Marta Peláez Torres

Adscrito Profesor/a contratado/a interino/ a

Departamento

Docencia

2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V51G110V01 G110501 Aprendizaxe da lingua estranxeira: Inglés OB 56
V51G120V01 G120506 Didáctica da lingua e literatura: Español OB 56
V51G120V01 G120951 Desenvolvemento da linguaxe OP 56
P02G120V01 G120501 Didáctica da lingua e literatura: Galego OB 0.0
P02G110V01 G110404 Didáctica da lingua e a literatura infantil OB 90
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P02G120V01 G120506 Didáctica da lingua e literatura: Español OB 83
V51G110V01 G110501 Aprendizaxe da lingua estranxeira: Inglés OB 56
V51G110V01 G110507 Lingua e literatura: Español OB 32
V51G120V01 G120506 Didáctica da lingua e literatura: Español OB 56
V51G120V01 G120951 Desenvolvemento da linguaxe OP 56
V51G120V01 G120954 Recursos didácticos na aula de audición e linguaxe OP 56
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V51G110V01 G110501 Aprendizaxe da lingua estranxeira: Inglés OB 56
V51G120V01 G120951 Desenvolvemento da linguaxe OP 56
V01G400V01 G400917 Gramática do español OP 72
V01G230VEF G230102 Lingua: Lingua A1, I: Expresión escrita e oral: Español FB 18
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G110V01 G110101 Comunicación: Lingua española FB 69
V51G110V01 G110501 Aprendizaxe da lingua estranxeira: Inglés OB 56
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V51G120V01 G120953 Proceso lecto-escritor: desenvolvemento, alteracións, avaliación e tratamento OP 56
V51G110V01 G110404 Didáctica da lingua e a literatura infantil OB 56

  2020/2021

  Adquisición da linguaxe oral: estudo nun aula de educación infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A educación emocional a través dos contos en Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise comparativo de metodoloxías: DUA fronte ensinanza tradicional - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Aprendizaxe de inglés mediante a metodoloxía Resposta Física Total - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Probas europeas de certificación lingüística: estudo en 3º de Educación Primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O nivel fonolóxico na linguae oral: estudo con nenos de 4 anos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O nivel fonolóxico no linguaxe oral: estudo con nenos de 3 anos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O porfolio europeo das linguas: adaptación a unha aula de educación infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Relación entre a comprensión lectora e o nivel de vocabulario no alumnado de 3º de Educación Primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo sobre a detección de problemas na adquisición da linguaxe - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Desenvolvemento morfosintáctico: análise na etapa de 6º de educación infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo da comprensión lectora e da expresión oral en Educación Primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo de caso sobre desenrolo e adquisición da linguaxe - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A música como terapia educativa: estudo nun aula de primeiro de Educación Primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2019/2020

  Le français pour les tout petits. Comparación metodolóxica para Educación Infantil. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  CODA: desenvolvemento da linguaxe e discapacidade auditiva - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A disfemia en Educación Primaria: unha proposta de intervención - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O galego nas escolas infantís de Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O mes de nacemento no desenvolvemento da linguaxe: estudio en Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Esta clase semella un circo. A compresión de significados non literais en Educación Infantil. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A comprensión oral depende do formato? Estudo en educación infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Adquisición fonética das vogais: unha comparación metodolóxica. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Proposta de inclusión da lingua de signos española nos plans de estudio do Grao en Educación Primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Fenómeno do rotacismo na Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A pronunciación en inglés mediante o uso directo do fonema: estudio práctico en educación primaria. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2018/2019

  O proceso de descodificación na comprensión lectora: intervención en educación primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O proceso inferencial na comprensión lectora: intervención en educación primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Intervención na Educación Infantil para a mellora da pronunciación da lingua materna. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Relación entre comprensión lectora e factores contextuais e persoais. Estudo en Educación Primaria. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Relación entre estudos musicais e comprensión lectora: investigación en educación primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2017/2018

  A aprendizaxe da lectoescritura. Observación participante no colexio Doroteas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Comprensión lectora en Educación Primaria. Análise dunha práctica educativa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A estimulación prenatal no desenvolvemento do neno/a. Aproximación teórica e práctica. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Intervención con alumnos de primeiro de educación primaria mediante a metodoloxía de lectura conxunta - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007