Pedro Membiela Iglesia

Profesor/a titular de universidade

Departamento

Docencia

2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V01 M066205 Investigación e Innovación na Educación Secundaria OB 15
O05G120V01 G120402 Didáctica das ciencias experimentais I OB 105
O05G120V01 G120981 Prácticas externas: Practicum OB 10
O05M138V01 M138107 Educación de Adultos OB 2
O05G110V01 G110301 Educación: Educación para a saúde e a súa didáctica FB 60
O02M066V02 M066205 Investigación e Innovación na Educación Secundaria OB 15
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O02M066V02 M066205 Investigación e Innovación na Educación Secundaria OB 15
V02M066V01 M066205 Investigación e Innovación na Educación Secundaria OB 15
O05G120V01 G120981 Prácticas externas: Practicum OB 10
O05G120V01 G120402 Didáctica das ciencias experimentais I OB 60
O05G110V01 G110301 Educación: Educación para a saúde e a súa didáctica FB 60
O05M138V01 M138107 Educación de Adultos OB 2
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O02M066V02 M066205 Investigación e Innovación na Educación Secundaria OB 15
O02M066V02 M066212 Organización da Aula-Obradoiro de Tecnoloxía OP 1
O05G120V01 G120981 Prácticas externas: Practicum OB 10
O05G110V01 G110301 Educación: Educación para a saúde e a súa didáctica FB 45
O05M138V01 M138107 Educación de Adultos OB 2
V02M066V01 M066205 Investigación e Innovación na Educación Secundaria OB 15
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G110V01 G110301 Educación: Educación para a saúde e a súa didáctica FB 45
O02M066V02 M066205 Investigación e Innovación na Educación Secundaria OB 15
O02M066V02 M066211 Didáctica da Tecnoloxía e Informática na Educación Secundaria OP 1
O02M066V02 M066212 Organización da Aula-Obradoiro de Tecnoloxía OP 1
V02M066V01 M066205 Investigación e Innovación na Educación Secundaria OB 15
O05G120V01 G120981 Prácticas externas: Practicum OB 10
O05M138V01 M138107 Educación de Adultos OB 7
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05M138V01 M138107 Educación de Adultos OB 4
V02M066V02 M066205 Investigación e Innovación na Educación Secundaria OB 15
O05G110V01 G110301 Educación: Educación para a saúde e a súa didáctica FB 45
O02M066V02 M066212 Organización da Aula-Obradoiro de Tecnoloxía OP 1
O02M066V02 M066211 Didáctica da Tecnoloxía e Informática na Educación Secundaria OP 1
O02M066V02 M066205 Investigación e Innovación na Educación Secundaria OB 15
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O02M066V02 M066211 Didáctica da Tecnoloxía e Informática na Educación Secundaria OP 1
O02M066V02 M066205 Investigación e Innovación na Educación Secundaria OB 15
O02M066V02 M066212 Organización da Aula-Obradoiro de Tecnoloxía OP 1
O05M138V01 M138107 Educación de Adultos OB 4
O05G110V01 G110301 Educación: Educación para a saúde e a súa didáctica FB 60
V02M066V02 M066205 Investigación e Innovación na Educación Secundaria OB 15
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05M138V01 M138107 Educación de Adultos OB 4
V02M066V02 M066205 Investigación e Innovación na Educación Secundaria OB 15
O05G110V01 G110301 Educación: Educación para a saúde e a súa didáctica FB 75
O05G110V01 G110403 Aprendizaxe das ciencias da natureza OB 0.0
O05G130V01 G130906 Educación ambiental para o desenvolvemento sostible OP 0.0
O05G120V01 G120901 Educación ambiental para o desenvolvemento OP 0.0
O02M066V02 M066205 Investigación e Innovación na Educación Secundaria OB 15
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P02M052V01 M052103 Fontes Documentais nas Ciencias da Actividade Física e o Deporte OB 19
O05M138V01 M138107 Educación de Adultos OB 4
O05G120V01 G120402 Didáctica das ciencias experimentais I OB 0.0
O05G130V01 G130906 Educación ambiental para o desenvolvemento sostible OP 0.0
O02M066V02 M066205 Investigación e Innovación na Educación Secundaria OB 15
V02M066V02 M066205 Investigación e Innovación na Educación Secundaria OB 15
O05G110V01 G110301 Educación: Educación para a saúde e a súa didáctica FB 45

