DUVI

Diario da Universidade de Vigo

Alexandre Pazos, José F. Lousada e Ricardo Ron publican un volume sobre traballo a distancia

Unha análise da nova regulación legal do teletraballo desde diferentes perspectivas

Editado por Tecnos, presentouse na Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Etiquetas
  • Entidades Colaboradoras
  • Estudantes
  • Medios
  • PDI
  • Público externo
  • Vigo
  • Publicacións
  • Investigación
Mª del Carmen Echevarría Figueroa DUVI 05/05/2023

O docente e investigador da UVigo Alexandre Pazos e os maxistrados do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e docentes da UDC, José Fernando Lousada e Ricardo Ron, son os autores de Trabajo a distancia y teletrabajo. Regulación laboral, procesal y de Seguridad Social; teletrabajo transnacional, publicado pola editorial Tecnos. O volume, que foi presentado nas últimas horas na Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo do campus de Vigo, ten a súa orixe no incremento exponencial rexistrado durante a pandemia do uso do teletraballo, que fixo necesario modificar o “conciso art. 13 do Estatuto dos Traballadores cunha normativa específica, como é a Lei 10/2021, do 9 de xullo, de traballo a distancia”, explica Alexandre Pazos.

Tanto o docente e investigador do Departamento de Dereito Público Especial da UVigo, como Lousada e Ron xa escribiran antes de este volume outras publicacións sobre o impacto das tecnoloxías e o teletraballo no ámbito laboral, “razón pola que consideramos necesario elaborar unha monografía actualizada que contemplase estes cambios lexislativos ante os novos desafíos dixitais”, explica Pazos . Os tres autores escribiron de xeito coordinado os 16 capítulos que integran o volume, aínda que cada un deles se centrou nalgunhas partes concretas, segundo o seu grao de especialización na materia

Cuestións abordadas no volume

O réxime xurídico do teletraballo, así como o principio de igualdade e non discriminación neste contexto; a importancia do acordo de traballo a distancia; a dotación mantemento de medios e compensación de gastos;  o tempo de traballo; a prevención de riscos laborais; a desconexión dixital e o dereito á intimidade e aspectos procesuais, de seguridade social e o teletraballo transnacional, son as cuestións nas que se centra o volume. “Hai que ter en conta as vantaxes da correcta implementación do teletraballo nas empresas, xa que reduce os desprazamentos, aforro enerxético, facilita o emprego de persoas con mobilidade reducida ou discapacidade, con cargas familiares e do rural”, enumera Pazos, que tamén apunta que o traballo a distancia pode axudar a reducir o absentismo laboral, a reter o talento e permite traballar con profesionais doutros países. 

Non obstante, o docente da UVigo tamén sinala que cómpre non esquecer que no ámbito do teletraballo tamén se necesita reforzar a protección das persoas traballadoras ante as posibilidades dun maior illamento, dificultades na promoción profesional ou a aparición de novas patoloxías mentais como o tecnoestrés. “En definitiva, analizouse o teletraballo desde diferentes perspectivas dunha maneira global e completa”, resume Alexandre Pazos.

Maior seguridade xurídica para evitar conflitos 

Os autores de Trabajo a distancia y teletrabajo. Regulación laboral, procesal y de Seguridad Social; teletrabajo transnacional consideran que nos últimos anos, tras as recentes reformas lexislativas,  se avanzou moito na regulación e protección do traballo a distancia e do que se caracteriza polo uso das novas tecnoloxías. “Actualmente existe maior seguridade xurídica que axuda a evitar conflitos entre empregadores e persoas traballadoras a distancia”, considera Alexandre Pazos, que cre, debe realizarse unha valoración positiva de todos os avances nesta materia, “aínda que que é certo que sempre se pode mellorar, polo que no libro tamén se recollen distintas propostas de mellora”.

En canto ao público ao este volume está dirixido, Pazos sinala a calquera persoa que estea interesada na materia e tamén, pola súa accesibilidade, ao público en xeral. “Con todo, está especialmente recomendado a persoas con formación xurídica en Dereito laboral, como poden ser estudantes en Dereito ou Relacións Laborais, avogados, graduados sociais, profesores universitarios e xuíces, xa que atoparán unha boa guía interpretativa cimentada nunha actualizada e afinada análise lexislativa, doutrinal e xurisprudencial, que convida á reflexión e ao debate sobre unha materia de rigorosa actualidade”, explica o autor.