Patricio Sánchez Fernández

Profesor/a contratado/a doutor/a

Docencia

2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O04M095V01 M095204 Prácticas Externas OB 0.0
O04M095V01 M095205 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
O04M097V01 M097101 Xestión das Organizacións Turísticas OB 8
O04M181V01 M181101 Organización e lexislación do deporte OB 18
O04M181V01 M181104 Xestión deportiva e calidade OB 4
O04M181V01 M181202 Instalacións deportivas OB 3
O04M181V01 M181203 Eventos deportivos OB 10
O04M181V01 M181204 Prácticas externas OB 0.0
O04M181V01 M181205 Traballo fin de máster OB 0.0
O04M095V01 M095202 Instalacións Deportivas OB 3
O04M095V01 M095203 Eventos Deportivos OB 10
O04G240V01 G240505 Xestión dos recursos financeiros OB 105
O04M095V01 M095101 Organización e Lexislación do Deporte OB 10
O02M066V05 M066223 Economía, Administración de Empresas e Comercio na Educación Secundaria OP 20
O02M066V05 M066256 Ciencias sociais na educación secundaria II OB 25
O04G020V01 G020601 Análise contable OB 5
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O04G020V01 G020601 Análise contable OB 45
O04M095V01 M095204 Prácticas Externas OB 0.0
O04M095V01 M095205 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
O04M097V01 M097101 Xestión das Organizacións Turísticas OB 8
O04M095V01 M095202 Instalacións Deportivas OB 3
O04M095V01 M095203 Eventos Deportivos OB 10
O04G240V01 G240505 Xestión dos recursos financeiros OB 105
O04M095V01 M095101 Organización e Lexislación do Deporte OB 10
O02M066V05 M066218 Ciencias Sociais na Educación Secundaria II OB 25
O02M066V05 M066223 Economía, Administración de Empresas e Comercio na Educación Secundaria OP 10
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O04M095V01 M095204 Prácticas Externas OB 0.0
O04M095V01 M095205 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
O04M097V01 M097101 Xestión das Organizacións Turísticas OB 8
O04M095V01 M095202 Instalacións Deportivas OB 3
O04M095V01 M095203 Eventos Deportivos OB 10
O04M095V01 M095101 Organización e Lexislación do Deporte OB 10
O04G240V01 G240505 Xestión dos recursos financeiros OB 105
O04G390V01 G390702 Sistemas de información para o control de xestión OB 0.0
O04G390V01 G390806 Mercados financeiros: Operativa electrónica OP 0.0
O04G020V01 G020601 Análise contable OB 45
O04G020V01 G020702 Planificación financeira OB 28
O02M066V05 M066223 Economía, Administración de Empresas e Comercio na Educación Secundaria OP 10
O02M066V05 M066218 Ciencias Sociais na Educación Secundaria II OB 25
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O04M095V01 M095204 Prácticas Externas OB 0.0
O04M095V01 M095205 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
O04M097V01 M097101 Xestión das Organizacións Turísticas OB 8
O04G240V01 G240505 Xestión dos recursos financeiros OB 105
O04M095V01 M095101 Organización e Lexislación do Deporte OB 10
O04G390V01 G390504 Contabilidade de xestión OB 0.0
O04G390V01 G390602 Xestión de módulos financeiro-contables de ERPs OB 0.0
O04G390V01 G390702 Sistemas de información para o control de xestión OB 0.0
O04G020V01 G020601 Análise contable OB 43
O04G020V01 G020702 Planificación financeira OB 25
O04G020V01 G020301 Empresa: Contabilidade financeira I FB 3
O04M095V01 M095202 Instalacións Deportivas OB 3
O04M095V01 M095203 Eventos Deportivos OB 10
O03G081V01 G081202 Empresa: Fundamentos de contabilidade e finanzas FB 12
O02M066V05 M066223 Economía, Administración de Empresas e Comercio na Educación Secundaria OP 10
O02M066V05 M066218 Ciencias Sociais na Educación Secundaria II OB 25
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O04M157V01 M157101 Sistema de Información Financiera para a Empresa OB 5
O04M095V01 M095204 Prácticas Externas OB 0.0
O04M095V01 M095205 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
O04M097V01 M097101 Xestión das Organizacións Turísticas OB 8
O04M095V01 M095203 Eventos Deportivos OB 10
O04M095V01 M095202 Instalacións Deportivas OB 3
O02M066V05 M066223 Economía, Administración de Empresas e Comercio na Educación Secundaria OP 10
O03G081V01 G081202 Empresa: Fundamentos de contabilidade e finanzas FB 32
O03G080V01 G080202 Empresa: Fundamentos de contabilidade e finanzas FB 0.0
O04G020V01 G020601 Análise contable OB 38
O04G020V01 G020702 Planificación financeira OB 65
O04G240V01 G240505 Xestión dos recursos financeiros OB 105
O04G390V01 G390504 Contabilidade de xestión OB 0.0
O04G390V01 G390602 Xestión de módulos financeiro-contables de ERPs OB 0.0
O04G390V01 G390702 Sistemas de información para o control de xestión OB 0.0
O04M095V01 M095101 Organización e Lexislación do Deporte OB 10
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O04M095V01 M095202 Instalacións Deportivas OB 3
O04M095V01 M095203 Eventos Deportivos OB 16
O04M095V01 M095204 Prácticas Externas OB 0.0
O04M095V01 M095205 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
O04M097V01 M097101 Xestión das Organizacións Turísticas OB 8
O04M095V01 M095101 Organización e Lexislación do Deporte OB 10