  2020/2021

  Crenzas nas Habilidades, Expectativas, Interese, Utilidade e Importancia. Crenzas no Compromiso Conductual. Do Alumnado nas Áreas de Ciencias e Lingua. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Habilidades/expectativas en linguas e matemáticas e calidade de vida en estudantes de primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Habilidades e expectativas en ciencias e matemáticas e benestar do alumnado de educación primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Crenzas do alumnado de educación secundaria respecto ás ciencias e matemáticas. Estudo nos cursos 2º e 4º ESO nos ámbitos de motivación e compromiso. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2019/2020

  as emocións e o compromiso na aula de educación infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo da motivación e das emocións implicadas no proceso de aprendizaxe de tecnoloxía. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Investigación sobre o pensamento dun grupo de adolescentes de 2º e 4º da ESO cara a aprendizaxe de ciencias: motivación e compromiso - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estudo sobre as emocións e calidade de vida en Educación Infantil. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Motivación e emocións asociadas ás matemáticas do alumnado de 2º e 4º da ESO - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Crenzas en relación coas clases de tecnoloxía en secundaria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Traballo de investigación sobre os ámbitos relativos a: A emoción, o compromiso e o benestar na materia de ciencias en alumnos de 2º e 4º da E.S.O. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2018/2019

  Percepcións de calidade de vida en nenos e nenas de Educación Infantil. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Percepcións sobre a alimentación nun grupo de nenos e nenas de educación infantil. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  percepción do ambiente de aula e da calidade de vida dos alumnos de 2º e 5º de primaria na clase de matemáticas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Ambiente na aula e compromiso emocional na aprendizaxe das matemáticas nos nenos/as na educación infantil. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Crenzas e emocións dos/as nenos/as coa aprendizaxe das matemáticas en Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Crenzas e emocións na aprendizaxe matemática do alumnado de Educación Primaria. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Emocións do alumnado cas materias STEM 2º 4º ESO - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Motivación en ciencia, matemática e tecnoloxía en alumnos de 2º e 4º de ESO - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2017/2018

  Que sintes en clase? Emocións e ambiente de aprendizaxe nas clases de Bioloxía e Xeoloxía en dous centros galegos de secundaria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Emocións de Logro en matemáticas, nun grupo de nenos e nenas dun centro de Educación Primaria. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Actitudes del profesorado de educación infantil sobre las emociones. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Avaliación da motivación, actitudes, compromiso e fatiga na aprendizaxe de ciencias nun grupo de estudantes de educación secundaria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Crenzas de estudantes de ensino elemental sobre animais e plantas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo sobre el clima de aula en Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Crenzas en Educación Infantil sobre órganos internos do corpo humano - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Emocións e actitudes cara á ciencia nos alumnos da ESO - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estudo sobre motivación e ambiente de aprendizaxe en clases de ciencias - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2016/2017

  Análise do hábito da reciclaxe, a reutilización, a recuperación e a redución no ámbito escolar e familiar dos alumnos e alumnas de Ed. Infantil. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A avaliación na Educación Secundaria dende o punto de vista do alumnado - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Posta en práctica e valoración do uso dun simulador na materia Tecnoloxía Industrial I - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Concepcións alternativas sobre as Leis de Newton e o concepto de forza ¿Canto perduran ditas concepcións? - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Actitudes do alumnado de secundaria cara á tecnoloxía desde a perspectiva das relacións Ciencia-Tecnoloxía-Sociedade - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  ¿Qué pensan os nenos e nenas sobre a implantación do libro de texto dixital nun aula de educación primaria? - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  ¿Qué series de debuxos animados lle gustan aos nenos e nenas? - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A valoración dos estudantes sobre o uso do ordenador na materia de TIC - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2015/2016

  Evolución do uso do tempo libre en Educación Primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Descanso e actividade física en nenos de preescolar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  Uso dos espazos e organización dos tempos en maestros de educación infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007