Xose Constenla Vega

Profesor/a axudante doutor/a

Departamento

Docencia

2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G110V01 G110601 Aprendizaxe das ciencias sociais OB 120
O05G120V01 G120503 Didáctica das ciencias sociais OB 105

Día da semana
Martes
Data de inicio
2020-02-27
Data de fin
2020-05-15
Rango de horas
13:00 - 15:00
Lugar
Pavillón 1, Andar, Facultade de Ciencias da Educación
Cuadrimestre
2º Cuatrimestre (2019/2020)
Día da semana
Mércores
Data de inicio
2020-02-27
Data de fin
2020-05-15
Rango de horas
12:00 - 16:00
Lugar
Pavillón 1, Andar 3, Despacho 1, Facultade de Ciencias da Educación
Cuadrimestre
2º Cuatrimestre (2019/2020)
Día da semana
Mércores
Data de inicio
2019-09-30
Data de fin
2020-01-17
Rango de horas
15:30 - 17:30
Lugar
Pavilln 1, Andar 3, Despacho 1, Facultade de Ciencias da Educación
Cuadrimestre
1º Cuatrimestre (2019/2020)
Día da semana
Mércores
Data de inicio
2020-02-27
Data de fin
2020-05-15
Rango de horas
18:30 - 19:30
Lugar
Pavillón 1, Andar 3, Despacho 1, Facultade de Ciencias da Educación
Cuadrimestre
2º Cuatrimestre (2019/2020)
Día da semana
Xoves
Data de inicio
2019-09-30
Data de fin
2020-01-17
Rango de horas
10:00 - 12:00
Lugar
Pavilln 1, Andar 3, Despacho 1, Facultade de Ciencias da Educación
Cuadrimestre
1º Cuatrimestre (2019/2020)
Día da semana
Xoves
Data de inicio
2019-09-30
Data de fin
2020-01-17
Rango de horas
13:00 - 15:00
Lugar
Pavilln 1, Andar 3, Despacho 1, Facultade de Ciencias da Educación
Cuadrimestre
1º Cuatrimestre (2019/2020)

2019/2020

A pedagoxía verde e alternativas de ensinaza no medio natural dentro do ámbito da educación primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Os Xogos Olímpicos en Educación Primaria: Resultados dunha intervención didáctica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Gamificación, un modelo educativo por explorar - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
As carballeiras como recurso didáctico na educación primaria no marco da área das ciencias sociais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O estudo da contorna fronteiriza na Educación Primaria a través de proxectos educativos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O estudo do contorno na educación infantil a través da illa de Tambo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O estudo do patrimonio en Educación Infantil a través do castelo de Ribadavia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O patrimonio como medio para o estudo das Ciencias Sociais na Educación Primaria. Achegas educativas para o caso de Ribadavia. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O porto de VIilagarcía de Arousa como recurso didáctico para a Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise dos valores educativos das campañas publicitarias de Gadis para o ensino das Ciencias Sociais na Educación Primaria. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Os camiños escolares: aplicación, viabilidade e utilidade na cidade de Pontevedra. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

O tratamento didáctico do 'Imperialismo' nos manuais de Historia do Mundo Contemporáneo de 1º de Bacharelato - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Inclusión das ciencias xurídicas na educación secundaria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A situación da Prehistoria e a Historia Antiga en Galicia na ensinanza secundaria postobrigatoria: análise de diferentes manuais de Historia de 2º de Bacharelato. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O estudo do contorno na educación infantil a través dos valores do camiño de Santiago - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A influencia de Antonio Fraguas no coñecemento patrimonial na educación infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
“O valor educativo do concepto de paisaxe na obra non literaria de Otero Pedrayo e a súa importancia na aprendizaxe das Ciencias Sociais na etapa de Educación Infantil” - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A cidade dos nenos como proposta didáctica en Educación Primaria: deseño dunha proposta educativa para Ourense - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A Educación Afectivo Sexual - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Algunhas ideas para a educación que ven. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2017/2018

O desenvolvemento socio-afectivo do alumnado con Trastorno do Espectro Autista (TEA) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo de caso sobre o acoso escolar dentro dun centro educativo: programa KIVA - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O ensino do antisemitismo nazi na Ensinanza Secundaria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Estudo sobre proxectos de fomento da educación para a Paz: Unha comparativa europea e internacional - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A transmisión de estereotipos de xénero a través dos libros de texto de Educación Primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A muller na Historia a través dos libros de texto e o alumnado de 1º de Bacharelato. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O coñecemento do contorno a través dos xogos tradicionais en Galicia: análise e contextualización. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O tratamento da interculturalidade na Idade Media. Unha experiencia didáctica con alumnos de 2º da E.S.O. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A emigración galega a América en clave de xénero - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A arte incompleta: a ausencia de mulleres vanguardistas na arte da E.S.O. e Bacharelato - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
“A construción da identidade nacional española nos libros de texto de 2º de Bacharelato” - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Unha aproximación ás saídas didácticas como recurso educativo na Educación Primaria: beneficios e aspectos organizativos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aproximación ao nome das rúas en Xinzo de Limia: unha visión educativa e de xénero - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aproxímación á realidade educativa dos colexios rurais en Galicia:CRA Amencer - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

¿Dónde está el agua en Ourense? (Proposta de Intervención). - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Por unha escola sen muros: urbe contemporánea e Cidades Educadoras - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Feira Internacional do Libro Infantil e Xuvenil e a súa influencia no contexto educativo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aproximación teórica á construción da "biografía espacial" na Educación Primaria (4º) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aproximación á Expresión Corporal como fonte de aprendizaxe das categorías espazo-temporais. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

Unha aproximación ao tratamento didáctico da seguridade vial na escola - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Unha aproximación á influencia das novas tecnoloxías (móbil, ordenador, tableta e Internet) na comunicación cara a cara entre os nenos e nenas: o caso do CEIP Praza de Barcelos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Unha análise comparativa dos libros de texto de primaria: o caso das ciencias sociais (6º EXB - 6º LOMCE) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A violencia de xénero en Educación Primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Descubrindo o cine en Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aproximación ao fenómeno da música infantil en Galicia a través dos premios Martín Códax - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Aproximación á violencia de xénero. Algunhas consideracións para a súa erradicación dende a escola - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aproximación teórica á relación familia-fracaso escolar. Unha revisión bibliográfica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Organización e función educativa das aulas hospitalarias. Aproximación ó caso concreto da CA de Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007