O03G080V01 G080202 Empresa: Fundamentos de contabilidade e finanzas FB 0.0
O04G390V01 G390202 Empresa: Matemática das operacións financeiras FB 0.0
O04G390V01 G390504 Contabilidade de xestión OB 0.0
O04G390V01 G390602 Xestión de módulos financeiro-contables de ERPs OB 0.0
O04G390V01 G390702 Sistemas de información para o control de xestión OB 45
O04G240V01 G240505 Xestión dos recursos financeiros OB 60
O04G020V01 G020601 Análise contable OB 60
O03G081V01 G081202 Empresa: Fundamentos de contabilidade e finanzas FB 95
O02M066V05 M066223 Economía, Administración de Empresas e Comercio na Educación Secundaria OP 10
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O04M006V01 M006102 Sistema de Información Financeira para a Empresa OB 5
O04G390V01 G390504 Contabilidade de xestión OB 45
O04G390V01 G390602 Xestión de módulos financeiro-contables de ERPs OB 68
O04G390V01 G390702 Sistemas de información para o control de xestión OB 45
O03G080V01 G080202 Empresa: Fundamentos de contabilidade e finanzas FB 0.0
O03G081V01 G081202 Empresa: Fundamentos de contabilidade e finanzas FB 78
O04M095V01 M095204 Prácticas Externas OB 0.0
O04M095V01 M095205 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
O04M097V01 M097101 Xestión das Organizacións Turísticas OB 8
O04M095V01 M095202 Instalacións Deportivas OB 4
O04M095V01 M095203 Eventos Deportivos OB 23
O04M095V01 M095101 Organización e Lexislación do Deporte OB 10
2013/2014
Titulación Materia Nome Carác. Horas
LEEV01 104000010 Tratamento informático da xestión económica-financeira da empresa LE 0.0
LEEV01 104110055 Economía do deporte, administración e finanzas LE 0.0
O03G080V01 G080202 Empresa: Fundamentos de contabilidade e finanzas FB 40
O04G020V01 G020301 Empresa: Contabilidade financeira I FB 30
O04M006V01 M006102 Sistema de Información Financeira para a Empresa OB 5
O04G390V01 G390504 Contabilidade de xestión OB 50
O04G390V01 G390602 Xestión de módulos financeiro-contables de ERPs OB 75
O04G390V01 G390702 Sistemas de información para o control de xestión OB 45
O04M095V01 M095202 Instalacións Deportivas OB 6
O04M095V01 M095203 Eventos Deportivos OB 27
O04M095V01 M095204 Prácticas Externas OB 0.0
O04M095V01 M095205 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
O04M095V01 M095101 Organización e Lexislación do Deporte OB 12
O04M097V01 M097101 Xestión das Organizacións Turísticas OB 11
2012/2013
Titulación Materia Nome Carác. Horas
LEEV01 104110055 Economía do deporte, administración e finanzas LE 0.0
LEEV01 104000010 Tratamento informático da xestión económica-financeira da empresa LE 0.0
O04G020V01 G020301 Empresa: Contabilidade financeira I FB 45
O04G020V01 G020991 Traballo de Fin de Grao OB 0.0
O04G390V01 G390602 Xestión de módulos financeiro-contables de ERPs OB 75
O04G240V01 G240991 Traballo de Fin de Grao OB 0.0
O04M095V01 M095101 Organización e Lexislación do Deporte OB 12
O04M097V01 M097101 Xestión das Organizacións Turísticas OB 11
O04M095V01 M095203 Eventos Deportivos OB 12
O04M095V01 M095204 Prácticas Externas OB 0.0
O04M095V01 M095205 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
O04M005V02 M005101 Dirección Económico-Financeira das Empresas Turísticas OP 19
O04M006V01 M006102 Sistema de Información Financeira para a Empresa OB 2
2011/2012
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V03M041V01 M041201 MC4: Novos Desenvolvementos en Contabilidade Internacional OB 16
O04M095V01 M095203 Eventos Deportivos OB 12
O04M095V01 M095204 Prácticas Externas OB 0.0
O04M095V01 M095205 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
O04M097V01 M097101 Xestión das Organizacións Turísticas OB 11
O04M005V01 M005101 Dirección Económico-Financeira das Empresas Turísticas OB 19
O04M006V01 M006102 Sistema de Información Financeira para a Empresa OB 2
O04M095V01 M095101 Organización e Lexislación do Deporte OB 12
LEEV01 104000010 Tratamento informático da xestión económica-financeira da empresa LE 0.0
LEEV01 104110055 Economía do deporte, administración e finanzas LE 0.0
O04G020V01 G020301 Empresa: Contabilidade financeira I FB 60
O04G020V01 G020401 Contabilidade financeira II OB 30
2010/2011
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O04M005V01 M005101 Dirección Económico-Financeira das Empresas Turísticas OB 19
O04M006V01 M006102 Sistema de Información Financeira para a Empresa OB 8
V03M041V01 M041102 MC2: Auditoría da Empresa: Análise de Procesos e Novas Tendencias OB 17
2009/2010
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V03M041V01 M041102 MC2: Auditoría da Empresa: Análise de Procesos e Novas Tendencias OB 17
181010V01 181010622 Contabilidade básica: as contas claras OP 0.0
104011V01 104011101 Contabilidade financeira TR 0.0
LEEV01 104000010 Tratamento informático da xestión económica-financeira da empresa LE 0.0
LEEV01 104110055 Economía do deporte, administración e finanzas LE 0.0
O04M005V01 M005101 Dirección Económico-Financeira das Empresas Turísticas OB 19
O04M006V01 M006102 Sistema de Información Financeira para a Empresa OB 5

