DUVI

Diario da Universidade de Vigo

Alexis Padrón comprobou que os suplentes incrementan a distancia percorrida a alta intensidade

Unha tese busca cuantificar os beneficios das substitucións no rendemento dun equipo de fútbol

O marcador é a variable que máis inflúe á hora de facer un cambio

Etiquetas
  • Estudantes
  • Medios
  • PAS
  • PDI
  • Público externo
  • Pontevedra
  • Deportes
  • Investigación
Eduardo Muñiz DUVI Pontevedra 20/02/2020

Realizar os tres cambios permitidos nun partido oficial é unha estratexia habitual entre os adestradores de fútbol, ademais de ser “un dos poucos medios dos que dispoñen para tratar de reverter unha situación adversa”, como apunta o investigador da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte Alexis Padrón Cabo. Tratar de achegar “evidencias científicas”, a través da análise do rendemento, do impacto que as substitucións teñen durante un partido é un dos obxectivos centrais da tese de doutoramento deste investigador, que comprobou como os xogadores que entran desde o banco incrementan en preto do 24% as distancias percorridas a alta intensidade respecto daqueles que disputan o partido completo. 

Dirixida polo profesor Ezequiel Rey, a tese Analysis of the selection process and the technical-tactical decisions in professional soccer, pola que Padrón Cabo era recentemente recoñecido co premio extraordinario de doutoramento da Universidade de Vigo, ten como obxectivo “coñecer cal é o impacto das decisións tomadas polos adestradores de fútbol durante un partido”. Composta de tres artigos publicados en revistas científicas internacionais, a tese analiza tanto o incremento do rendemento que pode supor a entrada de xogadores desde o banco como a incidencia de variables como o marcador ou o nivel do rival no momento e no tipo de cambios realizados. A investigación complétase cun estudo sobre o efecto da idade relativa no fútbol profesional, que lle permitiu constatar como, nas principais ligas profesionais, preto do 58% dos xogadores naceron nos seis primeiros meses do ano. 

Os suplentes non corren máis ao final da tempada

Nun dos estudos que comprende a tese, Padrón Cabo analizou por primeira vez na primeira división do fútbol español a mellora do rendemento que supuñan os suplentes, comparando os metros por minuto que percorrían a alta intensidade con respecto ao resto de xogadores. O estudo, que parte de 943 observacións correspondentes á tempada 2014-2015, permitiulle comprobar como os substitutos incrementaban nun 9% a distancia percorrida a máis de 21 quilómetros por hora respecto dos futbolistas aos que substituían e nun 24% respecto daqueles que completaban o partido. Esas diferencias eran aínda maiores, dun 22% e un 24% respectivamente, no caso dos medio centros, mentres que no caso dos dianteiros, os substitutos percorrían un 19% máis de distancia a alta intensidade que aqueles que completaban o partido, variación que non se producía respecto dos titulares aos que substituían. Neste punto, Padrón Cabo pon o acento nas diferentes estratexias a través das que “un xogador administra as súas enerxías para poder cumprir coas diferentes fases dos partidos” e que no caso dos suplentes responde ao obxectivo de “manter unha alta intensidade durante un curto período de tempo”.

De feito, o estudo permitiulle constatar que aqueles que se incorporan ao partido desde o banco alcanzan, ao igual que os titulares “un maior rendemento durante o período intermedio da tempada”. Concretamente, na franxa que abrangue da xornada 13 á 25 é cando se rexistrou unha maior porcentaxe de metros percorridos a alta intensidade, “por calquera tipo de xogador”. Nese senso, se ben as diferencias neste aspecto entre os substitutos e os xogadores que completan o partido eran do 26% e do 28% nos dous primeiros terzos da tempada, a porcentaxe descendía ao 19% no treito final da liga. “É dicir, parece que o rendemento dos substitutos cae ao final da tempada, ao igual que o dun xogador que completa todo o partido”, conclúe Padrón. 

O marcador determina os cambios

Outro dos artigos recollidos nesta tese presenta os resultados da análise que Cabo realizou das 677 substitucións que se levaron a cabo nos 124 partidos da Liga de Campións disputados na tempada 2013/2014 co propósito de coñecer como variables como o resultado do partido, xogar en casa ou fóra ou o nivel do opoñente influían nas substitucións. Os resultados amosaron, explica, que o marcador é a variable máis determinante á hora de realizar un cambio, optando os técnicos por facelos antes cando van perdendo ou empatando e a retrasalos cando van por diante. Da análise realizada, Cabo tamén extrae a recomendación de que, “para reverter un marcador adverso”, os técnicos realicen o primeiro cambio antes do minuto 53 e o segundo antes do 71, xa que na tempada analizada a probabilidade dos equipos de empatar ou gañar un partido que ían perdendo aumentaba nun 43% no primeiro dos casos e nun 20% no segundo. 

O efecto da idade relativa

Un terceiro estudo incluído na tese buscaba coñecer o “efecto da idade relativa” no fútbol profesional a partires dunha mostra de 12.144 xogadores profesionais de 25 ligas de 15 países. A análise realizada permitiu comprobar, como apunta Lago, que o 32% dos xogadores que competían na tempada 2014-2015 nas principais ligas naceran nos tres primeiros meses do ano e un 58% no primeiro semestre, o que leva a constatar como a diferencia de idade entre suxeitos nacidos no mesmo ano natural resulta “decisiva” na etapa na que se selecciona o talento nas categorías de base. De feito, ese efecto da idade relativa detectouse en todas as competicións analizadas coa excepción das ligas inglesa e coreana, e deuse tamén en todas as posicións.