DUVI

Diario da Universidade de Vigo

Ao abeiro do proxecto BlueBioLab, cun orzamento de 1,1 millóns de euros

Campus do Mar creará un laboratorio transfronteirizo de biotecnoloxía mariña

Coa participación de universidades e centros de investigación de Galicia e Portugal

Etiquetas
  • Estudantes
  • Medios
  • PAS
  • PDI
  • Vigo
  • Divulgación
  • Investigación
DUVI 23/07/2019

Cooperación eurorrexional e excelencia científica. Estas son as dúas claves do proxecto BlueBioLab, un dos tres que a Universidade de Vigo conseguiu na convocatoria Poctep 2019. A finalidade desta proposta, liderada por Campus do Mar e cun orzamento de 1.122.152€ (dos que 841.614€ corresponden a axudas Feder), é a creación dun laboratorio transfronteirizo de biotecnoloxía mariña. Xunto coa UVigo, que coordinada o proxecto, están implicadas as universidades da Coruña, Santiago e Minho, o CSIC, o Instituto Español de Oceanografía e o Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha E Ambiental, Ciimar. 
A reunión de lanzamento desta iniciativa tivo lugar este martes na Facultade de Ciencias do Mar e, ante os medios de comunicación, a vicerreitora de Responsabilidade Social, Internacionalización e Cooperación, María Isabel Doval, explicaba que o obxectivo é a creación dun laboratorio transfronteirizo de excelencia científica en biotecnoloxía mariña que impulse as capacidades de I+D que xa teñen cada unha das institucións socias. “Pretendemos que BlueBlioLab estableza os recursos e mecanismos para afianzar, estimular e proxectar internacionalmente liñas de investigación estratéxicas para o territorio da eurorrexión e o sector produtivo mariño, impulsando a capacidade innovadora que xa temos por separado e a competitividade a través dunha área que xa é altamente competitiva”.

Pola súa banda, o director do Campus do Mar, Daniel Rey, puxo en valor a contorna deste proxecto, a eurorrexión, con 6,4 millóns de habitantes que viven nunha zona fronteiriza na que se desenvolven o 49% dos intercambios entre España e Portugal, o que a converte nun foco “moi relevante dende o punto de vista das transaccións económicas e do movemento de persoas e mercancías”. Lembraba tamén que o laboratorio será unha rede da que formarán parte os grupos de investigación e infraestruturas que xa existen en ambos países. “A través deste novo organismo tratarase de impulsar a capacidade para desenvolver a excelencia en materia de investigación e innovación e internacionalizar as capacidade de I+D+i nesta eurorrexión”.

O IP do proxecto, José Manuel García, director da Ecimat, márcase como obxectivo que este laboratorio impulse a capacidade para desenvolver excelencia en materia de I+i, internacionalice as capacidades de I+D+i da eurorrexión, optimice o uso de infraestruturas e contribúa a acadar os resultados esperados nas RIS3, RIS3T e a estratexia de crecemento azul (blue growth). Así, o persoal investigador involucrado centrarase nalgúns dos grandes retos aos que se enfronta a sociedade e o medio ambiente, a través do estudo dos recursos biolóxicos mariños prestando especial atención a súa explotación sostible. As liñas de investigación preferentes abordarán temas como acuicultura e biotecnoloxía, desenvolvemento de novos compostos bioactivos e biomateriais de orixe mariño e utilización de tecnoloxías ómicas para a comprensión da biodiversidade mariña.

Retos e oportunidades para BlueBioLab

A presentación desta proposta á convocatoria Poctep 2019 responde á identificación de varias eivas nesta contorna da eurorrexión. E é que a pesar do dinamismo que exhiben certos sectores vinculados ao mar, Daniel Rey lembra que a competitividade xeral da área da eurorrexión “é inferior á media da UE e ambas rexións están por debaixo da media europea en innovación”, froito en boa medida, da redución do investimento de I+D tras a presión constante para reducir do déficit. Ademais, como se recolle na memoria do proxecto, “a atomización” dos centros que se incorporan á rede “favorece o carácter local dos procesos de innovación e limita os beneficios das economías de escala”. Por iso, BlueBioLabs marcouse como obxectivo “potenciar unha investigación transfronteiriza e interdisciplinar na eurorrexión no ámbito da biotecnoloxía aplicada ao medio mariño, reunindo grupos de investigación de referencia internacional, e promovendo intercambios de coñecemento e experiencia e accións de formación e internacionalización que deriven nunha maior eficiencia das políticas e actuacións en materia de I+D+i”. 

Pero a posta en marcha do proxecto desenvólvese non só rodeada de retos, senón tamén de oportunidades, como destacaba Daniel Rey, entre elas unha poboación nova moi formada e con experiencia en I+D, a existencia de estratexias de especialización intelixente e de centros de investigación de referencia e iniciativas de excelencia no eido mariño en ambas beiras do Miño. Todos estes factores serán tidos en conta e aproveitados no proceso de creación do laboratorio transfronteirizo de biotecnoloxía mariña.

Acuicultura e biotecnoloxía, tecnoloxías ómicas e biomateriais

As liñas de investigación preferentes para este proxecto son a biotecnoloxía, o desenvolvemento de novos compostos bioactivos e biomateriais de orixe mariño e a utilización de tecnoloxías ómicas. No que se refire ao primeiro dos puntos, a investigación en biotecnoloxía permitirá avanzar na sostibilidade da acuicultura, estratéxica para Galicia, e reforzar a sostibilidade deste sector como fonte de alimentos saudables de alta calidade para o futuro. 

Pola súa banda, a I+D sobre tecnoloxías ómicas para a comprensión da biodiversidade mariña permitirá descifrar a complexidade de interaccións biolóxicas e ambientais que se producen nos ecosistemas mariños. Isto axudará a dar valor aos recursos do mar e a economía marítima destacando tamén o sector turístico, o coñecemento e protección da biodiversidade para “prever e adaptarse aos efectos do cambio global sobre os ecosistemas mariños, protexer o patrimonio ambiental mariño e predicir e adaptarse a fenómenos biolóxicos como as floracións masivas de microalgas tóxicas”.

Por último, as investigacións focalizadas en novos compostos bioactivos e biomateriais de orixe mariña apóianse nos avances científicos e tecnolóxicos rexistrados dentro das biociencias, que melloran continuamente o coñecemento dos recursos mariños. Por exemplo, poderase estudar a un nivel sen precedentes a secuencia e expresión do ADN dos organismos na busca para bioactivos, novos biomateriais, proteínas e alimentos seguros, sostibles e saudables.