Titorías non presenciais concertadas

O docente ten unha oferta de titorías non presenciais en horario concertado durante o período Anual (2020/2021). Para concertar unha cita podes facelo dende a túa Secretaría Online.

2019/2020

O cine de Miyazaki Hayao como recurso didáctico - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Turismo deportivo en Galicia. Análese e posta en acción - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Transparencia nas federacións deportivas galegas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Xestión municipal do ciclo da auga - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A ensinanza da economía aplicando a aprendizaxe baseada en problemas e as TICs na E.S.O. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Internacionalización empresarial. Aspectos determinantes para as empresas galegas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise do Sistema Deportivo de Ámbito Local de Galicia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Deporte en Galicia: contribución das actividades deportivas ó PIB - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Repercusión económica do Circo do Sol en Santiago de Compostela - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Recursos multimedia na educación secundaria. Proposta de actividades utilizando a serie Xogo de Tronos. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análise da oferta de turismo activo na comarca de A Coruña. Propostas de desenvolvemento e xestión - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Leccións de economía do deporte dende o cinema. Aplicación pratica no entorno educativo multidisciplinar. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Estudo do impacto de COVID-19 en atletas profesionais e de alto nivel - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Coeducación: Unha proposta de intervención para a materia de Xeografía e Historia. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Plan estratéxico na organización de eventos deportivos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análise de balance competitivo en waterpolo nas ligas de División de Honra masculina e feminina - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2018/2019

