DUVI

Diario da Universidade de Vigo

É unha das demandas recollidas no informe Galicia 2030: Proposta de novas titulacións para o SUG

A UVigo estreará en 2022 un título propio en Ciberseguridade Industrial único en Galicia

A dixitalización do tecido produtivo require profesionais capaces de responder ante os novos riscos

Etiquetas
  • Estudantes
  • PDI
  • Público externo
  • Vigo
  • Universidade e empresa
  • Académica
M. Del Río DUVI 08/10/2021

A transformación dixital do sector industrial cara unha Industria 4.0 supón numerosas vantaxes e maior flexibilidade pero esta dixitalización das empresas implica tamén a aparición de novos riscos que requiren de profesionais especializados que acheguen a protección adecuada ás compañías e aos procesos produtivos. De feito, o informe Galicia 2030: Proposta de novas titulacións para o SUG sinala o eido da ciberseguridade na contorna industrial como un dos nichos laborais de futuro que requiren dunha formación específica que ata agora non existe na comunidade autónoma. Isto deixará de ser así coa posta en marcha do título propio de Especialista en Ciberseguridade Industrial que acaba de ser aprobado pola Universidade de Vigo. Este curso botará a andar en xaneiro e oferta 30 prazas para unha docencia que será totalmente virtual a través e Campus Remoto, co obxectivo de abrir “o espectro de participantes a toda España e incluso Latinoamérica”, explica José Ignacio Armesto, coordinador do mesmo, xunto co tamén docente Miguel Díaz-Cacho, ambos do Departamento de Enxeñaría de Sistemas e Automática.

Armesto destaca que este curso pretende “cubrir o oco que hai entre os perfís formativos industrial e das tecnoloxías da información e comunicacións, xerando un novo perfil especialista en ciberseguridade industrial”. Esta profesión emerxente é cada vez máis demandada polo sector, xa que a industria 4.0 implica un incremento substancial da conectividade nas empresas, tanto horizontal, é dicir, entre as liñas de produción e as máquinas, como vertical, entre as máquinas e os sistemas de xestión da produción. A isto súmase a conectividade a través de internet para ofrecer servizos de mantemento e captación de información das máquinas. Neste escenario xorden novos riscos e vulnerabilidades que deben ser xestionados adecuadamente adoptando as medidas de protección necesarias para evitar ciberataques, perdas na propiedade industrial das compañías ou mesmo a paralización da produción. Esta será a formación específica que reciban os e as estudantes deste curso único en Galicia. Respecto do panorama estatal, Armesto apunta que, se ben existen algunhas titulacións en ciberseguridade industrial, estas “non teñen o enfoque tan práctico e técnico que lle imos dar a este título propio”. Ademais pon en valor o feito de contar co apoio e coa participación docente de multinacionais “tan recoñecidas no sector da ciberseguridade industrial como Siemens, Fortinet, Microsoft ou Nozomi Networks, entre outras”. O curso estenderase entre o 13 de xaneiro e o 2 de setembro de 2022 e as persoas interesadas poden solicitar máis información a través deste enlace.

Unha orientación puramente industrial

Na actualidade, a Universidade de Vigo conta cunha Cátedra R de Ciberseguridade e imparte un mestrado interuniversitario conxunto con Coruña neste eido, o Munics, pero o seu programa só inclúe unha materia optativa relativa á aplicación de técnicas de ciberseguridade en contornas industriais. É por isto polo que nace o curso de especialista, xa que a introdución das novas tecnoloxías nos procesos produtivos supón “a necesidade de dispoñer de profesionais cun maior nivel de cualificación tecnolóxica”, por unha banda coa posta ao día do persoal relacionado e, por outra, coa formación de novos especialistas. Así, explica Armesto, “o profesorado que vai impartir este curso ten titulacións, coñecementos e experiencia industrial adecuados ao contido do curso”.  Ao finalizar esta formación, o alumnado contará con coñecementos e competencias relacionados co coñecemento da falta de ciberseguridade nas contornas industriais e os enormes riscos que iso implica; cos principais organismos xeradores de boas prácticas e normativas de aplicación nas distintas contornas industriais; saberán como aplicar a ciberseguridade nos distintos niveis das fábricas, utilizando as últimas tecnoloxías habilitadoras da industria 4.0; terán capacidade para deseñar e despregar arquitecturas de control industrial de forma cibersegura e axudar a mitigar os riscos asociados á implantación de novas tecnoloxías na industria; e serán quen de seleccionar, configurar e xestionar diversas tecnoloxías comerciais de vangarda na industria no ámbito das comunicacións, virtualización de equipos, monitoraxe de infraestruturas, firewalls de nova xeración, detección de intrusións, xestión de eventos e información de seguridade. 

O curso será impartido por profesorado das escolas de Enxeñería Industrial e de Enxeñaría de Telecomunicación da UVigo, como Ana Fernández Vilas, coordinadora do Mestrado en Ciberseguridade, xunto con profesionais das empresas como Siemens, Muutech, Microsoft, Inprosec, Gadisa, Accenture, Nueva Pescanova ou Tecdesoft Automation. Esta nova titulación foi aprobada onte xoves pola Comisión de Estudos Propios e é a primeira que ten o visto xa coa nova normativa que regula os títulos propios da Universidade de Vigo que se enmarcan dentro da oferta da Escola Aberta de Formación Permanente, dependente da Vicerreitoría de Ordenación Académica e Profesorado.

Memoria do título