Pablo Eguía Oller

Profesor/a titular de universidade

Docencia

2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M167V01 M167102 Auditorías Enerxéticas e Certificación Enerxética OB 6
V09M148V01 M148112 Eficiencia Térmica e Coxeración OP 0.0
V09M148V01 M148306 Xestión de Recursos Enerxéticos OB 29
V09G290V01 G290706 Xestión da enerxía térmica OP 39
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V09G290V01 G290706 Xestión da enerxía térmica OP 12
V04M167V01 M167102 Auditorías Enerxéticas e Certificación Enerxética OB 6
V09M148V01 M148306 Xestión de Recursos Enerxéticos OB 24
V09M148V01 M148112 Eficiencia Térmica e Coxeración OP 48
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M167V01 M167102 Auditorías Enerxéticas e Certificación Enerxética OB 6
V09M148V01 M148112 Eficiencia Térmica e Coxeración OP 48
V09G290V01 G290706 Xestión da enerxía térmica OP 25
V09M148V01 M148306 Xestión de Recursos Enerxéticos OB 29
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V09M148V01 M148112 Eficiencia Térmica e Coxeración OP 48
V09G290V01 G290706 Xestión da enerxía térmica OP 67
V09M148V01 M148306 Xestión de Recursos Enerxéticos OB 29
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M155V01 M155103 Auditoría Enerxética OB 0.0
V12G330V01 G330305 Termodinámica e transmisión de calor OB 18
V09M148V01 M148112 Eficiencia Térmica e Coxeración OP 48
V09M148V01 M148306 Xestión de Recursos Enerxéticos OB 32
V09G290V01 G290706 Xestión da enerxía térmica OP 80
309110V01 309110513 Xestión da enerxía térmica OP 0.0
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M155V01 M155103 Auditoría Enerxética OB 0.0
V09G290V01 G290706 Xestión da enerxía térmica OP 97
V09M148V01 M148112 Eficiencia Térmica e Coxeración OP 48
V09M148V01 M148306 Xestión de Recursos Enerxéticos OB 24
309110V01 309110513 Xestión da enerxía térmica OP 0.0
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
309110V01 309110513 Xestión da enerxía térmica OP 0.0
V09G290V01 G290306 Física: Sistemas térmicos FB 15
V09G290V01 G290706 Xestión da enerxía térmica OP 118
V09M148V01 M148112 Eficiencia Térmica e Coxeración OP 48
V09M070V01 M070211 Análise Numérica de Sistemas Térmico-Fluído-Dinámicos mediante Analoxía Eléctrica: Problemas Directos e Inversos OP 24
V09M070V01 M070212 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
2013/2014
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V09G290V01 G290706 Xestión da enerxía térmica OP 83
V09G290V01 G290306 Física: Sistemas térmicos FB 97
309110V01 309110513 Xestión da enerxía térmica OP 60
312110V01 312110221 Transmisión de calor OB 0.0
2012/2013
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V09M070V01 M070101 Introdución á Investigación OB 10
V09G290V01 G290306 Física: Sistemas térmicos FB 112
V09M070V01 M070211 Análise Numérica de Sistemas Térmico-Fluído-Dinámicos mediante Analoxía Eléctrica: Problemas Directos e Inversos OP 25
312110V01 312110657 Instalacións térmicas OP 42
312110V01 312110221 Transmisión de calor OB 0.0
2011/2012
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V09M070V01 M070211 Análise Numérica de Sistemas Térmico-Fluído-Dinámicos mediante Analoxía Eléctrica: Problemas Directos e Inversos OP 25
312110V01 312110221 Transmisión de calor OB 0.0
V09G290V01 G290306 Física: Sistemas térmicos FB 95
2010/2011
Titulación Materia Nome Carác. Horas
312110V01 312110221 Transmisión de calor OB 135
2009/2010
Titulación Materia Nome Carác. Horas
312110V01 312110221 Transmisión de calor OB 0.0

Titorías non presenciais concertadas

O docente ten unha oferta de titorías non presenciais en horario concertado durante o período Anual (2020/2021). Para concertar unha cita podes facelo dende a túa Secretaría Online.

