Entidades sociais e redes

A Universidade de Vigo colabora nunha variedade de ámbitos coas seguintes entidades sociais. Convidámoste a que as coñezas!
 

Entidades 


Cooperación e solidariedade internacional

Cultura

Infancia e mocidade, actividades de tempo libre e lecer educativo

Muller

Paz, solidariedade internacional e dereitos humanos

Protección do menor

Protección e defensa do medio ambiente

Socioasistencial, intervención social

Redes

 

Máis información:

Área de Responsabilidade Social e Cooperación
Vicerreitoría de Responsabilidade Social, Internacionalización e Cooperación
+34 986 813 587
direc.rsco@uvigo.es