundo ciclo de Educación Infantil: proposta didáctica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Funcionalidade educativa das aulas hospitalarias de galicia dende o punto de vista do profesorado - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Enfermidade de Alzheimer: impacto no coidador/a principal informal - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Imaxe corporal e autoestima na xuventude. Relacións con xénero, idade, deporte e uso de redes sociais. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Intervención para a mellora da destreza manual en persoas con parálise cerebral - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Intervención para a mellora da destreza manual nun caso con Síndrome de Dravet - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Rutinas motrices para a mellora da disposición na aula de infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Test dos Reflexos Primarios de Goddard. Adaptación para o uso no ámbito escolar de 3-6 anos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Destreza manual no alumnado con NEAE. Estudo de casos: avaliación e intervención. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Diversidade cultural en educación infantil: proposta de intervención a través do xogo psicomotor - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Avaliación dun programa de intervención para a mellora da destreza manual e do ritmo nunha nena con dificultades de aprendizaxe - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Avaliación da atención socio-emocional das aulas hospitalarias da comunidade autónoma de Galicia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Estudo da transferencia entre autorregulación deportiva e académica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Evaluación da creatividade infantil a través do test thinking creatively with sounds and words. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Intervención psicomotora para a mellora da competencia emocional no alumnado de Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O coñecemento do medio natural na Educación Infantil: Saída pedagóxica ao Parque Natural do Xurés - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

Relación entre o nivel de desenvolvemento motor e o aprendizaxe da escritura nun grupo de nenos e nenas de Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Relación entre creatividade motriz e impulsividade en Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Creatividade en grupo. O seu papel na educación física de base. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A importancia da aprendizaxe cooperativa na educación infantil. Revisión da literatura sobre o tema - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Mitos e trastorno do espectro autista - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Proposta Educativa para a Mellora da Atención en Alumnado de Educación Primaria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Lateralidade e rendemento académico: Estudo da relación entre lateralidade, cálculo e velocidade lectora no alumnado de primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo da relación entre creatividade gráfica e narrativa en nenos e nenas de 4º de Educación Primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Evaluación da creatividade motriz nun grupo de Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo de dous casos de alumnos con altas capacidades no contexto familiar, educativo e social - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Estereotipos cara personas maiores: estudo comparativo en función da idade. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Actividade física asistida con animais. Proposta para a mellora da condición física en poboación con Necesidades Educativas Especiais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Desorde do espectro autista e desenvolvemento motor: programa de intervención - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Coordinación en alumnos con discapacidade intelectual. Avaliación e proposta de mellora. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2015/2016

Estudo da relación entre indicadores da motricidade fina e grosa no alumnado de educación infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudio evolutivo das Habilidades Motrices Básicas de Manexo de Móviles nun grupo de suxeitos dende infnatil a primaria. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Programa de intervención para a mellora dos niveis de creatividade motriz en nenos de último curso de Educación Infantil mediante o empleo de obxectos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O proceso de lateralidade en educación infantil. Un estudo con alumnado de 3 a 5 anos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Música e emocións en educación infantil: un estudo do recoñecemento de emocións en alumnado de 3-6 anos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Música en educación infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Ensinando aos escolares a salvar vidas. Avaliación da posibilidade de uso do DESA na etapa de primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Explorando o interese do uso do test de Torrance para a súa aplicación en nenos españois de 3-6 anos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Programa de intervención para a mellora da coordinación segmentaria en nenos de 4-5 anos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Programa de intervención pscimotriz a través dos contos motores: unha experiencia en nenos/as de 6º de infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Trastornos do espectro autista e desenvolvemento motor: revisión sistemática da literatura - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Relaxación en nenos/as de educación infantil: unha revisión sistemática da literatura - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Relación entre o desenvolvemento motor e o desenvolvemento emocional na etapa infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Revisión de instrumentos para avaliar o desenvolvemento motor na etapa de educación infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

Cargos académicos

Profesorado doutor con vinculación permanente en Claustro Universitario ( Dende 29/06/2018 )

Vicedecano/a en Facultade de Ciencias da Educación ( Dende 18/02/2017 )