2020/2021

Instalación de paneis solares fotovoltaicos e redución da pegada de carbono nun ecobarrio situado en Ourense - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2019/2020

Análise da demanda de calefacción de diferentes tipoloxías construtivas en Galicia segundo o novo Código Técnico da Edificación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Cálculo, redución e compensación da pegada de carbono dunha explotación gandeira intensiva. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenvolvemento e programación dun sistema para a captura e dixitalización de cores empregando o sensor TCS34725 GY-33 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e análise dunha instalación xeotérmica para climatización e ACS nunha vivenda plurifamilar - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Proxecto de execución e simulación en MATLAB/Simulink dun aparcamento solar fotovoltaico de autoconsumo na Escola de Enxeñaría Industrial da Universidade de Vigo. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análise de datos, monitorización e cálculo de parámetros de eficiencia da Biblioteca da Facultade de Ciencias do Mar e Bioloxía. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

Estudio e desarrollo dun plan de mantemento a medida para un parque eólico - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Estudo da estratificación do aire e medición con termografía para o estudo do confort térmico: aplicación á Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Automatización e procesado de datos de estacións meteorolóxicas para xeración de arquivos climáticos. Aplicación a simulacions térmicas de edificios. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise de sistemas de predición meteorolóxica para o estudo do funcionamento de bombas de calor - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2017/2018

Análise ambiental dun edificio monumental en Santiago de Compostela - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo de infiltracións mediante a análise de índices de CO2 en vivendas históricas de Santiago de Compostela - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Ferramenta para o cálculo de cargas e demandas térmicas de vivendas unifamiliares. Exemplo e aplicación a instalación xeotérmica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Simulación do deseño e dimensionamento dun sistema de captación xeotérmico mediante bomba de calor nunha escola de educación infantil. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Diseño e validación experimental dunha cociña mellorada en Nikki - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Monitor intelixente de consumo eléctrico baseado en Arduino - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Monitorización de cargas térmicas mediante placa de hardware libre - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Auditoría integral nunha industria de fabricación de plásticos galvanizado - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2016/2017

Proxecto para a instalación de AQS por enerxía solar térmica nunha vivenda unifamiliar. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Desenvolvemento dun sistema de baixo custo mediante Arduino para medidas de iluminación en alumado exterior - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenrolo dun sistema de adquisición de consumos eléctricos mediante microcontrolador Arduino - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo e deseño do sistema de iluminación interior na Facultade de Psicoloxía da UCM - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise de rendibilidade e eficiencia de instalacións térmicas en un edificio de vivendas aloxado en diferentes cidades de Galicia. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo de optimización enerxética dunha empresa de frío industrial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Simulación e dimensionamento dun campo de captación xeotérmica para unha gardería. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

Emprego do programa informático E.E.D. para o cálculo e análise dun campo de captación xeotérmica para a Escola de Enxeñaría de Minas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Certificación enerxética e analise de mellora dunha vivenda unifamiliar situada na provincia de Pontevedra - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Calibración do modelo da biblioteca de Ciencias mediante software de simulación paramétrica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo e proxecto para a mellora do proceso de regasificación do GNL mediante software matemático - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudio de implantación dunha central de coxeneración para conxunto de edificios de vivendas situado en Vigo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Calificación e mellora da eficiencia enerxética dunha vivenda unifamiliar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Simulación dunha instalación de calefacción por chan radiante e caldeira de biomasa en edificio residencial emprazado en Nigrán - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise enerxético e acondicionamento de centro educativo mediante software de simulación dinámica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proxecto de Mellora da Eficiencia Enerxética, Confort e Sustentabilida do Insituto de Ensinanza Secundaria Illa de Arousa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo enerxético e análise de posible melloras na escola infantil calefactada con bomba de calor xeotérmica mediante software de simulación dinámica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

Cargos académicos

Secretario/a en Enxeñaría mecánica, máquinas e motores térmicos e fluídos ( Dende 29/09/2018 )

Profesorado doutor con vinculación permanente en Claustro Universitario ( Dende 29/06/2018 )