Xose Constenla Vega

Profesor/a axudante doutor/a

Departamento

Docencia

2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G110V01 G110601 Aprendizaxe das ciencias sociais OB 105
O05G110V01 G110981 Prácticas externas: Practicum OB 10
O05G120V01 G120503 Didáctica das ciencias sociais OB 66
O02M066V04 M066218 Ciencias Sociais na Educación Secundaria II OB 13
O02M066V04 M066220 Xeografía na Educación Secundaria OB 15
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O02M066V04 M066220 Xeografía na Educación Secundaria OB 15
O05G120V01 G120503 Didáctica das ciencias sociais OB 84
O05G110V01 G110601 Aprendizaxe das ciencias sociais OB 105
O02M066V04 M066218 Ciencias Sociais na Educación Secundaria II OB 13
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O02M066V04 M066219 Aprendizaxe e Ensinanza de Historia e Historia da Arte na Educación Secundaria OB 20
O02M066V04 M066218 Ciencias Sociais na Educación Secundaria II OB 13
O05G120V01 G120503 Didáctica das ciencias sociais OB 105
O05G110V01 G110601 Aprendizaxe das ciencias sociais OB 120
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O02M066V04 M066219 Aprendizaxe e Ensinanza de Historia e Historia da Arte na Educación Secundaria OB 20
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O02M066V05 M066218 Ciencias Sociais na Educación Secundaria II OB 13
O05G120V01 G120503 Didáctica das ciencias sociais OB 60
O05G110V01 G110601 Aprendizaxe das ciencias sociais OB 120
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G110V01 G110601 Aprendizaxe das ciencias sociais OB 105
O05G120V01 G120503 Didáctica das ciencias sociais OB 75
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G110V01 G110601 Aprendizaxe das ciencias sociais OB 60
O05G120V01 G120503 Didáctica das ciencias sociais OB 120
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G120V01 G120503 Didáctica das ciencias sociais OB 105
O05G110V01 G110601 Aprendizaxe das ciencias sociais OB 75

  2020/2021

  Educación medioambiental, a importancia do contacto coa natureza - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A paisaxe e as súa visión no mundo lexislativo e nas ciencias sociais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O ensino das Ciencias Sociais a través do entorno Xeográfico e Histórico. Proposta para a Educación Secundaria Obrigatoria no Concello de Pazos de Borbén - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  3 Benefícios da pedagoxía traballada nas Escolas Semente no desenvolvemento íntegro dos/as alumnos/as. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A escola rural galega: os CRA como alternativa educativa no contexto Covid-19. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A música infantil galega como instrumento de ensinanza-aprendizaxe en Educación Infantil. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Que opinas do rural? Análise do seu contexto educativo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A aprendizaxe funcional en Educación Primaria a través do Camiño de Santiago - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Os métodos de avaliación no ensino das ciencias sociais na Educación Secundaria Obrigatoria: oportunidades e límites para a innovación - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O tratamento da interculturalidade nas aulas de Educación Secundaria. Unha revisión dende as CCSS. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O voto feminino na Segunda República. Intervención educativa co xogo de roles - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2019/2020

  A pedagoxía verde e alternativas de ensinaza no medio natural dentro do ámbito da educación primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Gamificación, un modelo educativo por explorar - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Os camiños escolares: aplicación, viabilidade e utilidade na cidade de Pontevedra. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Os Xogos Olímpicos en Educación Primaria: Resultados dunha intervención didáctica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O estudo da contorna fronteiriza na Educación Primaria a través de proxectos educativos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O estudo do contorno na educación infantil a través da illa de Tambo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O estudo do patrimonio en Educación Infantil a través do castelo de Ribadavia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O patrimonio como medio para o estudo das Ciencias Sociais na Educación Primaria. Achegas educativas para o caso de Ribadavia. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O porto de VIilagarcía de Arousa como recurso didáctico para a Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  As carballeiras como recurso didáctico na educación primaria no marco da área das ciencias sociais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise dos valores educativos das campañas publicitarias de Gadis para o ensino das Ciencias Sociais na Educación Primaria. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A cidade como medio hostil: itinerarios escolares. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2018/2019

  Inclusión das ciencias xurídicas na educación secundaria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A Educación Afectivo Sexual - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Algunhas ideas para a educación que ven. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A situación da Prehistoria e a Historia Antiga en Galicia na ensinanza secundaria postobrigatoria: análise de diferentes manuais de Historia de 2º de Bacharelato. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  “O valor educativo do concepto de paisaxe na obra non literaria de Otero Pedrayo e a súa importancia na aprendizaxe das Ciencias Sociais na etapa de Educación Infantil” - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A cidade dos nenos como proposta didáctica en Educación Primaria: deseño dunha proposta educativa para Ourense - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O estudo do contorno na educación infantil a través dos valores do camiño de Santiago - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A influencia de Antonio Fraguas no coñecemento patrimonial na educación infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O tratamento didáctico do 'Imperialismo' nos manuais de Historia do Mundo Contemporáneo de 1º de Bacharelato - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2017/2018

  A arte incompleta: a ausencia de mulleres vanguardistas na arte da E.S.O. e Bacharelato - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  “A construción da identidade nacional española nos libros de texto de 2º de Bacharelato” - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estudo de caso sobre o acoso escolar dentro dun centro educativo: programa KIVA - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A emigración galega a América en clave de xénero - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A muller na Historia a través dos libros de texto e o alumnado de 1º de Bacharelato. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A transmisión de estereotipos de xénero a través dos libros de texto de Educación Primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo sobre proxectos de fomento da educación para a Paz: Unha comparativa europea e internacional - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Aproximación ao nome das rúas en Xinzo de Limia: unha visión educativa e de xénero - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Aproxímación á realidade educativa dos colexios rurais en Galicia:CRA Amencer - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O desenvolvemento socio-afectivo do alumnado con Trastorno do Espectro Autista (TEA) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O coñecemento do contorno a través dos xogos tradicionais en Galicia: análise e contextualización. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Unha aproximación ás saídas didácticas como recurso educativo na Educación Primaria: beneficios e aspectos organizativos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O tratamento da interculturalidade na Idade Media. Unha experiencia didáctica con alumnos de 2º da E.S.O. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O ensino do antisemitismo nazi na Ensinanza Secundaria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2016/2017

  ¿Dónde está el agua en Ourense? (Proposta de Intervención). - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Por unha escola sen muros: urbe contemporánea e Cidades Educadoras - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Aproximación á Expresión Corporal como fonte de aprendizaxe das categorías espazo-temporais. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Aproximación teórica á construción da "biografía espacial" na Educación Primaria (4º) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Feira Internacional do Libro Infantil e Xuvenil e a súa influencia no contexto educativo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2015/2016

  Unha aproximación ao tratamento didáctico da seguridade vial na escola - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Unha aproximación á influencia das novas tecnoloxías (móbil, ordenador, tableta e Internet) na comunicación cara a cara entre os nenos e nenas: o caso do CEIP Praza de Barcelos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Unha análise comparativa dos libros de texto de primaria: o caso das ciencias sociais (6º EXB - 6º LOMCE) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A violencia de xénero en Educación Primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Descubrindo o cine en Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Aproximación ao fenómeno da música infantil en Galicia a través dos premios Martín Códax - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  Organización e función educativa das aulas hospitalarias. Aproximación ó caso concreto da CA de Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Aproximación teórica á relación familia-fracaso escolar. Unha revisión bibliográfica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Aproximación á violencia de xénero. Algunhas consideracións para a súa erradicación dende a escola - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007