Valentín Iglesias Sarmiento

Profesor/a axudante doutor/a

Docencia

2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P02M081V02 M081208 Traballo de Fin de Máster OB 10
O05G110V01 G110304 Psicoloxía: Fundamentos psicolóxicos da intervención temperá FB 75
O05G110V01 G110905 Prevención e tratamento das dificultades na aprendizaxe da linguaxe oral OP 75
O05G110V01 G110981 Prácticas externas: Practicum OB 10
O05M053V01 M053104 Dificultades de Aprendizaxe e Estratexias Cognitivas OB 5
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05M053V01 M053207 Traballo de Fin de Máster OB 5
O05M053V01 M053104 Dificultades de Aprendizaxe e Estratexias Cognitivas OB 8
O05G120V01 G120981 Prácticas externas: Practicum OB 10
O05G110V01 G110304 Psicoloxía: Fundamentos psicolóxicos da intervención temperá FB 120
O05G110V01 G110905 Prevención e tratamento das dificultades na aprendizaxe da linguaxe oral OP 75
P02M081V02 M081208 Traballo de Fin de Máster OB 10
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G110V01 G110304 Psicoloxía: Fundamentos psicolóxicos da intervención temperá FB 105
O05G110V01 G110905 Prevención e tratamento das dificultades na aprendizaxe da linguaxe oral OP 75
P02M081V01 M081102 Intervención en Necesidades Educativas dos Alumnos con Discapacidade Motriz OB 5
P02M081V01 M081208 Traballo de Fin de Máster OB 10
P02M081V01 M081202 Intervención en Necesidades Educativas dos Alumnos con Dificultades Específicas de Aprendizaxe OB 5
O05M053V01 M053104 Dificultades de Aprendizaxe e Estratexias Cognitivas OB 8
O05M053V01 M053207 Traballo de Fin de Máster OB 5
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P02M081V01 M081208 Traballo de Fin de Máster OB 5
O05M053V01 M053207 Traballo de Fin de Máster OB 10
O05G120V01 G120991 Traballo de Fin de Grao OB 15
O05G110V01 G110905 Prevención e tratamento das dificultades na aprendizaxe da linguaxe oral OP 75
O05G110V01 G110991 Traballo de Fin de Grao OB 5
O05G110V01 G110304 Psicoloxía: Fundamentos psicolóxicos da intervención temperá FB 75
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G110V01 G110905 Prevención e tratamento das dificultades na aprendizaxe da linguaxe oral OP 75
O05G110V01 G110304 Psicoloxía: Fundamentos psicolóxicos da intervención temperá FB 75
O05G120V01 G120204 Psicoloxía: Prevención e tratamento das dificultades de aprendizaxe e os trastornos do desenvolvemento FB 45
O05G120V01 G120205 Psicoloxía: Psicoloxía da educación: Procesos de aprendizaxe escolar FB 30
O05M053V01 M053104 Dificultades de Aprendizaxe e Estratexias Cognitivas OB 5
P02M081V01 M081102 Intervención en Necesidades Educativas dos Alumnos con Discapacidade Motriz OB 5
P02M081V01 M081208 Traballo de Fin de Máster OB 5
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G110V01 G110205 Psicoloxía: Psicoloxía da educación: Procesos de aprendizaxe infantil FB 8
O05G110V01 G110305 Psicoloxía: Prevención e tratamento das dificultades na aprendizaxe infantil FB 45
O05G110V01 G110402 Psicoloxía: Identificación, prevención e tratamento dos trastornos do desenvolvemento e da conduta FB 23
O05G110V01 G110903 Necesidades educativas especiais asociadas á discapacidade intelectual OP 45
O05G120V01 G120204 Psicoloxía: Prevención e tratamento das dificultades de aprendizaxe e os trastornos do desenvolvemento FB 60
O05G120V01 G120205 Psicoloxía: Psicoloxía da educación: Procesos de aprendizaxe escolar FB 38

2018/2019

Estudio correlacional entre memoria de traballo e vocabulario receptivo en alumnado oínte e hipoacúsico neurosensorial - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Relación entre as funcións executivas e a comprensión lectora no alumnado con TDAH na etapa de Educación Primaria: unha revisión sistemática. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O Patriarcado: a realidade das mulleres xitanas na provincia de Pontevedra - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Dislexia e desenvolvemento de habilidades na lectoescritura: un estudo de caso - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Discapacidade Intelectual Leve e desenvolvemento de habilidades matemáticas temperás: un estudo de caso - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Trastorno específico da linguaxe: un estudo de caso - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proposta de intervención para o desenvolvemento das capacidades emocionales na aula de 5º Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proposta de intervención en habilidades sociais e comunicativas dun alumno con Trastorno do Espectro Autista nivel 1 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
«Análise da Escala da Integración Semántica en tres poboacións: alumnos con Autismo, con Síndrome de Down e normo-típicos» - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análise da ansiedade en docentes e familiares de persoas con trastorno do espectro autista. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Avaliación da eficacia dun programa de educación emocional con alumnado de etnia xitana - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2017/2018

Aspectos socioafectivos e funcionamento cognitivo en comprensión lectora. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Capacidades de dominio xeral e específico no rendemento aritmético e os seus precursores en 6º de educación intail - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
CEFI e Rendemento Académico: Estudo correlacional en 6º de Educación Primaria en un entorno bilingüe. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Alumnos con TDAH e habilidades instrumentais: unha análise das habilidades subxacentes - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Programa de intervención sobre a intelixencia emocional - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Trastorno do espectro autista e escritura: un estudio de caso - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Trastorno do Espectro Autista e habilidades sociais: un estudo de caso - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Dificultades na aprendizaxe da aritmética: un estudo de caso - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Discapacidade auditiva e inclusión: unha revisión sistemática en Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Intervención para a mellora da competencia comunicativa dun estudante de Educación Infantil con parálise cerebral - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A interacción social nun alumno con sospeita de TEA. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
IMOS EMOCIONARNOS. Deseño e aplicación dun programa de educación emocional nunha aula de Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

Os prerrequisitos lectores e os procesos cognitivos como predictores das operacións matemáticas en Educación Infantil - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Eficacia do Sistema de Comunicación con Intercambio de Imaxes en alumnos de educación infantil con Trastorno do Espectro Autista: Unha revisión sistemática - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo sobre as habilidades predictoras na comprensión lectora no 3º curso de Educación Primaria. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
" A intelixecia emocional como ferramenta educativa" Programa de intervención para mellorar a percepción e a comprensión emocional en alumnado con NEAE - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Proposta de intervención en comprensión lectora - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proposta de intervención nunha sospeita de TEA - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Propuesta de intervención en un caso de dificultades de aprendizaje en matemáticas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Variables relacionadas co rendemento matemático en 6º de Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

Intervención sobre o retraso simple da linguaxe - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proposta de intervención no deselvolvemento das capacidades emocionais no ámbito da Educación Infantil. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proposta de atención temperá para unha sospeita diagnóstica de TDAH - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Programa de intervención para a mellora da comunicación nun neno con TEA - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Intervención para a mellora da comprensión de textos narrativos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O funcionamento cognitivo e o rendemento en resolución de problemas matemáticos en nenos con TDAH - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Dificultades de aprendizaxe na lectura. Programa de intervención da comprensión lectora: estratexias cognitivas e metacognitivas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007