Rubén González Rodríguez

Profesor/a axudante doutor/a

Docencia

2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 6
O05M138V01 M138105 Compensación das Desigualdades na Educación OB 10
O05G220V01 G220991 Traballo de Fin de Grao OB 20
O05G220V01 G220701 Prácticas externas: Practicum OB 18
O05G220V01 G220304 Servizos sociais especializados I OB 98
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 4
O05M138V01 M138105 Compensación das Desigualdades na Educación OB 10
O05G220V01 G220991 Traballo de Fin de Grao OB 45
O05G220V01 G220701 Prácticas externas: Practicum OB 36
O05G220V01 G220304 Servizos sociais especializados I OB 98
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 4
O05G220V01 G220991 Traballo de Fin de Grao OB 34
O05G220V01 G220701 Prácticas externas: Practicum OB 0.0
O05M138V01 M138105 Compensación das Desigualdades na Educación OB 10
O05G220V01 G220304 Servizos sociais especializados I OB 98
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M042V01 M042203 A Mediación como Medio de Solución de Conflitos con Menores OB 8
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 4
O05G220V01 G220304 Servizos sociais especializados I OB 98
O05G220V01 G220701 Prácticas externas: Practicum OB 12
O05G220V01 G220991 Traballo de Fin de Grao OB 14
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G220V01 G220906 Traballo social e mediación OP 45
O05G220V01 G220701 Prácticas externas: Practicum OB 0.0
O05G220V01 G220505 Traballo social individual e familiar OB 30
O05G220V01 G220304 Servizos sociais especializados I OB 40
O05G220V01 G220405 Saúde, dependencia e vulnerabilidade OB 60
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G220V01 G220605 Xestión de organizacións de benestar social OB 15
O05G220V01 G220906 Traballo social e mediación OP 45
O05G220V01 G220504 Proceso de planificación en traballo social OB 0.0
O05G220V01 G220405 Saúde, dependencia e vulnerabilidade OB 30
O05G220V01 G220205 Organización dos servizos sociais OB 60
O05G220V01 G220104 Fundamentos dos servizos sociais OB 0.0
O05G220V01 G220105 Introdución ao traballo social OB 0.0

2021/2022

A intervención familiar en persoas con trastorno de conducta alimentaria: revisión sistemática - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2020/2021

Aproximación á realidade do trastorno do espectro autista en Ourense: recursos e necesidades de atención na primeira infancia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Intervención social con familias, infancia e adolescencia. A Atención Temperá en España: Unha mirada normativa e profesional - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Perfil formativo-laboral do persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar na provincia de Ourense. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Revisión sistemática sobre a soidade en adultos maiores - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Relación entre os trastornos da conducta alimentaria e a violencia: unha revisión sistemática - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Pedagoxía nas aulas hospitalarias en España: a propósito dunha revisión sistemática - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Prevención e intervención do acoso escolar mediante as TIC: unha revisión sistemática - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2019/2020

A realidade da soidade das persoas maiores - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Intervención Social con Familias, Infancia e Adolescencia: Estudo comparativo dos diferentes instrumentos para a valoración da gravidade das situacións de desprotección na infancia e adolescencia existentes no Estado español - Traballo Fin de Máster...
Aspectos éticos e formativos da asistencia persoal en España - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A síndrome de Burnout nos profesionais dos servizos sociais na provincia de Ourense. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Sobrecarga, depresión e ansiedade nas persoas coidadoras informais de persoas en situación de dependencia que acoden a centros de día da provincia de Ourense. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Centros e programas para a atención da infancia. Atención á diversidade nos programas de acollemento residencial. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Cansancio emocional e autoestima en estudantes de Traballo Social e Educación Social - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Está garantida a educación emocional na formación das estudantes do grao en Traballo Social? - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estereotipos e prexuízos cara persoas con discapacidade. Progresos e retrocesos na súa inclusión social - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Protocolos de intervención das Comunidades Autónomas ante o consumo de tóxicos nas mulleres xestantes - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

A sobrecarga dos/das coidadores/as informais das persoas enfermas de alzhéimer e outras demencias - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A síndrome de burnout en profesionais que prestan atención a persoas con dependencia institucionalizadas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Impacto dun diagnóstico de TEA nas familias: repercusión na súa calidade de vida. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Violencia de xénero: Efectos na saúde das mulleres. Análise e atención profesional - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Pelizaeus-Merzbacher estudo de caso - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Relacións sociais do maior institucionalizado. Análise do centro: DomusVi Chantada. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Persoas con diversidade funcional mental: Están os seus dereitos sexuais garantidos? - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Custodia Compartida de mutuo acordo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2017/2018

Traballo social e terapia asistida con cabalos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A IMAXE SOCIAL DA DISCAPACIDADE: Análise da percepción da discapacidade dos usuarios e traballadores da Asociación Aixiña. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo sobre os dispositivos de saúde mental na provincia de Ourense - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
"Sobrecarga e outros determinantes asociados o coidado" - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

"Un paso máis cara a autoxestión dixital" Proxecto para a autonomía e a inclusión das persoas maiores - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estigma en Saúde Mental no alumnado do Grao en Traballo Social - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007