María Teresa Domínguez Pérez

Profesor/a asociado/a T3

Docencia

2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P02G110V01 G110203 Educación: Organización do centro escolar FB 35
P02G120V01 G120201 Educación: Deseño e desenvolvemento do currículo da educación primaria FB 15
P02M066V06 M066101 Orientación e Función Titorial OB 8
P02M066V06 M066254 Formación Académica e Profesional OB 20
O05M138V01 M138105 Compensación das Desigualdades na Educación OB 9
O02M066V06 M066101 Orientación e Función Titorial OB 9
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05M138V01 M138105 Compensación das Desigualdades na Educación OB 10
P02G120V01 G120201 Educación: Deseño e desenvolvemento do currículo da educación primaria FB 45
P02G110V01 G110303 Educación: Titoría e orientación coa familia FB 7
P02M066V06 M066254 Formación Académica e Profesional OB 20
P02M066V06 M066101 Orientación e Función Titorial OB 10
O02M066V06 M066101 Orientación e Función Titorial OB 9
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P02G110V01 G110303 Educación: Titoría e orientación coa familia FB 15
P02G120V01 G120201 Educación: Deseño e desenvolvemento do currículo da educación primaria FB 45
P02M066V06 M066254 Formación Académica e Profesional OB 20
O05M138V01 M138105 Compensación das Desigualdades na Educación OB 9
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P02G120V01 G120201 Educación: Deseño e desenvolvemento do currículo da educación primaria FB 45
P02M066V06 M066254 Formación Académica e Profesional OB 20
O05M138V01 M138105 Compensación das Desigualdades na Educación OB 9
P02G110V01 G110103 Educación: Novas tecnoloxías aplicadas á educación infantil FB 30
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G130V01 G130105 Recursos tecnolóxicos en educación social OB 103
O05G110V01 G110909 Bases pedagóxicas da educación especial OP 5
O05M138V01 M138105 Compensación das Desigualdades na Educación OB 9
P02M066V06 M066254 Formación Académica e Profesional OB 20

2019/2020

Educación para a Ciudadanía; unha asignatura en discordia. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Aprender a pensar en Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proposta de adaptación e tradución do programa «Coping With Stress Course» (Afrontando o Estrés) ó contexto educativo español - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2018/2019

ensinar a pensar en educación infantil - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A implantación das Tecnoloxías da información e comunicación en Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proxecto documental integrado: deseño e creación dun musical para a festa de fin de curso - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aprendizaxe Cooperativo na aula de Educación Infantil. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Titoría e orientación a través das TIC en Educación Infantil: unha aproximación teórico-práctica. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise e intervención de abusos entre iguais no contexto educativo de secundaria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Estudo de ámbitos que favorecen a coeducación nun centro de Educación Primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2017/2018

As TIC como ferramenta dinamizadora da competencia lingüística - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A participación das familias: un estudo de caso - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Evolución da relación entre familia e escola. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A aprendizaxe cooperativa: unha xustificación teórico-práctica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Ti-creando co inglés - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A coeducación na educación primaria. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A Educación en valores por medio dos contos tradicionais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Intelixencia Emocional (I.E.) en Educación Secundaria Obrigatoria (E.S.O.). Impacto do desenvolvemento emocional no rendemento académico do alumnado adolescente. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2016/2017

Os videoxogos como recurso educativo para a ensinanza das Ciencias Sociais en 6º de Ed. Primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proposta de Integración no Currículo da Orientación Profesional na Educación Secundaria. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Estudo dos hábitos alimenticios das familias con nenos e nenas entre 6 e 12 anos da cidade de Pontevedra. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Bases para o deseño dun programa orientado a favorece-la comunicación entre fillos adolescentes e os seus adultos de referencia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2015/2016

As emocións en Educación Infantil: un proceso de identificación necesario - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A participación das familias nos centros escolares: un estudo do caso - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Intervención en el ámbito escolar, familiar y social de alumnado con TDAH - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Identificacion de condutas en menores en reximen de acollemento institucionalizados. Exemplificacion de unhaproposta de intervencion - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e posta en práctica dun plan de intervención educativa en trastornos conductuales - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño dun plan de interevnción educativa para unha alumna síndrome Williams - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

As TIC na titorización de familias en educación infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A acción titorial como recurso ou estratexia para a formación das familias - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Os estilos educativos parentais e a titoría - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007