A música como recurso na aula de economía. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A internacionalización empresarial en Galicia: unha aproximación por un indicador sintético - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo sobre o impacto económico das carreiras trail: o caso de Mondoñedo (Toxiza Gran Trail) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Promoción da Actividade fisica para a saúde na Comarca do Xallas - Barcala - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análise e comparativa da promoción de actividade física por CC.AA - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Organización institucional do deporte ourensán. Análise da Secretaría Xeral para o deporte na Provincia. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Itinerario formativo para o alumnado de prácticas (CSAFD) en instalacións deportivas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análise económico financeiro das empresas incubadas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A Aprendizaxe Baseada en Proxectos Colaborativos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Aprendizaje Cooperativa, metodología para unha aprendizaxe significativa - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A publicidade como recurso docente - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2017/2018

A Economía de Star Wars na Educación Secundaria: unha aplicación práctica - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A influencia da renda per capita na práctica de deportes individuais: determinantes no esquí alpino - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Turismo deportivo: Estudo e comparación de casos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Deporte, Economía e Cine - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Impacto económico do Campionato de España Absoluto Open de Primavera - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudio dos resultados olímpicos españois a principios do século XXI - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
‘Third Party Ownership’. Futuro incerto na financiación futbolística. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O uso do Facebook coma recurso didáctico en Economía de 4º da ESO - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Helping Ballers Management: Da teoría á práctica - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Educar en feminismo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Educar en feminismo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O Patrocinio Deportivo do Ciclio na categoría UCI World Tour. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Proxecto de intervención: Aplicación da Norma UNE-ISO 21500 á organización do V Seven Internacional A CORUÑA - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Avaliación da avaliación: o caso de Economía de 1º de bacharelato. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Política comercial das bodegas da D.O. Ribeiro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Turismo deportivo: Análise das páxinas web dos municipios españois de máis de 100.000 habitantes - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

Internacionalización empresarial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise do capital humano no fútbol - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Creación dunha empresa de Ocio e Tempo libre - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Aprendizaxe cooperativo: a técnica do Puzzle no ensino da Economía - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Regulamento televisivo no fútbol español - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Proposta de indicadores de capital intelectual e aplicación práctica nunha análise de empresas europeas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proposta de valoración da reputación en equipos de fútbol - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Unha análise do turismo deportivo en Vigo e a súa proposta de negocio - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Balance competitivo no League of Legends - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Impacto económico dunha instalación de fitness nun hotel de 4 estrelas: Balneario de Mondariz - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Impacto da crise no sector hoteleiro galego a partir da análise económica-financeira dunha selección de hoteis - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Aplicación da metodoloxía de Decisión Multicriterio ao Xogo Limpo Financeiro no fútbol español - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O impacto da bicicleta no turismo. Os aloxamentos Bikefriendly en Galicia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Técnicas de optimización aplicadas á xestión deportiva - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Plan de Marketing y Dossier de Patrocinio Club Natación Pabellón Ourense - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Plan de empresa aplicado a una organización de gestión de eventos deportivos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Metodoloxía para facer un ránking de capital intectual - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O Camiño de Santiago como fenómeno turístico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O capital humano, unha inversión rendible - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

Deseño dunha quiniela galega - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O impacto económico do Campeonato Galego de Natación infantil e júnior de inverno 2015 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O control de xestión e o uso de indicadores como soporte: Aplicación ó sistema de ERP "Odoo" - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Turismo Deportivo. A Copa de España de Fútbol Sala Feminino 2015. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

O sector da conserva en Galicia: Estratexias de volume vs estratexias de diferenciación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Turismo influenciado polas series de televisión. Impacto sobre os destinos turísticos na actualidade. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Turismo de eventos deportivos: o caso da natación en Ourense - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2013/2014

Satisfacción dos usuarios nas instalacións deportivas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007